Impulsive har større røykerisiko

Det er mer sannsynlig at du begynner å røyke hvis du er impulsiv. Det viser ny forskning ved SIRUS. Impulsivitet bør derfor vurderes i planlegging og gjennomføring av forebyggingsprogrammer rettet mot røykestart.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er sammenheng mellom impulsivitet og røykestart. (Foto: SIRUS)

– Vi spurte 1000 nordmenn i alderen 25 – 38 år om de røykte og om de var impulsive. Svarene vi fikk viste at det var sammenheng mellom impulsivitet og røykestart, sier SIRUS-forsker Elisabeth Kvaavik.

– Siden impulsivitet ser ut til å være viktig for om man begynner å røyke, bør denne faktoren vurderes når man planlegger og gjennomfører forebyggingsprogrammer rettet mot røykestart, sier Kvaavik.

Hun og kollegaene fant ingen sammenheng mellom impulsivitet og det å slutte å røyke.

En mulig forklaring er at impulsivitet øker sannsynligheten for eksperimentering og dermed røykestart, mens røykeslutt heller krever en form for selvkontroll, tror Kvaavik.

Uavhengig av utdanningsnivå

– Våre funn samsvarer med funn andre tobakksforskere har gjort de siste årene. Flere har funnet at røykere scorer høyere på impulsivitetsmålinger enn ikke-røykere.

– Fra tidligere forskning vet vi at folk med høy utdanning i mindre grad røyker, men vi vet ikke hva det skyldes. En teori er at folk med høy utdanning er mindre impulsive. Vi ønsket å undersøke om denne teorien var riktig. Analysen vår tyder ikke på det.

Elisabeth Kvaavik (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Impulsivitet var altså en faktor som påvirket røykestart uavhengig av om man hadde høy eller lav utdanning

Kjentemetode for måling av impulsivitet

Ung i Norge-studien (utført av NOVA) ble brukt som datagrunnlag for studien. Datagrunnlaget bestod av 1776 personer (1034 kvinner) som røyket daglig, var ikke-røykere, som hadde sluttet eller startet.

De ble spurt to ganger, i 1999 og i 2005. At de ble spurt to ganger gjorde det mulig å skille ut de som begynte å røyke i perioden mellom de to undersøkelsene. Det gjorde det også mulig å måle hvor impulsive deltagerne var før de begynte eller sluttet å røyke.

Impulsivitet ble målt med syv spørsmål som i hovedsak var laget ved hjelp av to kjente impulsivitetsskalaer (Eysenck Personality Questionnaire og Barratt Impulsiveness Scale). Blant annet ble personene spurt om de sjelden tok sjanser, om de handlet ut fra øyeblikkets innskytelse, og om de ikke tenkte på konsekvensene når de hadde det skikkelig artig.

Referanse:

Kvaavik & Rise (2012): How Do Impulsivity and Education Relate to Smoking Initiation and Cessation Among Young Adults?, Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 73, 804

Powered by Labrador CMS