Forskere hevder å ha funnet den mest effektive lengden ute i naturen for å stresse ned. Foto: ueuaphoto, Shutterstock, NTB scanpix
Forskere hevder å ha funnet den mest effektive lengden ute i naturen for å stresse ned. Foto: ueuaphoto, Shutterstock, NTB scanpix

Bli mindre stresset med en halvtime i naturen

20 til 30 minutter i kontakt med naturen er den mest effektive lengden for å senke stresshormonene i kroppen, viser ny studie.

Hvis du går en tur eller sitter et sted som får deg til å føle kontakt med naturen i 20 minutter vil det gjøre deg mindre stresset. Det skriver forskere i en ny studie der de hevder å ha funnet den mest effektive lengden for å stresse ned. Forskerne går så langt som å kalle det en «naturpille».

– Vi har visst at tid i naturen reduserer stress, men inntil nå har det vært uklart hvor mye som trengs, hvor ofte og hva slags naturopplevelser som gir disse fordelene, sier hovedforsker av studien, MaryCarol Hunder ved University of Michigan, i en pressemelding.

Studien viser at 20-30 minutter i naturen senker stresshormonene i kroppen mest effektivt.

Urbanisering, innesitting og skjermtitting kan gi negative helseeffekter for mange i dagens samfunn. De 20-30 minuttene kan være en budsjettvennlig og oppnåelig løsning for å bedre disse, ifølge forskerne.

Tilpasset hektisk hverdag

Over en 8 ukers periode ble deltagerne spurt om å gå ut i naturen i 10 minutter eller mer, minst 3 ganger i uka. Nivåer av stresshormonet kortisol ble målt fra spyttprøver.

Deltagerne fikk selv velge tidspunkt, lengde og hvor de ville oppholde seg, så lenge det var et sted der de følte seg i kontakt med naturen.

– Å gi en personlig fleksibilitet ga oss muligheten til å identifisere den mest optimale lengden av naturopplevelsen, uansett hvor og når den ble utført og under normale omgivelser og hverdagsrutiner, sier Hunter.

30 minutter er mest effektivt

Resultatet av studien viser at deltagerne ble mindre stresset av bare 20 minutter ute i naturen. Dersom de økte til 30 minutter, ville stresshormonene reduseres til et optimalt nivå. Etter 30 minutter ville effekten fortsette, men i et tregere tempo.

Nå håper forskerne at studien kan legge grunnlaget for flere lignende studier. Hunter vil forske på hvordan alder, kjønn, årstid, fysisk form og kulturforskjeller kan ha innvirkning på hvordan naturen påvirker oss.

– Den nye studien er interessant, men ikke veldig overraskende, sier Thomas Hansen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og OsloMet, til forskning.no.

Han forteller at studien stemmer godt overens med annen forskning på området.

– Det er godt belyst at friluftsliv og annen naturkontakt gir gevinster for helse, trivsel og reduksjon av stress, sier Hansen.

Forskningen kan anvendes på flere områder.

– Dette er forskning som har en nytte og kan anvendes positivt, i alt fra terapi og egenterapi til by- og samfunnsplanlegging, forteller Hansen.

Timeout fra hverdagen

Det er flere ting som kan bidra til at flere stresser ned i møte med naturen.

– Det gir en helt annen tilstedeværelse der man kan renske tankene, glemme tid og sted og være i pakt med naturen. Det kan føles som en timeout fra hverdagsproblemer, sier Hansen.

Han tror også det kan skyldes et naturgitt behov for å være i kontakt med naturen.

– Naturen har i et historisk og evolusjonært perspektiv alltid vært sentral for mennesket. Å leve i tråd med vår evolusjonære arv kan tenkes å ikke bare styrke de positive sidene ved velværet, men også bidra til å redusere psykisk ubehag og uhelse.

Måten vi lever på i dag er helt annerledes enn det våre forfedre gjorde.

– Måten vi nå lever på med mye skjermtid, sosiale medier, stress, byliv og innsetting er ikke helt i tråd med hvordan vi har utviklet oss og kan skape angst og bekymring, sier Hansen.

Å ha kontakt med naturen gjør at kroppen faller til ro, slik at vi føler trygghet og behag.

– Når du er ute i naturen, vil de fleste dessuten også være i fysisk aktivitet som er veldig gunstig for stressreduksjon og psykisk helse, sier Hansen.

Referanse:

Mary Carol R. Hunter m.fl: Urban Nature Experiences Reduce Stress in the Context of Daily Life Based on Salivary Biomarkers, Frontiers in Psychology, april 2019

Powered by Labrador CMS