Ved å ta utgangspunkt i testpersoners vurdering av 1000 fotografier av virkelige ansikter har forskerne kunnet lage en avansert nevral nettverksmodell. Denne modellen bruker til å konstruere ansikter som får testpersoner til å vurdere dem som dominerende, pålitelige eller tiltrekkende. Modellen kan altså brukes til å forutsi hvordan førsteinntrykket av et ansikt vil være. (Ill.: PNAS)
Ved å ta utgangspunkt i testpersoners vurdering av 1000 fotografier av virkelige ansikter har forskerne kunnet lage en avansert nevral nettverksmodell. Denne modellen bruker til å konstruere ansikter som får testpersoner til å vurdere dem som dominerende, pålitelige eller tiltrekkende. Modellen kan altså brukes til å forutsi hvordan førsteinntrykket av et ansikt vil være. (Ill.: PNAS)

Slik dømmes ansiktet ditt

Når mennesker ser deg for første gang, forbinder de straks ansiktet med bestemte personlighetstrekk. Forskere har laget en modell for hvordan et ansikt skal se ut for å gi inntrykk av en dominerende, attraktiv eller tillitvekkende person.

Det er selvsagt ikke likegyldig hvilket bilde du velger til, la oss si, Facebook-profilen eller datingannonsen din. Og du tenker kanskje allerede på hvilket bilde som får deg til å fremstå best.

Nå har forskere laget en modell for hvordan et bilde får en person til å fremstå som tillitvekkende, dominerende eller attraktiv.

– Det er en matematisk modell som kan forutsi hvordan folk reagerer på ansikter med bestemte trekk, sier Jesper Dammeyer, som er førsteamanuensis ved Københavns Universitets institutt for psykologi. Han har ikke selv vært med i undersøkelsen.

Se hvordan en person kan fremstå mer tillitvekkende når man endrer på ansiktets former og trekk. Legg for eksempel merke til munnen som blir bredere, mer fyldig og smilende i løpet av videoen:

Vi bedømmer ansikter på 100 millisekunder

I studien, som er publisert i tidsskriftet PNAS, har amerikanske psykologer vist at man bedømmer andre ut fra ansiktstrekkene i løpet av bare 100 millisekunder - et millisekund er en tusendels sekund.

Særlig tre trekk blir lynraskt knyttet til ansiktsformer og mimikk når man møter nye mennesker eller ser bilder, ifølge forskernes undersøkelser:

  • Tillitvekkende: Blant annet munnen er avgjørende. Jo bredere og mer smilende den er, jo mer tillit vekker man hos andre.
  • Dominerende: Et smalt, markert og maskulint ansikt gir inntrykk av en dominerende personlighet.
  • Ungdommelig attraktiv: Jo fyldigere underleppen er, jo mer ungdommelig og attraktiv fremstår man.

Andre studier har vist at det er de tre trekkene man særlig forbinder med et ansikt når man ser det for første gang. Det nye i denne studien er at forskerne har bygget avanserte modeller basert på nevrale nettverk. Modellene brukes til å konstruere ansikter på datamaskinen.

– Med stor presisjon kan forskerne forutsi hvordan testpersoner reagerer på ansiktene, forklarer Jesper Dammeyer.

– Det er en grundig studie, men de finner ikke så mye nytt. De har en effektiv måte å modellere ansikter på, slik de uttrykker de tre karaktertrekkene. Det har ikke noe å gjøre med hvilken personlighet personen i virkeligheten har, men utelukkende hvordan andre reagerer på ansiktet.

Kan konstruere et forutsigbart ansikt

Forskerne har altså laget en metode som kan brukes til å forutsi i hvor høy grad et ansikt blir forbundet med en dominerende, tillitvekkende eller attraktiv personlighet når man ser det første gang.

Det har fått testpersoner til å bedømme hvilke personlighetstrekk de forbinder med 1000 fotografier av mennesker.

Testpersonene nevnte særlig karaktertrekkene tillitvekkende, dominerende og ungdommelig attraktiv.

Forskerne delte opp fotografiene i tre grupper etter disse vurderingene. Deretter lette de etter linjer og trekk som var felles i disse gruppene.

Resultatet ble en modell som kan konstruere ansikter. De ble delt inn i grader etter hvor dominerende, tillitvekkende eller ungdommelig attraktive forskerne mente de ville bli vurdert som.

Forskernes spådommer viste seg å holde stikk: Med en presisjon på 58 prosent vurderte testpersonene ansiktene slik forskerne hadde forutsagt.

De amerikanske forskerne har konstruert ansikter som de kunne forutsi hvordan testpersoner ville reagere på. På bildet kan du se hvordan bestemte trekk får en person til å se mer eller mindre dominerende, attraktiv eller pålitelig ut. (Foto: (Ill.: PNAS))
De amerikanske forskerne har konstruert ansikter som de kunne forutsi hvordan testpersoner ville reagere på. På bildet kan du se hvordan bestemte trekk får en person til å se mer eller mindre dominerende, attraktiv eller pålitelig ut. (Foto: (Ill.: PNAS))

Kan brukes av politikere

Det er første gang forskere har laget en slik modell.

– Man kan forestille seg at det vil kunne brukes kommersielt. For eksempel kan det være nyttig for reklamefolk å vite hvilke ansikter som fungerer best når det gjelder å selge bestemte produkter, foreslår Jesper Dammeyer.

Og kanskje kan politikere bruke modellen til å lage den perfekte valgplakaten. 

Forskere har i en årrekke gjennomført forsøk som viser at utseende er avgjørende for hvordan man blir bedømt av andre mennesker. Politikeres utseende spiller for eksempel en rolle for hvem man stemmer på, og personer med brede ansikter blir oppfattet som aggressive.

– I de siste 15 årene har det vært en del slik forskning, blant annet fordi vi har fått datateknologi som kan måle ansiktsformer, mimikk og øyeretning. Dermed kan vi finne grunnleggende mønstre i folks måte å vurdere hverandres utseende på, sier Jesper Dammeyer.

Referanse:

Richard J. W. Vernon m. fl.:Modeling first impressions from highly variable facial images,PNAS (2014), DOI: 10.1073

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS