Kvinner blir bedre i fysikk ved enkel skriveøvelse

Bare tanken om at menn er bedre enn kvinner i fysikk, kan få kvinnelige studenter til å klare seg dårligere i faget. En enkel skrivetest kan rette på det.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Å skrive om sine egne viktigste verdier kan gjøre kvinner bedre i fysikk. (Foto: Colourbox / Joel Holdsworth)

Om forsøket

I første og fjerde uke av det 15 uker lange kurset fikk halvparten av studentene beskjed om å bruke 15 minutter på å skrive et essay om sine viktigste verdier.

Det kunne for eksempel være forholdet til venner og familie eller å tilegne seg ny kunnskap.

Den andre halvparten skulle skrive om verdier som ikke var viktige for dem.

Dessuten svarte studentene på et spørreskjema om hvor enige de var i at menn er bedre i fysikk enn kvinner.

Fordommer kan ha mye makt, også uten at vi er helt klar over det.

Det ser for eksempel ut til at troen på at menn er bedre i fysikk, faktisk kan få noen kvinner til å klare seg dårligere – fordi de ganske enkelt er redde for å bekrefte stereotypen. De oppfatter det ubevisst som en trussel mot identiteten sin.

– Identitetstrusler kan føre til angst og bekymring, og til at man bruker tankemessige ressurser som man ellers ville bruke på å lære materialet, forklarer førsteamanuensis Tiffany Ito fra University of Colorado, Boulder.

Verdier gir bedre resultater

Hun har, sammen med forskere fra California, funnet ut at en enkel skriveøvelse, hvor studentene skriver et essay om sine egne kjerneverdier, kan redusere kvinnenes stress og få dem til å yte bedre resultater.

– Selvbekreftelse gir mulighet for å reflektere over personlige verdier, noe som hjelper til med å gjenetablere en følelse av verdi. Det kan styrke selvet mot en identitetstrussel, sier hun.

Forskerne har utført forsøket i et introduksjonskurs i fysikk på universitetet, med 399 mannlige og kvinnelige studenter, hvor halvparten skrev de selvbekreftende essayene.

Etter å ha sammenlignet resultater fra prøver under kurset og den avsluttende eksamenen, viser det seg at de kvinnelige studentene som skrev essayet klarte seg bedre i prøvene. Det gjorde at flere av kvinnene fikk karakteren B i stedet for C.

Selvtillit fortsetter senere

Ito mener at resultatene skyldes at selvbekreftelsen gir kvinnene mer selvtillit til å håndtere fysikkfaget og starter en slags snøballeffekt.

– Studentene får en økt følelse av verdi, som assosieres med forelesningen like etter at selvbekreftelsen foregår. Når den neste forelesningen kommer, vil denne styrkede følelsen komme tilbake. Det er mulig at når man har det bedre med seg selv i klassen, er man mer selvsikker i sin egen evne til å forstå materialet. Med tiden vil dette ekstra løftet av selvtillit fortsette som en snøball.

Effekten av selvbekreftelsen var størst hos de kvinnene som var tilbøyelige til å tro på stereotypen om at menn er flinkere i fysikk enn kvinner. Selvtillitsløftet er altså med på å fjerne den psykologiske hindringen og får kvinnene til å klare seg bedre.

Snøballeffekt skal gi lyst på naturvitenskap

Forskerne håper at effekten også vil kunne sees i andre sammenhenger og at det kan brukes til å styrke kvinnene innen de såkalte STEM-disiplinene (science, technology, engineering and mathematics).

– Dette er et introduksjonskurs som er obligatorisk for studenter på STEM-overbygninger på vårt universitet. Vi tror at hvis man får en bedre opplevelse tidlig i en universitetskarriere, vil det lette læringen i de følgende kursene. Det kan også påvirke valget av kurs og gjøre dem mer interesserte i å følge flere STEM-kurs, forteller Ito.

Søkes: Kvinner til naturvitenskap

Og nettopp å få flere kvinner inn i naturvitenskap er noe mange forskere og prosjekter arbeider med å få til.

Det er nemlig en generell mangel på kvinner på dette området og særlig i høyere stillinger som førsteamanuenser og professorer. På europeisk plan er bare 11 prosent av alle naturvitenskapelige professorer kvinner, og bare 22 prosent av førsteamanuensene er kvinner.

Problematikken er så viktig, også politisk, at EUs syvende rammeprogram har finansiert et stort europeisk prosjekt som skal sørge for flere kvinner til naturvitenskapen, med 2,7 millioner euro. TWIST – Towards Women in Science and Technology – som prosjektet heter, har partnere i forskningsinstitusjoner rundt i Europa.

Mangfoldig talentmasse gir innovasjon

– Å sikre at kvinner er representert i forskning innenfor naturvitenskap og teknologi sikrer en rikdom av ulike og kreative idéer, noe som er nødvendige for innovasjon. TWIST skal gjøre folk oppmerksom på den rollen kvinner spiller innenfor naturvitenskap og teknologi, og framheve hvor viktig det er at begge kjønn er representert innenfor forskning, forteller prosjektleder Sheena Laursen fra Experimentarium utenfor København, som koordinerer EU-prosjektet.

Experimentarium er et opplevelsessenter for vitenskap og teknologi.

TWIST griper fatt i de unge kvinnene enda tidligere enn de amerikanske forskerne har gjort.

– Vi prøver å fange barn og foreldrene deres før de tar beslutning om studievalg. Experimentarium kan i den forbindelse være en plattform hvor ungdommer som skal velge sine framtidige utdannelser får mulighet for å møte kvinnelige forskere. Både gutter og jenter, kvinner og menn, har godt av å oppleve kvinnelige forbilder og se hva de kan, sier Laursen.

Ifølge Laursen handler skal TWIST, gjennom utstillinger og aktiviteter, sette fokus på jentene, deres kompetanser og muligheter og på den måten endre stereotyper som kan hindre dem i å velge naturvitenskapen.

______________

Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Referanse og lenker

Miyakeet al. 2010. Reducing the gender achievement Ggp in college science: A classroom study of value affirmation. Science 26. november.

Tiffany Itos profil

Mer om TWIST-prosjekt

Powered by Labrador CMS