- Schizofreni er ekstremt arvelig

Nesten 70 prosent av barn med to schizofrene foreldre får en psykisk sykdom. Det viser en analyse av alle psykiatriske innleggelse i Danmark mellom 1970 og 2007. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Visste du

Begrepet schizofreni oppsto for 100 år siden, men fenomenet har vært beskrevet siden middelalderen.

Det har med sannsynlighet vært en sykdom siden menneskeheten oppsto. Hos flere dyreraser har noen individer atferd som kan tolkes som schizofren atferd.

Kilde: Netpsych.dk
 

Mer om schizofreni

Schizofreni er en sykdom i hjernen som gir endringer i tanker og atferd. Sykdommen kan være preget av perioder hvor man er ute av stand til å skjelne mellom virkelighet og egne forestillinger.

Sykdommen rammer begge kjønn like hyppig og begynner typisk i 15-30-årsalderen. Risikoen for å utvikle schizofreni er cirka én prosent for befolkningen som helhet.

Sykdommen kan komme snikende eller akutt. Hvis schizofrenien utvikler seg snikende, trekker man seg mer og mer inn i seg selv. Man isolerer seg fra familie og venner.

Den schizofrene kan også bli skjødesløs med personlig hygiene og miste interessen for utdannelse, jobb og vanlige gjøremål.

Man kan få søvnforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer, såkalt ambivalens og forandringer i følelseslivet. Stoffmisbruk og en interesse for okkulte emner kan også være en del av bildet.

Hos de fleste vil det med tiden komme perioder preget av hallusinasjoner (syner, stemmer, lukter, smaker eller berøring).

Dessuten vil det være vrangforestillinger, ofte bisarre eller forfølgelsespregede, eller usammenhengende tale.

Noen vil ha symptomer fra armer, bein og resten av kroppen, hvor de for eksempel stivner i underlige posisjoner.

Sykdommen er svært belastende for den schizofrene og for familien, ikke minst på grunn av de medfølgende sosiale problemene i forhold til utdannelse og jobb.

Opp mot 15 prosent av yngre schizofrene begår selvmord.

Kilde: Netdoktor.dk

Forskere har lenge gått ut fra at schizofreni er arvelig, men de har vurdert risikoen ut fra gjetning på bakgrunn av mindre undersøkelser.

Nå har tre dansker og en amerikansk forsker gjennomgått data fra 2,7 millioner dansker. Resultatet er oppsiktsvekkende:

To av tre barn av schizofrene foreldrepar blir psykisk syke.

Analysen er blant annet utført av forskere fra Center for Registerforskning ved Aarhus universitet.

Hver fjerde ble schizofren

Forskerne begynte med å undersøke risikoen for at barna fikk schizofreni. Hadde ingen av foreldrene sykdommen, var risikoen under 1 prosent. Var den ene forelderen syk, steg risikoen til 7 prosent, men var begge foreldre schizofrene, eksploderte den til 27 prosent.

Så undersøkte de risikoen for at barna fikk en hvilken som helst psykiatrisk lidelse, for eksempel en depresjon eller en bipolar lidelse (tidligere manisk depressiv sykdom). Nå steg tallet til 67,5 prosent.

Resultatene er offentliggjort i Archives of General Psychiatry.

Genetikk eller miljø?

Forskerne mener resultatene bekrefter at schizofreni er ekstremt arvelig. De kan imidlertid ikke konkludere med at det er en biologisk arv, selv om tidligere familiestudier peker i den retningen.

– Vi kan ikke bevise at sykdommen er arvelig gjennom genene, men vi vet fra tidligere studier at eneggede tvillinger som har en tvillingbror eller -søster med schizofreni, har større risiko enn toeggede, og at adopterte barn av schizofrene foreldre også har en overhyppighet, sier Preben Bo Mortensen, leder for Center for Registerforskning.

Han har utført undersøkelsen sammen med Thomas Munk Laursen, Aksel Bertelsen og Irving Gottesman fra University of Minnesota.

Forskerne er imidlertid enige om at en så stor overhyppighet ikke bare kan forklares ved genetikk. Mortensen peker derfor på at årsaken til schizofreni ligger i et komplekst samspill mellom genetikk og visse miljøfaktorer.

– Vi vet at folk i byene har større risiko, og at det samme gjelder innvandrere – uansett om de kommer fra Sverige eller Pakistan. Dessuten mener vi at hvis moren har hatt en infeksjon under graviditeten, så stiger risikoen, og at det også er en sammenheng med en høy alder hos faren, sier han.

Resultatene er gull verdt for rådgivning

Den nye undersøkelsen er en av verdens største statistiske analyser av forekomsten av schizofreni. Men selv med 2,7 millioner personer var bare 270 av dem barn av to schizofrene foreldre.

– For det første er sykdommen forholdsvis sjelden, og for det andre er mange av pasientene alvorlig syke, så schizofrene mennesker får generelt færre barn enn andre, påpeker Mortensen.

Han mener at resultatene særlig er nyttige i rådgivningen av schizofrene foreldre.

– Nå kan vi endelig si hva risikoen er for å få et sykt barn. Det er en vesentlig forbedring i den rådgivningen vi kan tilby schizofrene par som overveier å få barn, sier han.

De fire forskerne har funnet tallene ved å samkjøre det danske CPR-registeret med registerdata over behandlinger på de psykiatriske avdelingene. På den måten har de kunnet spore psykiatriske familiemønstre.

I tillegg til schizofreni undersøkte de også barn av foreldre med andre psykiatriske lidelser, men ingen hadde samme høye risiko. Hos familier hvor begge foreldre i stedet hadde bipolar lidelse, ble 44,2 prosent av barna psykisk syke.

I Danmark er omkring 16 000 mennesker i dag i behandling for schizofreni, og hvert år får cirka 500 stilt diagnosen.

______________________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Referanse og lenker

Severe Mental Disorders in Offspring with 2 Psychiatrically Ill Parents; Archives of General Psychiatry (mer enn abstrakt krever betaling)

Center for Registerforskning

Powered by Labrador CMS