Tror du alltid at det går bra til sist? Ifølge en studie fra Østerrike kan det være bra for helsa å se lyst på livet.
Tror du alltid at det går bra til sist? Ifølge en studie fra Østerrike kan det være bra for helsa å se lyst på livet.

Optimister sov bedre

Forskerne bak ny studie mener også at det er mulig å trene seg opp til å bli optimist.

Er du en optimist? Da kan du forvente deg et sunnere og lengre liv – spesielt fordi du sover bedre, skal vi tro østerrikske forskere. I tillegg skal du ha mindre sjanse for kroniske helseproblemer. Tidligere forskning har også vist at optimister lever lengre.

Studien er publisert i Journal of Sleep Research og baserte seg på en nettbasert spørreundersøkelse som gjennom 63 spørsmål vurderte søvn, daglige rutiner og livsstil hos 1004 østerrikere.

Utvalget skulle være representativt for den generelle befolkningen og tok hensyn til alder, kjønn og fylkesfordeling. Deltakerne var mellom 18 og 65 år.

Målte optimisme med skala

På en skala fra 0 til 24 vurderte forskerne hvor optimistiske deltakerne var. Ut ifra skalaen ble de delt inn i tre kategorier: minst optimistisk, middels optimistisk og mest optimistisk.

Forskerne undersøkte også hvor mange som led av kronisk insomni, og i hvilken grad. De som led av insomni ble delt inn i fire kategorier, satt av en internasjonal klassifisering av søvnsykdommer.

Kategoriene varierte i alvorlighetsgrad fra (a): Problemer med å falle i søvn, opprettholde søvn eller tidlig oppvåkning til (d): Svekkelse på dagtid som følge av søvnproblemer om natten. Det kunne arte seg som blant annet utmattelse, nedsatt konsentrasjon eller adferdsproblemer som aggresjon.

Nesten åtte prosent av deltakerne hadde insomni når forskerne brukte den eksakte definisjonen på søvnforstyrrelsen. Ved bruk av en bredere definisjon var tallet 16,7.

Betydelig sammenheng

Forskerne anså helsestatus, depresjon, lykkenivå, livsstil, stressymptomer og angst som mulige påvirkninger for sammenhengen mellom optimisme og insomni.

Og sammenhengen mellom optimisme og lavere sannsynlighet for insomni viste seg å være betydelig. Ifølge pressemeldingen fra Medical University of Vienna fant forskerne ut at det var rundt 70 prosent lavere forekomst av insomni og andre søvnproblemer blant de mest optimistiske deltakerne enn de som var på den pessimistiske enden av skalaen.

– Tidligere studier har vist at optimister trener mer, røyker mindre og spiser sunnere. I tillegg har de bedre strategier for å takle problemer og å dempe stress i krevende situasjoner. Alle disse faktorene kan bidra til bedre søvnkvalitet, sier Jakob Weitzer, en av forskerne bak studien, i pressemeldingen.

I studien nevnes det også at det kan gå andre veien: Dårlig søvnkvalitet kan gjøre en person mer pessimistisk.

Men studien kan ikke slå fast at optimisme i seg selv gir bedre søvn. Kanskje er sammenhengen motsatt, at deltakerne var mer optimistiske fordi de sov bedre.

Lengre liv med bedre søvn?

Har søvnvkalitet virkelig så mye å si at det kan bidra til en lengre liv?

Ja – trolig, skal vi høre på forskere.

– Vi vet at lite og dårlig søvn kan påvirke hjertehelsen generelt, sa Ståle Pallesen i denne artikkelen hos forskning.no.

– Tidligere ble søvnvansker sett på som et symptom på noe annet eller et tegn på underliggende problemer. Nå er forskere flest enige om at søvnproblemer i seg selv kan forårsake sykdommer, uttalte Pallesen i en annen artikkel om søvn.

– Risikoen er ikke å ha en hard dag og ikke sove. Det er å slite med en stressende jobb og dårlig søvn over mange år som tapper energilagrene og kan føre til en tidlig død, sa forsker Karl-Heinz Ladwig ved det tekniske universitetet i München i en pressemelding i 2019, omtalt i denne forskning.no-artikkelen.

Kan man øve seg optimistisk?

Hvis du skulle være blant dem som kjenner at du spiller på det pessimistiske laget, kan kanskje den østerrikske studien gi deg håp likevel. Forskerne vil nemlig ha det til at du kan trene opp optimismen.

Forskjellige øvelser skal hjelpe deg til en mer lystig holdning til livet. En av øvelsene handler om å finne den «beste versjonen» av deg selv.

– Det involverer at man prøver å se for seg et ideal og skriver ned hvordan ens best mulige liv kan se ut i fremtiden. Etter flere uker med øvelse kan det hjelpe til å øke en persons grad av optimisme, forklarer Jakob Weitzer.

Målet er, ifølge pressemeldingen, ikke at tankene man skriver ned skal realiseres til punkt og prikke. Men det skal hjelpe deg med å sette realistiske, sunne mål for fremtiden.

Weitzer kan ikke garantere at øvelsene vil gi deg bedre søvn og et lengre liv – først trengs mer forskning på feltet.

Referanser:

Weitzer, J. m.fl: The contribution of dispositional optimism to understanding insomnia symptomatology: Findings from a cross‐sectional population study in Austria. Journal of Sleep Research. (2020)

Powered by Labrador CMS