Voksne velger som barn

Vi er nok litt barnslig opptatt av ansikter - også når det gjelder politikere...

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Når barn og voksne velger personene de mener er flinkest og mest kompetente, plukker de i mange tilfeller ut samme folka.

Det går fram av en ny studie som publiseres i tidsskriftet Science i dag.

Barn og voksne velger ofte samme personer når de blir bedt om å plukke ut folk som de synes er egnet til å lede. Her en ung kunstners tolkning av stemmegiving i et valglokale. (Tegning fra Science/AAAS)

Forskere fra University of Lausanne i Sveits har tatt utgangspunkt i portrettbilder av kandidater fra innledende valgomganger i Frankrikes parlamentsvalg i 2002. 

Barna like flinke

Forskernes hypotese har vært at voksne kan tenkes å bruke samme måte å vurdere kompetanse på som barn - ved å trekke slutninger om ganske kompliserte ting med utgangspunkt i utseende.

I studien ble det derfor undersøkt om preferanser kun for hvordan kandidatene ser ut, kan si noe om hvordan stemmer fordeles ved et valg.

Tydeligvis. Og barna var like flinke som de voksne til å avsløre hvem som hadde gått videre til neste valgomgang. 

Når begge ble bedt om å rangere hvilke personer de mente var smartest/best egnet, plukket et flertall (64 prosent) ut de faktiske vinnere fra innledende omganger av det franske valget. Prosenandelen for kun de voksne var 60.

Fastholder førsteinntrykk

Hvorfor ser det ut til å være et samsvar mellom ”barnslige” rangeringer basert på utseende, og stemmegiving? Tidligere forskning har vist at en del velgere låser seg fast i et førsteinntrykk av politikere.

En del velgere bestemmer seg raskt for en politiker tidlig i valgkampen, og holder gjerne fast ved beslutningen, uavhengig av informasjon som blir tilgjengelig senere, ifølge forskerne bak den nye studien.

Grunnlaget for utvelgelsene var til sammen 114 portrettbilder der politiske konkurrenter var stilt opp parvis ved siden av hverandre.

Verken barna eller de voksne hadde kunnskap om valgresultatene, siden de var hjemmehørende i Sveits og ikke hadde fulgt prosessene.

Til forskjell fra de voksne hadde barna et litt annet utgangspunkt for sine utvelgelser. De gjennomførte først en datasimulert reise, og skulle så utfra bildene avgjøre hvem som fikk være kaptein på båten deres.

De som ikke bryr seg om utseende…

Ideelt sett skulle man vel ønske at folk valgte politikere etter hvor flinke og kunnskapsrike de er. Slik vet vi at det ikke er, men partienes kjernevelgere (og en god del andre) vil nok uansett fastholde sine preferanser uavhengig av politikeres utseende.

Derimot kan andre faktorer, som nettopp hvordan folkevalgte ser ut, påvirke stemmgiving i langt mer bevegelige deler av velgermassen.

Forskerne runder sitt vitenskapelige arbeid av med å nøkternt konstatere at funnene antyder at velgere ikke legger nok vekt på politikernes standpunkter og kunnskap.

De kan rett og slett tenkes å være i overkant opptatt av attraktive ansikter…

Referanse: 

Predicting Elections: Child’s Play! John Antonakis og Olaf Dalgas. Science, Vol. 323, 27. februar 2009, side 1183.

Powered by Labrador CMS