Et stort antall innvandrerkvinner faller utenfor arbeidsmarked og skole, ifølge rapport fra SSB. (Illustrasjonsfoto: Italianvideophotoagency/Shutterstock/NTB scanpix.)

Unge i Oslo er skeptiske til synlig religion

Ungdom i Oslo støtter sterkere opp om politiske og sosiale rettigheter enn religionsfrihet, viser en ny rapport. 

I rapporten «Tro, tillit og toleranse» fra Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) fremgår det at mange unge er skeptiske til at religion kommer til uttrykk i det offentlige rom, skriver Vårt Land.

Bare 23 prosent av Oslos unge mener at staten ikke bør blande seg inn når religion kommer til uttrykk i det offentlige rom. 43 prosent synes det er greit at staten bestemmer over synlige former for religion. Rapporten kartlegger Oslo-ungdoms holdninger til religion og menneskerettigheter i et flerkulturelt samfunn.

– 43 prosent er et høyt tall når vi vet at bare 23 prosent er tydelig uenig i utsagnet. Unges støtte til religionsfrihet er klart svakere enn støtten til andre menneskerettigheter, sier Kifo-forsker Pål Ketil Botvar, som har laget rapporten.

Rapporten viser at støtten til menneskerettigheter generelt varierer blant unge i hovedstaden. Rundt tusen elever ved videregående skoler i Oslo i aldersgruppen 16 til 19 år deltok.

Botvar mener svarene kan gi en pekepinn på holdninger i ­resten av samfunnet.

– Tidligere undersøkelser har vist at unge i Oslo er mer religionstolerante enn andre deler av befolkningen. Hvis man likevel finner motstand i denne gruppen kan man også regne med at det er mer motstand andre steder, sier forskeren.

Endret kl. 12.05: Denne saken ble først publisert med tittelen “Unge i Oslo er blitt mer skeptiske til synlig religion”. 

Powered by Labrador CMS