Inn i det ukjente

Mennesker i alle kulturer og alle tidsaldre har hatt overnaturlige opplevelser. Men betyr det at telepati virker? Eller at noen kan se inn i framtida eller snakke med avdøde? Forskere i London prøver å komme til bunns i saken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.clipart.com)

Hva er anomalistisk psykologi

Anomalistisk psykologi er studier av avvikende opplevelser hos tilsynelatende normale mennesker.

Forskerne innen dette feltet går ut ifra at informantene gir relativt korrekte beretninger om hvordan de opplevde fenomenet, dersom de ikke viser klare tegn til sykdom eller intensjoner om å dikte opp noe.

Forskerne tror imidlertid ikke at hendelsene i seg selv er av overnaturlig art, men at de derimot i mange tilfeller kan forklares av kunnskap vi allerede har innen nevrologi eller psykologi. I andre tilfeller vil kanskje studier av anomalistisk psykologi gi ny innsikt i psykologiske mekanismer.

Hva er parapsykologi

Parapsykologi er studier som forsøker å bruke vitenskapelige metoder for å undersøke overnaturlige evner eller fenomener som poltergeister og spøkelser, både for å finne ut om de eksisterer og hvilke nye krefter det eventuelt kan dreie seg om.

Det finnes både privatfinansierte forskningsgrupper og universiteter som driver med parapsykologi, men i dag er færre universiteter involvert enn tidligere.

Selv om mange av resultatene fra denne forskningen publiseres i egne parapsykologiske tidsskrifter, har det hendt at rapporter har blitt lagt fram i vanlige vitenskapelige tidsskrifter.

Christopher French

French er professor i psykologi ved Goldsmiths University i London. Han omtaler seg som “skeptiker med et åpent sinn”.

French leder Anomalistic Psychology Research Unit, som han selv startet i 2000.

French er interessert i de psykologiske aspektene ved menneskers tro på det paranormal og deres opplevelser av tilsynelatende overnaturlig karakter.

Han er redaktør av bladet The Skeptic, sammen med Lindsay Kallis.

French har publisert over 60 artikler og kapitler om flere emner innen psykologien.

Han har også opptrådt mye i radio og TV, både i vitenskapsprogrammer og programmer om overnaturlige fenomener.

Lesesalen i Ben Pimlot Building er så godt som full av studenter med notisblokkene klare, da professor Christopher French endelig kommer hastende fra en liten morgenprat om nær-døden-opplevelser på BBC Breakfast.

Han har bare tid til å slenge fra seg frakken, før han drar i gang dagens forelesning: Parapsykologiens historie i korte trekk. Den er en del av undervisningstilbudet ved enheten Anomalistic Psychology ved Goldsmith University i London.

- Tilsynelatende paranormale hendelser har vært rapportert i alle kulturer igjennom historien, begynner professoren.

- Dette indikerer at de er en viktig del av menneskenes erfaring. Men det betyr ikke nødvendigvis at slike hendelser virkelig er overnaturlige, sier han, og er dermed inne på tre av de viktigste målene for den lille forskergruppa han driver:

Å finne ut om det ligger noe overnaturlig bak folks paranormale opplevelser, hva hendelsene ellers kan skyldes og hvorfor de er så viktige for oss.

Slik skiller de seg fra grupper som driver med ren parapsykologi.

Mens parapsykologene interesserer seg for å dokumentere overnaturlige fenomener i seg selv, går forskerne innen anomalistisk psykologi ut ifra at opplevelsene ikke nødvendigvis er uforklarlige, men at de likevel kan være en viktig del av livene våre.

Tester telepati

For øyeblikket jobber French og medarbeiderne hans med flere prosjekter, deriblant tester av ulike former for telepati.

Kan du for eksempel kjenne når noen ser på et bilde av deg og tenker på deg? Eller kan du fornemme hvem som er i den andre enden når telefonen ringer?

(Foto: Ingrid Spilde)

Sistnevnte lar seg for eksempel teste ved å plassere en forsøksperson i et rom, og fire venner et annet sted. Så kan vennene ringe – en og en, i tilfeldig rekkefølge – og testpersonen må notere ned svarene sine mens det kimer.

Ved tilfeldig gjetting, vil du klare få riktig svar i 25 prosent av tilfellene. Men hvis du virkelig har en evne til å kjenne hvem som ringer, vil prosenten bli høyere.

I en test som den kjente parapsykologen Rupert Sheldrake gjorde, fikk deltagerne over 40 prosent riktige svar. Det er et temmelig oppsiktsvekkende resultat, som ikke kan forklares av tilfeldigheter.

Men siden den gangen har ingen andre klart å få de samme resultatene.

- Når vi gjør det, får vi 25 prosent, forteller French, over en velfortjent lunsj på en av de lokale pubene.

Han forklarer at gruppa nå jobber med en ny test, som skal overvåkes av både Sheldrake og French selv.

Fra klarsynte til utenomjordiske

Gruppa er også i gang med å undersøke en klarsynt som mener hun kan fornemme opplysninger om folk ved å holde ting de har vært i berøring med. Deltagerne i forsøket skal fikle med en nøkkelring i en time om dagen i ei uke, før de sender saken til den synske i en spesiell konvolutt.

Etterpå skal både deltagerne og forskerne bedømme hvor godt hun treffer.

Men interessene til gruppa for anomalistisk psykologi stopper på ingen måte ved synskhet og telepati.

- Vi er veldig interessert i søvnparalyser. De er veldig vanlige. Man kan ikke røre seg og har gjerne hallusinasjoner. Mange tror de har sett spøkelser eller utenomjordiske, sier French.

Han og gruppa har dessuten forsket på ønskekvister, astrologi, tarot, falske minner, psykologiske aspekter ved beretninger om kontakt med utenomjordiske, forskjeller på personlighet og overtro hos høyrehendte og venstrehendte, og en hel del mer.

Men til nå har det uforklarlige glimret en smule med sitt fravær.

Lite mystisk

- Eksperimentene vi har gjort, har ikke kommet opp med noe som trenger en paranormal forklaring. Men det kan dukke opp noe i framtida, sier French.

Han har også har vært i nærkontakt med et anselig antall spøkelseshus og mystiske personer, igjennom rollen som ekspert og skeptiker i diverse TV-programmer om det overnaturlige. Det er ikke så mye uforklarlig han har sett. Men det finnes da ett og annet unntak.

- Et par ting har vært litt rare, sier han.

- I et tilfelle var det en mann som mente han hadde sanne drømmer. Han var kunstner og lagde bilder av drømmene med små notater til. Han hadde blant annet to drømmer om at World Trade Center skulle falle ned, én fem år i forveien og den andre to uker før 11. september.

Christopher French og Lindsay Kallis. (Foto: Ingrid Spilde)

- Det var definitivt tvillingtårnene som var avbildet, selv om måten de falt sammen på ikke helt korresponderte til vikeligheten, sier French.

- For å bevise at han hadde sett ting på forhånd, tok han med seg bildene sine ned under veggklokka i banken Barclay, og fotograferte dem der.

- Det er vanskelig å teste en slik ting. Vi forsøkte å finne andre hendelser som kunne passe like godt til beskrivelsene av drømmene, men alt i alt stemte de bedre overens med hendelsene kunstneren selv mente det handlet om. Det var underlig.

Useriøse programmer

- Det andre tilfellet dreide seg om en liten gutt som mente han hadde levd på den avsidesliggende øya Barra, på kysten av Skottland.

- Han snakket blant annet om fly som landet på stranda. Det viste seg at det var nettopp på stranda at flyene landet på denne øya. Etter hvert fant de et hus som kunne spores tilbake til en familie gutten hadde snakket om, men andre erindringer stemte ikke så godt.

- Jeg fikk ikke snakket med gutten selv, men jeg møtte mora hans. Hun var ei dame med beina godt plantet på jorda, og var bare svært perpleks. Dette var et ærlig og balansert program.

Det kan man dessverre ikke si om alle programmer om det overnaturlige. French forteller blant annet om en pinlig spøkelsesjakt i TV-serien Haunted Homes.

- Det var en forferdelig serie hvor mediumet, Mia Dolan, var stjernen i showet. Hun var ærlig nok og ville ikke fuske, men jeg tror ikke hun hadde noen evner. Resultatet var at ingenting skjedde.

- På ett tidspunkt skulle vi undersøke rapporteringer om et mystisk nys i et hus. Vi satt der og ventet, og så kom det faktisk en helt tydelig lyd som minnet om noen som nøs. Det var veldig spennende.

- Men så oppdaget vi at toalettet hadde en automatisk luftfrisker som gikk av med jevne mellomrom. Det var ingen tvil om at lyden kom derfra. Men programmet sa ingenting om dette, forteller French.

Alt i alt er det kanskje ikke så mye som peker mot at verden myldrer av uforklarlig fenomener. Så hvorfor fortsetter gruppa for anomalistisk psykologi ufortrødent med forskninga si?

Den menneskelige psykologi

- Enten eksisterer det, eller det er et viktig trekk ved menneskelig psykologi. Så vi bør uansett ta disse opplevelsene på alvor, sier French.

Han mener misoppfattelser og mistolkninger av hva man opplever kan ligge til grunn for mye av det folk oppfatter som paranormale hendelser.

Søvnparalyser, som kan gi lammelser og fryktelige hallusinasjoner – kan for eksempel være forklaringa på mange beretninger om UFO-kidnapping. Falske minner kan være en annen interessant innfallsvinkel.

- Det er også utviklet en egen teknikk, cold reading, som kan illustrere hvordan klarsynte tilsynelatende vet en hel masse om folk, forteller French, som selv har testet metoden.

- Du kommer med en hel masse utsagn som egentlig gjelder alle. For eksempel ”jeg ser at du har jobbet hardt for å komme dit du er i dag, men at det fremdeles er et viktig mål du ikke har nådd”. Eller ”Jeg ser bilder, fotografier som skulle vært limt inn i et album”. Hvem har ikke det?

Christopher French. (Foto: Ingrid Spilde)

- I tillegg må du også si noe konkret. Men dette kan gjøres med finurlig bruk av språket. For eksempel ved å stille spørsmål kamuflert som utsagn.

- Hvis noen vil ha kontakt med sin avdøde far, sier du for eksempel ”faren din, han var en ryddig mann?”. Dersom svaret er ja, kan du følge opp med ”Synes jeg så det, ja. Alltid orden i avisbunkene der i gården”. Skulle svaret være nei, kan du si ”Tenkte meg det, ja. Han klarte aldri å sette koppene sine i oppvasken, gjorde han vel”.

French demonstrerte en gang metoden i et TV-program.

- Det virket svært godt, særlig på en av deltagerne. Hun var helt overbevist, og jeg begynte virkelig å stille spørsmål ved om det var moralsk greit å lure henne på denne måten.

- Jeg snakket med henne etterpå og forsøkte å forklare at jeg ikke ønsket å få henne til å virke dum, men å demonstrere hvor godt denne teknikken faktisk virker.

French mener mange klarsynte kan bruke en lignende metode, uten selv å være klar over det.

Og i tillegg kan det være mange andre aspekter med i historiene om overnaturlige hendelser. For eksempel suggesjon – prosesser der man blir trukket med eller påvirket til å godta noe uten motforestillinger.

Men dette må dokumenteres, mener professoren.

Ikke idioter, løgnere og galninger

- Vi kan komme med plausible forklaringer, men vi må vise at det er slik. Vi må undersøke det, sier han.

- Uinformerte skeptikere hevder at det ikke finnes noen tegn til paranormal aktivitet. Det er tullete. Det finnes tegn, men er de sterke nok? Personlig har jeg ikke funnet noe som er overbevisende, men det er områder som er verdt å undersøke.

- Det finnes masse fordommer blant skeptikere, sier French.

- De hevder ofte at det overnaturlige er sludder og at mennesker som tror er dumme, løgnaktige eller sprø. Men det er en alt for enkel forklaring. Vi kan ikke avfeie det som tull. Vi kan derimot få ny innsikt i menneskelig psykologi.

- Skal man tenke vitenskapelig, må man være åpen, sier French, som mener det ikke er noen grunn til å legge undersøkelser av det overnaturlige på hylla.

- Det er blitt gjort en god del undersøkelser innen parapsykologien, men sammenlignet med andre forskningsfelt er det minimalt. Hvis du ser på antall arbeidstimer som er nedlagt innen parapsykologien, tilsvarer det bare et par uker av det arbeidet som brukes innen psykologien.

Og selv om det ikke skulle være noe som helst hold i noen av beretningene om overnaturlige hendelser, lever fagfeltet anomalistisk psykologi i beste velgående.

- Forskning viser at hele 50 prosent av befolkninga tror på overnaturlige fenomener. Jeg er interessert i å vite hvorfor folk tror, sier Lindsay Kallis, masterstudent ved Anomalistic Psychology Research Unit.

- Forståelsen av anomalistisk psykologi er så viktig for å forstå menneskelig psykologi. Det burde være et felt innen psykologien.

Foreløpig er hun imidlertid glad for at faget blir introdusert for studentene ved Goldsmiths University.

Tenker på ny måte

- Det er fantastisk at anomalistisk psykologi har kommet inn i utdanningssystemet, sier French.

(Foto: Ingrid Spilde)

- Studentene synes det er interessant. De blir hekta og blir interessert i undersøkelser. I beviser. I graden av pålitelighet i personlige beretninger. De begynner å reflektere. Det er et veldig givende fag å undervise i.

Men både French og Kallis har lagt merke til at studentene ofte ender opp som skeptikere.

- Det er kanskje litt bekymringsfullt, smiler French, som selv også gikk fra troende til skeptiker i løpet av tida som ung voksen.

-I begynnelsen er de ofte ikke så skeptiske. De kommer inn med åpne sinn og går ut som hardkokte skeptikere. Mitt budskap er: still spørsmål ved alt, til og med meg. Men likevel ender de opp som skeptikere. Kurset forandrer dem.

- På den annen side er det meningen at universitetet skal forandre deg, sier Kallis.

- Vi har bare gitt dem nye teknikker for å tenke og utforske.

Men hva skjer den dagen noen viser at telepati virker eller at klarsynte kan snakke med de døde?

Leter etter sannheten

- He-he. Jeg må innrømme at jeg innerst inne håper at personene vi tester ikke skal klare det. Jeg er jo en skeptiker, og har satset mye på at mitt syn stemmer, sier French.

- Men jeg mener det er svært viktig at testene er rettferdige – at menneskene vi undersøker får sjansen til å bli testet i det de mener at de kan, og ikke i noe annet.

- Jeg vil bare vite sannheten. Kanskje vi ikke liker resultatet, men vitenskapen er jo mer interessert i sannhet enn hva som er behagelig.

- Og dersom noe virkelig skulle dukke opp, ville det vært et fantastisk gjennombrudd. Jeg håper jeg raskt ville ha snudd, og forsøkt å forstå.


Lenker:

Goldsmiths University: Anomalistic Psychology Research Unit (APRU)

Medscape today: Anomalistic Psychology
 

Powered by Labrador CMS