Artiklene vi får fra medlemsinstitusjonene våre er ikke uavhengig journalistikk, men de er ikke helt nøytrale og er iallefall ikke annonser, skriver Nina Kristiansen om fellelsen i Pressens faglige utvalg. Her med redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. (Foto: Emma Garlant)

forskning.no og artikler fra forsknings-institusjonene

Redaktøren har ordet: forskning.no er felt i Pressens faglige utvalg. Det gjør vi noe med, skriver redaktør Nina Kristiansen i denne kommentaren.

Denne uken ble forskning.no felt i Pressens faglige utvalg (PFU).

Årsaken er hvordan vi merker artiklene som kommer fra forskningsinstitusjoner og andre som er medlemmer i forskning.nos eierforening.

Her er bakgrunnen:

Nettavisa forskning.no eies av en forening som ble opprettet nettopp for det formålet i 2002. I eierforeningen er det 83 medlemmer: universiteter, høgskoler, informasjonssentre, institutter, statlige bedrifter med forskningsavdelinger. Felles for alle er at de har som del av sin oppgave å drive med forskningsformidling. Som medlemmer har de mulighet til å sende artikler inn til vurdering for publisering - men ikke rett til å få dem publisert.

Når forskning.no mottar en artikkel fra en kommunikasjonsmedarbeider hos en av våre medlemsinstitusjoner, havner den hos en egen avdeling i forskning.no: medlemsdesken. Der sitter to redigerere som har som sin oppgave å vurdere og redigere artiklene som kommer fra medlemmene.

Noen ganger er artikkelen fiks ferdig, andre ganger er det behov for redigering. Da vil redigerne typisk gjøre artikkelen mer forståelig og få nyhetspoengene tydeligere fram.

Hvem betaler hva?

Medlemmene betaler ingenting for at forskning.no publiserer en artikkel, men gjennom den årlige kontingenten de betaler til eierforeningen, er det allikevel penger knyttet til publiseringen.

Når artikkelen publiseres på forskning.no, blir den merket. Og det er denne merkingen PFU har vurdert som ikke god nok. De er merket på tre steder. Øverst i artikkelen, i byline (der det står hvem som har laget artikkelen) og i en faktaboks lenger nede. Hittil har det stått «Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Universitetet i …»

Men det står i dag ingen steder at det er universitetet som selv har betalt for skrivingen av artikkelen og at de betaler en årlig sum til forskning.no. Her mener PFU at vi har forsømt oss.

I 2014 var det bra nok

I 2014 var en lignende sak oppe i PFU, da en slik medlemsartikkel hadde blitt klaget inn. PFU behandlet merkingen den gangen også, og da mente de at den var god nok.

Artiklene vi får fra medlemsinstitusjonene våre er ikke uavhengig journalistikk, men de er ikke helt nøytrale og er iallefall ikke annonser, skriver Nina Kristiansen om fellelsen i Pressens faglige utvalg. (Foto: Sturlason)

Men presseetikken er i stadig utvikling, mediene endrer seg med nytt innhold betalt av nye kilder. Det som var godt nok for to år siden, er ikke godt nok i dag. Det må vi i forskning.no forholde oss til og gjøre noe med.

Så vi merker om artiklene som vi får fra medlemsinstitusjonene vår med: Artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i ….. Og vi lenker til beskrivelsen av hvordan vi er finansiert.

Gode artikler, godt lest

Åpenhet er bra, og vi har ingenting å skjule. Tvert imot er vi stolte av medlemsartiklene som vi publiserer to eller tre av hver dag. De er god forskningsformidling presentert av institusjonene selv. De er slett ikke nøytrale og nesten aldri kritiske, selvsagt ikke reklame, men viser forskningen som foregår rundt om i Norge i all sin bredde og mangfold.

Og artiklene leses svært godt. Dette er stoff som leserne våre vil ha. Det er vi veldig glad for.

Hva med resten?

Og bare for ordens skyld: vi har organisert oss slik redaksjoner flest gjør nå for tiden - med egen avdeling/desk for ikke-redaksjonelle artikler.

Journalistene i forskning.no jobber helt uavhengig av hvem som eier oss eller bidrar med medlemsartikler. 

Sånn sett fungerer forskning.no som en hvilken som helst avis: vi skriver om det som skjer i norsk og internasjonal forskning, vi tar opp kritiske forhold, vi informerer og beskriver – helt uten bindinger til eierne våre. 

Powered by Labrador CMS