Kjedelig jobb dreper livsgleden

Jobben kommer øverst på lykkelista. Både familie, helse og økonomi er mindre viktige enn jobbtilfredshet for å skape et godt liv, viser en europeisk undersøkelse blant arbeidstakere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Er jobben din meningsløs, er du neppe tilfreds med resten av livet heller. En undersøkelse av livskvalitet til arbeidstakere i seks europeiske land tyder på at jobbtilfredshet er den viktigste faktoren.

- Siden arbeid utgjør en svært stor del av livet for de fleste av oss, er hva vi får ut av jobben viktig for hvor lykkelige vi er som enkeltpersoner, sier forskningsleder Ioannis Theodossiou ved Centre for European Labour Market Research, University of Aberdeen Business School.

Viktigere enn helse og familie

Faktisk kommer jobbtilfredshet foran både familie, helse, økonomi og sosialt liv som faktor for livsglede. Nederst på lista kommer fritid, miljø og boforhold som de minst viktige lykkefaktorene.

Det treårige forskningsprosjektet EPICURUS omfattet Danmark, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Spania og Hellas.

- Vi har funnet at forholdet mellom type arbeid og nivå av jobbtilfredshet er en av de sterkeste tendensene, også over landegrensene, sier Theodossiou.

Litt ansvar - men ikke for mye

Men drømmejobben for de fleste er ikke å være sin egen sjef. Å få tildelt oppgaver med mulighet til å disponere tiden selv er bedre enn å måtte finne ut av alt arbeidet på egen hånd, mener europeiske arbeidstakere.

"Ioannis Theodossiou"

Grunnen kan være stressfaktoren når arbeidsoppgavene blir mer komplisert, ansvaret øker og tidspresset blir større, ifølge forskerne.

Likevel var det ikke stor stemning for utstrakt gruppearbeid. En av grunnene var skepsis mot gruppemedlemmer som ikke bidrar og lar andre dra lasset.

Undersøkelsen avdekket også at høyt utdannete var mer misfornøyde med jobben, mens lavt utdannete var mer tilfreds.

Tøffere på jobben

Utviklingen mot hardere arbeidsvilkår, tidspress og kvalitetskrav skaper mindre rom for jobbtilfredshet, påpeker forskerne.

- Det er velkjent at europeiske arbeidstakere er blitt mer stresset av trange tidsrammer og knappe frister. Arbeidsgivere krever i stadig større grad at de ansatte kan gjøre ulike oppgaver, være fleksible med arbeidstiden og villige til å flytte med jobben, sier professor Theodossiou.

Mer stress på jobben skaper også fare for mer misnøye generelt. Dette er noe vi må være klar over, også på politisk hold, advarer han:

- Sammenhengen mellom karriere og livsglede må ikke undervurderes.

Referanse: Societal and economic effects on quality of life and well-being: preference identification and priority setting in response to changes in labour market status.

Prosjektets nettside.

Powered by Labrador CMS