Hva brygger pasienten på? Kanskje noe helt annet i tillegg til depresjonen. (Illustrasjonsfoto: Frank May, NTB scanpix)

Depresjon kan varsle fysisk sykdom

Hormonelle sykdommer, aids, kreft og hjerteinfarkt kan følge etter psykiske symptomer.

Tung depresjon, ustabilitet, manglende energi og angst kan – men må ikke – være mer enn psykiske sykdommer. En gruppe italienske forskere anbefaler nå leger å være på vakt hvis vanlige medisiner mot de psykiske tilstandene ikke gir effekt. Kanskje brygger da pasienten på en alvorlig fysisk sykdom i tillegg.

Forskerne har gjennomgått tidligere studier, og funnet 21 studier som viser en slik kobling. Depresjon var det vanligste og sikreste varselet.

Kombinert med angst kan den varsle så vidt forskjellige sykdommer som lungekreft, Parkinsons sykdom og meningiom, altså svulst i hjernehinnen.

Samme symptomer, forskjellige forvarsler

Depresjon, angst, irritasjon, manglende appetitt og vekttap kan på sin side tyde på kreft i bukspyttkjertelen, og irritabel oppførsel kan også være forstadiet til magekreft, ifølge en av studiene som de italienske forskerne har tatt for seg.

Hjerteinfarkt kan innvarsles av dyp depresjon, sammen med angst og panikktilstander og til og med redsel for åpne plasser, agorafobi, viser en annen studie.

Kommende aids-syke kan plages av depresjon og nedstemthet. Det samme kan pasienter som seinere får multippel sklerose, eller Cushings syndrom. Dette er en sykdom som skyldes at binyrebarken produserer for mye av hormonet kortisol, oftest på grunn av en svulst.

Symptomene blir da seinere blant annet vektøkning med fedme rundt buken, nakken og ansiktet, tynne armer og bein etter muskelsvinn, samt tynn og tørr hud, svetting. De samme symptomene kan komme av langvarig behandling med kortisollignende stoffer for å dempe betennelser.

Mani kan varsle sjelden arvelig sykdom

Den maniske oppstemtheten som er motpolen til depresjon i bipolar lidelse, er mindre vanlig som forvarsel til fysiske sykdommer, viser studien.

Den kan likevel forekomme som et forvarsel til Wilsons sykdom. Dette er en arvelig stoffskiftesykdom som gir for store konsentrasjoner av kobber i kroppen. Dette fører seinere blant annet til leversykdom, muskestivhet, talevansker og en gyllenbrun ring rundt hornhinnen i øyet.

Viktig med helhetsvurdering

De psykiske symptomene kan også virke sammen med de fysiske og forverre tilstanden til pasienten, skriver forskerne i fagartikkelen.

De presiserer likevel at når en pasient kommer til legen med en depresjon eller en annen psykisk lidelse, bør legen vurdere hvordan pasienten reagerer på psykiske medisiner og den allmenne situasjonen for øvrig før det mistenkes at en fysisk sykdom også kan være i emning.

Referanse:

Cosci F., Fava G.A,  Sonino N: Mood and Anxiety Disorders as Early Manifestations of Medical Illness: A Systematic Review, Psychotherapy and Psychosomatics, Vol. 84, No. 1, 2015

Powered by Labrador CMS