Jenter i aldersklassen 15-16 år fra Sykkylven IL og Reinen IL i frisk dribling under Norway Cup denne uken. Reinen vant 1-0. En studie fra Tyskland viser at driblehastigheten senkes om jenter blir møtt med negative holdninger til kvinnefotball. (Foto: Norway Cup/Fabian Stratenschulte)

Jenters dribling påvirkes av negative holdninger

Jenter dribler merkbart saktere når de møter holdninger om at de kvinner ikke kan spille fotball. Det viser en tysk studie av 15-årige jenter.

Norway Cup er nå i full gang. Jenter og gutter i fargerike fotballdrakter kjemper vennskapelig mot jevnaldrende fra hele verden om lærkulen på grønne fotballbaner over hele Oslo.

Og selv om foreldrene kommer med oppmuntrende tilrop fra sidelinjen uansett om poden er jente eller gutt, eksisterer fortsatt negative holdninger til jentefotball.

Redaktør Trygve Hegnar i Kapital har uttalt at det er dørgende kjedelig å se på kvinnefotball. Også Caroline Graham Hansen (21) som er proffspiller i Tyskland, møter fortsatt mange som tenker at jenter ikke kan spille fotball, uttalte hun til VG nylig.  

Nå har forskere ved Goethe Universitetet i Frankfurt forsket på hva det gjør med fotballspillende jenter at noen fortsatt mener at «kvinner ikke kan spille fotball».  Studien er publisert i tidskriftet Psychology of Sport and Exercise.

Jentene ble dårligere til å drible

Forskerne tok utgangspunkt i 36 fotballspillende tenåringsjenter. De var nesten 15 år i gjennomsnitt, og spilte på tre ulike fotballag i Frankfurt.

Jentene ble delt inn i to grupper, hvor den ene gruppen ble eksponert for negative holdninger til kvinners prestasjoner med fotball. Kontrollgruppen fikk en positiv, kjønnsnøytral artikkel om fotball. 

Jentene skulle drible både før og etter at de hadde lest artiklene. Den første gruppen fikk en oppdiktet artikkel om at kvinner er dårligere enn menn til å spille fotball. Den andre gruppen fikk lese om fotballsportens økende popularitet.

Forskerne sammenlignet så tiden jentene brukte på driblingen før og etter, for å se om artikkelen med den negative holdningen hadde effekt på jentenes opptreden.

Og det hadde den. Jentene som hadde lest den negative artikkelen, brukte betydelig lengre tid på å fullføre dribleøvelsen enn dem i kontrollgruppen.

Negative holdninger påvirker

De ble også bedt om å si seg mer eller mindre enig i påstanden: «Jeg synes gutter og jenter spiller fotball like godt». 

Studien viser at negative holdninger til kvinners prestasjoner, kan true jenters utfoldelse allerede i tenårene, mener forskerne.

Dette kan begrense jenters deltakelse i sport, og hindre dem fra å oppnå potensialet sitt, frykter forskerne.

– Kan true følelsen av mestring

Fotballforsker Stig Arve Sæther ved NTNU har forsket mye på utvikling av unge fotballtalenter og hva som gjør noen barn gode til å spille fotball. Selv om han har forsket mest på gutter, handler talentutvikling mye om motivasjon og mestring for begge kjønn. 

– Det viktigste er repetisjon, repetisjon og repetisjon. Da er motivasjon avgjørende for om de orker å fortsette i mange år fremover. Blir unge fotballspillere møtt av voksne som ikke har troen på dem, vil det kunne svekke barnas følelse av mestring.

Det kan igjen gå ut over barnas motivasjon, advarer Sæther, som er universitetslektor i idrettsvitenskap. 

Kan slå begge veier

Hvilke tilbakemeldinger barna får, kan riktignok virke forskjellig fra barn til barn, understreker han. 

–  Noen som blir møtt med negative signaler om at man ikke er bra nok fra for eksempel trenere, kan få økt motivasjon, ved at de vil vise trenerne at de tar feil.

Men mange vil nok få redusert mestringsfølelse og tro på seg selv, og dermed miste motivasjon, sier han. 

Han understreker at trenere neppe kan forutsi med sikkerhet hvem som vil bli gode fotballspillere på et tidlig tidspunkt.

– Det dukker opp nye spillere underveis som er gode. Trenere bør derfor være svært forsiktige med å avskrive unge spillere for tidlig, sa Sæther i denne saken fra NTNU.

– Vår forskning har vist at noen barn må ha lengre tid på å bli gode, derfor er det avgjørende å ikke gi opp de barna som kanskje ikke fremstår som åpenbare talenter fra de er små, sier Sæther til forskning.no. 

Positiv respons kan oppveie 

Forskerne mener den nye studien viser hvor viktig det er å gripe inn tidlig for å motvirke negative holdninger som jentene kanskje blir møtt med.

– Oppmuntring og positive tilbakemeldinger er viktig for å øke kvinnelig deltakelse i denne sporten, sier Johanna Hermann, en av forskerne bak studien.

Engstelige jenter var raskest

Forskerne hadde også en hypotese om at de som leste den oppdiktede historien om at jenter ikke kan spille fotball, ville få mindre flytfølelse og bli mer engstelige.

Flyt brukes for å beskrive en behagelig psykologisk tilstand som gjør det enklere å fokusere på aktiviteten man utfører.

Overraskende for forskerne, fant de ikke noen slike sammenhenger. De som leste stereotypi-artikkelen fikk verken mindre flyt eller ble mer engstelige.

De jentene som oppga at de var mest bekymret, brukte overraskende nok minst tid på dribleoppgaven.

Referanser:

Johanna M. Hermann mf: Girls should cook, rather than kick!” e Female soccer players under stereotype threat. Sammendrag. Psychology of Sport and Exercise. 14. juli 2016. doi:10.1016/j.psychsport.2016.06.010

Sæther mf: “You’re Not Born with Talent”. Talented Girls’ and Boys’ Perceptions of Their Talents as Football Players. Sammendrag. Sports 27. januar 2016. doi:10.3390/sports4010006

S. Sæther mf: Talent Development in football: Are young talents given time to blossom? Sammendrag. Sport, Business and Management. April 2015. http://dx.doi.org/10.1108/SBM-04-2015-0016.

Powered by Labrador CMS