Ser etter svakheter hos nye lærere

Noen elever ser alltid etter svakheter når en ny lærer kommer inn i klasserommet. Dette er ofte de samme elevene som har aggressiv atferd.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

De fleste elever vil i møte med en ny lærer se etter tegn på at læreren er høflig og flink i fag og undervisning, mens noen elever ser etter lærerens svakhetstrekk eller sårbarheter.

- Når man går inn i en sosial situasjon og er interessert i spesiell informasjon om en person, vil en lettere oppfatte tegn som bekrefter det en leter etter mens tegn som taler for andre ting får mindre oppmerksomhet, sier stipendiat og førstelektor Grete S. Vaaland ved Læringsmiljøsenteret ved Universitet i Stavanger.

Ser man etter om dette er en person som er usikker, vakler eller blir lett vippet av pinnen, vil man lettere finne slik informasjon enn hvis man er forhåndsinnstilt på å finne ut helt andre ting om personen.

– Hvilket førsteinntrykk eleven får av en lærer er slett ikke likegyldig fordi det påvirker elevens framtidige oppfatning av læreren og elevens samhandling med vedkommende, sier Vaaland.

Hun har analysert data fra 755 elever på 10. trinn ved åtte skoler i Norge. Utvalget besto av 401 gutter og 354 jenter.

Studien undersøker forholdet mellom aggressivitet hos elever og hvordan de forsøker å finne tegn på svakhet hos en lærer som er ny for eleven. Det viser seg at dette er avhengig av hvilken måte elevene er  aggressive på.

Reaktiv og proaktiv aggressivitet

Reaktiv aggressivitet er en tendens til å reagere med utadrettet aggresjon når en frustrerende hendelse utløser sinne. Aggresjonen er altså en reaksjon på en opplevelse og på den følelsen opplevelsen vekker.

Resultater fra studien viser at reaktiv aggressivitet, både hos jenter og gutter, bare er svakt relatert til orientering i retning av svakhetstrekk hos nye lærere.

Proaktiv aggressivitet er en tendens til å bruke aggressiv atferd som et redskap for å oppnå goder, som for eksempel sosial makt. Proaktiv aggresjon er altså atferd som har som formål å realisere en eller annen belønning.

– Proaktivt aggressive personer stimuleres ofte av sosial makt, og slik makt blir særlig sterkt opplevd når den får sin kontrast i en annens avmakt, sier Vaaland.

I studien har hun undersøkt om det var sammenheng mellom maktorientert proaktiv aggressivitet og det å se etter svakhetstrekk hos nye lærere.

– Resultatene viste at denne sammenhengen er sterk. Både jenter og gutter som er interessert i egen makt og andres avmakt, er også de som er mest interessert i å finne ut hvor læreren er sårbar, sier Vaaland.

Tegn på svakhet og sårbarhet er viktig informasjon hvis man vil oppnå makt i forhold til andre personer. Slike sårbarheter kan eleven gjøre seg nytte av hvis han eller hun vil spille ut læreren for å vinne makt for sin egen del.

– I og med at læreren er en formell leder som skal ha en legitim makt for å utøve rollen sin, kan det være ekstra stimulerende å erobre makt i forhold til lærere, sier Vaaland.

– Solid kompetanse er nøkkelen

Proaktivt aggressive elever kan ha nokså stor innflytelse på hvilke meninger, normer og standarder som utvikles i det sosiale fellesskapet i klassen.

Deres holdninger til læreren kan dermed ”smitte” slik at det dannes kollektive holdninger som gjør det vanskelig for læreren å etablere seg som leder i klassen.

Vaalands studie avdekker sammenhenger som gir viktige føringer for hva som er viktig å legge vekt på for lærere som skal møte en ny klasse.

– Solid kompetanse i klasseledelse er en nøkkel i den sammenhengen, sier hun.

– Når læreren har kunnskap om mekanismene i klassen som sosialt system og har ferdigheter til å påvirke dette systemet, vil det gi gode holdepunkter for hvordan et første møte med en ny klasse bør planlegges.

– Elevene skal oppleve at læreren er godt forberedt, har klare mål for timen, og at stor omsorg og interesse for elevene ledsages av en myndig lederstil, sier Vaaland.

Referanse:

Vaaland og Roland: Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class, Teaching and Teacher Education, Volume 29, January 2013, Pages 177–187, doi: 10.1016/j.tate.2012.09.006.

Powered by Labrador CMS