Spør en forsker: Hvorfor er menn smartere enn kvinner?

En mannlig leser vil vite hvorfor menn er hakket skarpere enn kvinner. Vi stikker hånden i kjønnsforskjellens vepsebol.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Albert Einstein var et av de mest intelligente menneskene verden har sett. Men ville han vært like intelligent hvis han var født som kvinne? (Foto: Wikipedia Commons)

Fakta:

Høy intelligens gir ikke nødvendigvis utbytte i form av en doktorgrad eller en nobelpris.

Mennesker med usedvanlig høy intelligens kan godt bli klesdesignere, bussjåfører eller kassadamer. Hvis de ikke har interessen for det akademiske, blir den høye intelligensen brukt til noe annet.

– Den fungerer imidlertid ikke den annen veien. Mennesker med svært lav intelligens kan ikke lykkes innenfor den akademiske verden, sier professor Erik Lykke Mortensen.

Fakta:

Leseferdigheter er et område hvor guttene ligger bak jentene i barneårene.

Allerede i de første skoleårene er jentene langt flinkere enn guttene til å lese og skrive og har også et større ordforråd. Dette fortsetter i hele grunnskolen. Dette er noe av det som inngår i de fleste etablerte intelligenstester.

Her har jentene en fordel i forhold til guttene.

Guttene har derimot en bedre romlig forståelse og opererer bedre i en tredimensjonal verden. Dette gjør dem for eksempel flinkere til å finne veiene. Romlig forståelse inngår også i de fleste intelligenstester, og her har guttene en fordel.

Danny fra Gentofte og kjæresten hans har hatt en heftig debatt om intelligens. Danny vinner etter eget utsagn alltid i Trivial Pursuit, og mønsteret er det samme blant vennene hans. Det tyder på at menn generelt er smartere enn kvinner, skriver han i en e-post.

Kjæresten hans gir ham rett i at menn oftere vinner i quiz-spill. Hun mener derimot ikke at det betyr at menn har høyere intelligens. Men Danny holder på sitt:

«Hvis menn alltid vinner i Trivial Pursuit, er det vel et tegn på at de er lurere. Men jeg vil gjerne vite hvorfor vi er det», skriver han.

Videnskab.dk har kontaktet tre forskere:

Bente Pakkenberg er professor ved det danske Bispebjerg Hospitals Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab. Hun har blant annet utført en oppsiktsvekkende studie av forskjeller i antallet hjerneceller mellom menn og kvinner.

Thomas Teasdale er forsker ved Københavns Universitets Institut for Psykologi. Han har i mange år har gjennomført undersøkelser på bakgrunn av de intelligenstestene unge menn tar på militærsesjon. 

Professor Erik Lykke Mortensen fra Københavns Universitets Institut for Folkesundhedsvidenskab har blant annet forsket på faktorer som påvirker intelligensutviklingen, og betydningen av intelligens i forhold til helse og sykdom.

Menn har større hjerner

La oss starte med å se på det organet det hele dreier seg om – hjernen. Det er tross alt her svarene til alle Trivial Pursuit-spørsmålene ligger lagret.

Menns hjerner veier i gjennomsnitt 1400 gram, mens kvinners hjerner veier 1250 gram. Bente Pakkensbergs forskning viser at menns hjerner også inneholder langt flere hjerneceller.

– Den gjennomsnittlige mannehjernen inneholder i gjennomsnitt 23 milliarder hjerneceller, mot 19 milliarder for kvinner. Det er en forskjell på 16 prosent. Vi vet imidlertid ikke hvorfor menns hjerner er større, forteller Pakkenberg.

Hjernestørrelse og intelligens er på ingen måte det samme. Albert Einsteins hjerne var for eksempel bare 1236 gram – altså litt under størrelsen på den gjennomsnittlige kvinnehjernen.

Dannys ekstra 16 prosent hjerneceller bruker han etter alt å dømme på hjerneaktiviteter som ikke hjelper ham med å huske hva som er hovedstaden i Burkina Faso (det er for øvrig Ouagadougou).

Men hva det er, vet vi ikke.

Derfor vinner Danny

Derimot er det antagelig en ganske annen årsak til at Danny alltid vinner over kjæresten i Trivial Pursuit. Det dreier seg ikke om hjernestørrelse eller intelligens, men om utformingen av spørsmålene.

De fleste quiz-spill omkring allmennkunnskap har kategorier som geografi, historie og politikk. Det er tradisjonelt områder menn interesserer seg mer for enn kvinner.

Danny kan altså ikke konkludere med at han er mer intelligent enn kjæresten sin fordi han vet mer om disse områdene.

– Det er ikke så rart at menn er bedre til slike spørsmål. Hjemme hos oss tar jeg nyhetsdelen av avisen først. Min kone velger kulturdelen. Det avspeiler interesse og ikke intelligens, sier Erik Lykke Mortensen.

Hvis et quizspill hadde hatt mest spørsmål om litteratur, navn for fargenyanser og hvilke dager i året høytidene ligger, ville Dannys kjæreste trolig vinne, sier han.

Da ville det kanskje være hun som stilte spørsmålet: Hvorfor er kvinner smartere enn menn?

Standardisert test

Det ser altså ut til å være vanskelig å avgjøre om menn eller kvinner er de mest intelligente. Kanskje svaret kan finnes ved hjelp av en god, gammeldags intelligenstest.

100 års erfaring med standardiserte intelligenstester viser at de ikke favoriserer det ene eller det andre kjønnet.

IQ-testen måler en persons evne til å løse analytiske, matematiske og romlige problemstillinger. Den inneholder også ordforrådstester og spørsmål om allmennkunnskap.

Testen er designet slik at gjennomsnittet for en aldersgruppes IQ er om lag 100, med et avvik på 30 poeng til hver side.

Det betyr at en IQ mellom 70 og 130 betraktes som normal, ettersom 95 prosent av befolkningen ligger i det spennet. Har man en IQ over 130, er man høyt begavet, mens man er mentalt utviklingshemmet med en IQ under 70.

– Testen avspeiler det brede aspektet av intelligens. Når man utfører intelligenstester, setter man sammen resultatene fra en masse delprøver til et samlet bilde av en persons kognitive evner.

– Testene er svært pålitelige, og det kan ofte trekkes en rett linje mellom tester av folks IQ i barndommen og IQ-en senere i livet – den forblir noenlunde den samme, forteller Thomas Teasdale, med henvisning til at IQ-tester er tilpasset ulike aldersgrupper.

Det store spørsmålet er da: Hvordan greier menn og kvinner seg?

Menn er smartere enn kvinner – og dummere

Forskere studert disse forskjellene i mange år. En stor skotsk undersøkelse har vist at menn og kvinner greier seg like godt, gjennomsnittlig sett.

Men et slikt gjennomsnittet skjuler variasjonen innenfor kjønnene. Det viser seg at flere menn enn kvinner har en IQ over 130 – altså er flere menn enn kvinner høyt begavede.

Når gjennomsnittet er likt, sier det seg selv at det er tilsvarende mange mindre begavede menn. For menn er det altså større variasjon.

En amerikansk studie fra 1993 undersøkte kjønnsfordelingen blant utviklingshemmede mennesker. Det var nesten fire ganger flere utviklingshemmede menn enn kvinner – altså personer med en IQ på under 70.

– Det skyldes genetiske forskjeller mellom menn og kvinner. Fundamentalt er menneskets grunnform en kvinne, og mannen er en avart som er utstyrt med noen kjertler som produserer hormoner som gjør oss til menn. Det har to konsekvenser. For det første er en del medfødte genetiske intelligensfeil koblet til x-kromosomet, som menn bare har ett av.

– Skader på x-kromosomet resulterer oftere i mentale mangler enn hos kvinner, som har et reservekromosom. For det andre har det øyensynlig også gitt noen muligheter for å utvikle svært høy intelligens, sier Erik Lykke Mortensen.

Intelligente fanatikere

Menn har også en annen egenskap som kan gjøre at de virker mer begavede.

– Menn er nok flinkere til å forfølge interessene sine til det ytterste, sier Mortensen, og henviser til at de fleste fanatikerne også er menn.

Nettopp den fanatiske forfølgelsen av interesseområder, sammen med overrepresentasjonen av høyt begavede menn, har kanskje gjort sin til at historien i langt høyere grad er preget av mannlige genier og ikke kvinnelige.

Det er menn som har funnet opp eller oppdaget alt fra tyngdekraften, solsystemets utforming eller kvantemekanikken til elektrisitet, flyet og atombomben.

– Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at i de fleste historiske periodene har menn også hatt bedre mulighet for å forfølge interessene sine enn kvinner, som blant annet har tatt seg av barn, understreker Mortensen.

Kvinner er kanskje smartere i gjennomsnitt

Ser vi bort fra ytterpunktene på intelligensskalaen, der mennene dominerer i begge retninger, kan det være at kvinner er mer intelligente i gjennomsnitt.

I Danmark har det for eksempel oppstått en voldsom ubalanse i det akademiske systemet. Det blir stadig høyere andel kvinner av de som tar høyere utdannelse. Det er også flere kvinner som fullfører. Spesielt der hvor det er høye opptakskrav har det blitt en feminin overvekt de siste årene.

– Kvinner er nok flinkere til å få det meste ut av evnene sine og får bedre karakterer på videregående skole, siden de er flittigere og mer veloppdragne. Derfor er det også flere av dem på universitetene. Så vidt jeg vet er det bare noen naturvitenskapelige fag og informatikk som fremdeles har flere menn enn kvinner.

– På psykologistudiet er det svært tøffe opptakskrav til studentene, og det forsterker kjønnsdominansen på et studieløp som allerede har svært mange kvinner, sier Mortensen.

Thomas Teasdale trekker en linje mellom intelligens og hva som kreves for å studere på universitetet:

– Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at nesten alle studentene har en IQ på over 90 og er mer enn gjennomsnittlig begavede. Men det er mer enn intelligens som fører til overvekten av kvinner. Det er nok et kulturelt og samfunnsmessig element med kjønnsroller i endring, sier han.

Vinneren er …

Så er menn mer intelligente enn kvinner eller omvendt?

– Ingen av delene. Menn og kvinner blir intelligente på forskjellige områder, mener Erik Lykke Mortensen.

Thomas Teasdale er enig.

– Jeg vil sitere den engelske forfatteren Samuel Johnson, som blant annet skrev den første ordboken på engelsk. På spørsmålet 'is a man cleverer than a woman?' svarte han «Which man? Which woman?», sier Teasdale.

Bente Pakkenberg følger opp:

– Når vi ser på forskjeller i intelligens og størrelsen på hjernen, så er det langt mer variasjon innenfor kjønnet enn det er mellom kjønnene. Både menn og kvinner kan ha små og store hjerner. De kan også være både svært intelligente og svært lite intelligente. Gjennomsnittlig er vi svært like, sier hun.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS