Folk som har troa på at ting ordner seg, lever lenger enn de som tipper det går ad undas. (Illustrasjonsfoto: UfaBizPhoto / Shutterstock / NTB scanpix)
Folk som har troa på at ting ordner seg, lever lenger enn de som tipper det går ad undas. (Illustrasjonsfoto: UfaBizPhoto / Shutterstock / NTB scanpix)

Optimister levde lenger

Er du optimist, har du trolig større sjanse for å få et langt liv, ifølge en ny studie.

Tror du bra ting vil skje med deg, eller venter du bare på neste katastrofe?

De siste åras forskning antyder at måten vi ser på tilværelsen, kan ha innvirkning på hvordan livet faktisk blir. Flere studier har knyttet et optimistisk lynne til mindre risiko for sykdom og død.

Og nå kommer enda en studie som peker i samme retning.

Lewina O. Lee fra amerikanske National Center for Posttraumatic Stress Disorder og kollegaene hennes har brukt data fra to store og langvarige befolkningsstudier til å se om optimister hadde større sjanse for å leve riktig lenge.

Og det hadde de altså. Deltagerne med mest positivt syn på livet, levde i gjennomsnitt 15 prosent lenger, og hadde større sjanse til å bli mer enn 85 år gamle, sammenlignet med de som var mest pessimistiske.

Så hva betyr egentlig disse resultatene?

Skyldes trolig ikke at syke var mer pessimistiske

Studien i seg selv kan ikke slå fast at det var optimismen i seg selv som førte til lengre liv. Det finnes for eksempel en mulighet for at sammenhengen var omvendt: At mennesker med dårlig helse av naturlige årsaker kan være mindre optimistiske.

Men det er lite som taler for at dette er hele forklaringa, ifølge Lee og co.

Forskerne ekskluderte deltagere som døde tidlig for å unngå en pessimismeeffekt fra mennesker som allerede var alvorlig syke. Og resultatene endret seg ikke da forskerne tok mennesker med kroniske sykdommer ut av analysene.

Det så ikke ut til at helsetilstanden til deltagerne var forklaringa på den tilsynelatende virkningen av optimisme.

Lee og kollegaene undersøkte også om resultatene kunne skyldes andre psykososiale faktorer, som forhold til andre mennesker. Men heller ikke dette kunne forklare sammenhengen.

Sunnere vaner og bedre stressmestring?

Resultatene fra den nye undersøkelsen stemmer overens med tidligere studier av optimisme og helse. Samtidig finnes det også resultater som peker i en annen retning. En studie fra 2007 viste for eksempel at optimisme ikke hadde noen innvirkning på dødelighet ved kreft.

Foreløpig er det heller ingen som vet noe sikkert om hvordan optimisme skal kunne påvirke livslengden.

Det finnes imidlertid flere hypoteser.

Noen studier antyder for eksempel at optimister har lettere for å gjør gode livsvalg, som å spise sunt, mosjonere, gå til legen med plager og holde seg unna sigaretter og mye alkohol.

Det er også mulig at de har bedre strategier for å takle vanskelige hendelser i livet, som å se på problemer som utfordringer, ikke trusler.

I tillegg skal man heller ikke utelukke at optimisme kan påvirke immunsystemet og dermed for eksempel dempe risikoen for betennelse i kroppen.

Optimisme kan læres

Sammen med tidligere arbeider, antyder våre funn at optimisme er en psykologisk ressurs som fremmer helse og livslengde, skriver Lee og kollegaene i forskningstidsskriftet PNAS.

Dette bekrefter Richard Davidson, professor i psykiatri ved University of Wisconsin-Madison.

– Optimisme er en viktig psykologisk dimensjon som har vist noen virkelig interessante koblinger til helse, sier han til CNN.

Og det er ikke bare gode nyheter for de mest livsglade.

For selv om evnen til slik positiv tenkning delvis er genetisk bestemt, er den også mulig å trene opp. Ulike studier har antyde at både skriveøvelser, meditasjon og kognitiv terapi kan øke optimismen.

Kan vi faktisk skaffe oss bedre helse og et lengre liv, bare ved å endre måten vi tenker?

Her er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Lee og co anbefaler at videre forskning bør teste om økt optimisme virkelig kan føre til positive effekter på helsa.

Referanse:

L. O. Lee m.fl., Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women, PNAS, august 2019. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS