En notis fra RBUP Øst og Sør - les mer.

IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd utviklet ved RBUP Øst og Sør.

IN SUM-databasen bidrar til å avdekke kunnskapshull

Kavlifondet har forpliktet seg til å redusere mengden unødvendig forskning ved å årlig utlyse forskningsmidler på nøye utvalgte kunnskapshull.

– Et kunnskapshull oppstår når det er mangelfull, lite eller ingen forskning på et område, forklarer Kristine Horseng Ludvigsen, som er rådgiver i Team for kunnskapshåndtering og redaktør for IN SUM-databasen hos RBUP.

IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd utviklet ved RBUP Øst og Sør.

Det er en utfordring for samfunnet, forskningsfeltet, klinisk praksis og ikke minst barn og unge med behov for virksomme forebyggings- eller behandlingstilbud at mye av eksisterende forskning er overflødig og mangelfull.

– På dette feltet ser vi i RBUP at arbeidet med IN SUM kommer mange til gode. Ikke bare tjenestene har nytte av enkel tilgang til god oppsummert forskning, men også forskere og aktører som bevilger forskningsmidler.

– Innholdet i IN SUM kan nemlig brukes til så mangt, deriblant å avdekke kunnskapshull. Derfor kan vi bidra når store aktører, som Kavlifondet, skal dele ut sine midler til utvalgte forskningsprosjekter, sier Ludvigsen.

Overflødig forskning

Det er kanskje vanskelig å forestille seg ny forskning som overflødig, men det er flere årsaker til at mange studier risikerer å havne i denne kategorien.

En av dem er at mange studier settes i gang uten at forskerne systematisk sjekker hva som er gjort av tidligere studier på samme problemstilling.

Forskning bør ikke gjennomføres hvis spørsmålet er tilstrekkelig besvart av tidligere forskning. Kun ved å forankre forskningsspørsmålet i en systematisk oversikt kan vi være sikre på at vi unngår dette.

Bevisstheten rundt problematikken er økende, og dette gjelder også blant aktører som bevilger forskningsmidler.

– RBUPs kunnskapshåndteringsteam er stolte over å kunne levere store deler av kunnskapsgrunnlaget til Kavlis program for helseforskning. Litteraturen som brukes i utvelgelsen av kunnskapshullene hentes nemlig fra IN SUM-databasen, forteller Ludvigsen.

Et bærekraftig bidrag til forskningsfeltet

Ludvigsen mener at det å systematisk avdekke kunnskapshull og lyse ut midler på bakgrunn av disse er et svært bærekraftig og fornuftig bidrag til forskningsfeltet.

– Ikke bare kartlegger vi hva vi vet fra før og hva vi trenger mer kunnskap om, men de som skal nyttiggjøre seg av den nye kunnskapen, får være med å prioritere hva som er viktig for dem i brukerpanelet. Dette fører til at ny kunnskap kommer flest mulig til gode. Jeg mener dette er et eksempel til etterfølgelse, sier hun.

Kavlifondets styre tar siste avgjørelse om hvor mange av de høyest rangerte kunnskapshullene som skal med i utlysningen.

Du kan lese mer om Kavlifondets helseforskningsprogram her

Powered by Labrador CMS