Behandlingen kvinnene gikk gjennom i den nye studien besto av seksualterapi og seksualopplysning i tillegg til mindfulness. (Foto: MBLifestyle, Shutterstock, NTB scanpix)

Mindfulness ga kvinner bedre sexlyst

Kan fungere godt som en del av et behandlingsopplegg, mener sexolog.

Råd mot dårlig sexlyst

Sidsel Schaller, spesialist i psykologi og sexologi, vil gi noen råd til alle som sliter med dårlig sexlyst, men understreker at de avhenger av hva som er årsaken til lystproblemene.

1. Lystfølelse er noe vi har naturlig i oss når vi føler oss trygge, opplagte, friske, lekne og ønsket av partneren vår og uten at vi opplever å være direkte eller indirekte tvunget til noe. Dersom en eller flere av disse betingelsene ikke er oppfylt vil jeg anbefale å undersøke om det er noe du kan gjøre for å bedre betingelsene.

2. Det er viktig å kunne snakke ordentlig med partneren om sexlysten din, hva du liker og hvordan du vil ha det. Det er i seg selv nokså krevende for mange siden vi forventer at dette skal være så naturlig at det det ikke er nødvendig å sette ord på det.

3. Du bør være klar over at det er naturlig med svingninger i lyst avhengig av livssituasjon og hverdagsforhold uten du trenger å bekymre deg for at noe er galt. For mange kvinner er kvaliteten på relasjonen til partneren viktig for å føle seksuell lyst – at hun føler seg nær den andre.

4. Det finnes noen produkter på markedet som lover bedre seksuell lyst. Foreløpige studier viser at effekten er nokså moderat og bivirkningene til dels alvorlige. Andre produkter kan påvirke seksuell tenning, altså økt fuktighet i skjeden, som derfor indirekte kan påvirke opplevelsen av lyst.

5. Dersom det ikke er klare medisinske indikasjoner som kan forklare de seksuelle problemene, bør du kunne bruke kunnskapen som finnes i bøker og på nett. Hvis du ikke kommer videre med det ville jeg anbefale å oppsøke en autorisert sexologisk rådgiver eller spesialist i klinisk sexologi. Sistnevnte gruppe skal være leger eller psykologer i bunn.

Mindfulness

Mindfulness betegner, innen psykologi, det å være bevisst tilstede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig, åpen holdning. Det forstås som en egenskap alle har, som kan styrkes ved øvelse. På norsk kalles mindfulness ofte oppmerksomt nærvær ogoppmerksomhetstrening.

Utviklingen av mindfulness som klinisk metode begynte i 1979 med Jon Kabat-Zinns såkalte mindfulness-based stress reduction (MBSR), en psykososial behandlingsform for pasienter med kroniske smerter og stressplager. Programmet ble etterfulgt av blant annet mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), som kombinerer mindfulness-prinsipper medkognitiv terapi, samt acceptance and commitment therapy (ACT) ogdialektisk atferdsterapi (DBT).

Kilde:

Store norske leksikon om mindfulness

Laber sexlyst er det vanligste seksuelle problemer blant kvinner på tvers av aldersgrupper.

En studie fra Universitetet i Tromsø fra 2010 viste at hver tredje kvinne hadde vedvarende problemer med seksuell opphisselse i løpet av det siste året, ifølge Dagens medisin. En britisk studie fra 2013 tyder på det samme.

Men mindfulness kan hjelpe i terapi, mener nå forskere fra Canada og USA. En ny studie de har gjort, som er publisert i Journal of Sex Research, tyder på at de 26 kvinnene som var med i et spesialtilpasset behandlingsopplegg med mindfulness, fikk det bedre seksuelt.

Etter åtte ukentlige seanser rapporterte kvinnene om mer lyst på sex, at de jevnt over fungerte bedre seksuelt og hadde mindre frustrasjon over sex, ifølge studien.

Avslappende effekt

Artikkelen er interessant, og den kommer fra en anerkjent forskergruppe på fagfeltet, mener stipendiat ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, Sidsel Schaller.

Hun er klinisk spesialist i psykologi og sexologi og har i tillegg privat praksis ved Instituttet for klinisk sexologi og terapi.

Schaller mener at mindfulness er en nyttig teknikk å bruke i arbeidet med de fleste seksuelle problemer, av flere årsaker, men:

– Det er først og fremst teknikkens avspennende og fokuserende effekt som er fordelaktig i de fleste sammenhenger den brukes i.

– Årsakene til lystproblemer kan være både medisinske, psykologiske, sosiale og relasjonelle, sier Sidsel Schaller. (Foto: Universitetet i Oslo)

Hun understreker at hun først og fremst uttaler seg som en som møter pasienter og ikke som forsker på lystproblemer.

I den nypubliserte studien fulgte 26 kvinner et åtte uker langt behandlingsprogram som var tilpasset de seksuelle problemene deres.

– Det er uklart hvor stor andel av endringene som skyldes mindfulness. Det er også uklart om programmet først og fremst skal kalles mindfulness, kommenterer Schaller.

Behandlingen var nemlig sammensatt av flere ting – blant annet seksualterapi og allmenn seksualopplysning, i tillegg til mindfulness.

– Mindfulness i seg selv trenger ikke å ha noen effekt på seksualitet med mindre det fokuseres spesielt på temaer og fornemmelser som er spesifikt knyttet til seksualitet, mener Schaller.

Diagnose: Sex-problemer

Alle de 26 kvinnene i studien hadde fått diagnosen seksuell interesse/opphisselses-forstyrrelse (SIAD).

For å få diagnosen måtte de oppfylle tre eller flere av følgende kriterier: 

  1. Liten eller redusert sexlyst
  2. Lite seksuelle fantasier
  3. Lite initiativ til sex og lav mottakelighet for sex
  4. Lav eller redusert seksuell nytelse
  5. Lav eller redusert sexlyst ved seksuell stimulering
  6. Lav eller redusert sansefornemmelse i kjønnsorganene og ellers på kroppen

Kvinnene var mellom 25 og 63 år gamle. I gjennomsnitt hadde kvinnene hatt symptomer på SIAD i rundt ti år.

Forskerne bak studien mente at mindfulnessteknikker ville gjøre kvinnene mer motiverte og mottakelige for sex. Både fordi det ville hjelpe dem til fokusere på seksuelle følelser i kroppen, og fordi det ville lette humøret og dempe stress og bekymringer.

Etter de åtte ukene med ukentlig terapi oppfylte fremdeles alle kvinnene kriteriene for en SIAD-diagnose samlet sett. Men 28 prosent var kommet innenfor normalen for sexlyst, 22 prosent fungerte alt i alt normalt seksuelt, og fire prosent bekymret seg ikke lenger mer enn normalt for sex i livet sitt.

Forskerne konkluderer med at kvinnene opplevde forbedringene delvis på grunn av endringer som mindfulness kan gi: At de ble mer bevisst det de sanset med kroppen, fikk mer omsorg for seg selv og fikk et lettere humør.

Lyst og fravær

Selv om Sidsel Schaller er usikker på om kvinnene i studien fikk det bedre takket være mindfulness alene, er hun allikevel åpen for at det kan ha en viss effekt på lystproblemer.

Det er fordi disse problemene ofte henger sammen med man av forskjellige grunner har oppmerksomheten sin et annet sted, forteller hun.

– Det kan være fordi vedkommende er i konflikt med partneren sin eller har en lang historie med å strekke seg for langt. Det kan også være på grunn av årsaker som har gjort at man ikke har et særlig nært forhold til kroppen generelt og seksuell nytelse spesielt. Slike årsaker kan være traumer, negative opplevelser og skam over egen lyst.

Schaller mener at den nye studien kan være et utgangspunkt for videre forskning, noe de canadiske og amerikanske forskerne også ser for seg.

For eksempel synes Schaller det hadde vært interessant å vite om mindfulness i seg selv – uten hjelp av de andre sexologiske terapigrepene – kan hjelpe folk til en bedre seksualitet. 

Ikke bare et kvinneproblem

Lystproblemer har vært regnet som noe det tar tid å behandle, ifølge Schaller. Og det er ikke bare kvinner som har laber sexlyst og dårlig seksuell tenning.

En undersøkelse fra markedsanalysebedriften Synovate viste i 2008 at seks prosent av menn i den yngste aldersgruppen opplevde manglende sexlyst, og at flere og flere hadde problemer jo høyere opp i alder de kom.

Blant menn over 50 hadde nesten en av tre hatt problemer med manglende sexlyst i løpet av det siste året.

– Årsakene til lystproblemer kan være både medisinske, psykologiske, sosiale og relasjonelle, sier Sidsel Schaller.

Både livsendringer, sykdom, medisiner, stress, tidlige erfaringer, holdninger og kulturelle forhold, generelle betingelser i hverdagen, manglende kunnskap om egen og andres kropp og seksualitet og forholdet til partnere har innvirkning på sexlysten.

Referanser:

L. Q. P. Paterson, A. B. Handy, L. A. Brotto. A Pilot Study of Eight-Session Mindfulness-Based Cognitive Therapy Adapted for Women’s Sexual Interest/Arousal Disorder. The Journal of Sex Research, 15. august 2016. Sammendrag.

K. R. Mitchell mfl: Sexual function in Britain: findings from the third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3). The Lancet, 26. november 2013.

Powered by Labrador CMS