I den nye studien fikk 194 personer enten flytende paracetamol eller placebo. De som fikk virkestoffet, hadde mindre empati for andres sosiale og fysiske lidelser, ifølge studien. (Illustrasjonsfoto: loreanto / Shutterstock / NTB scanpix)

Mindre empatisk med smertestillende?

En amerikansk studie tyder på at paracetamol ikke bare lindrer dine egne smerter, men også hemmer evnen til å føle empati med andres.

Paracetamol

Paracetamol er et smertestillende legemiddel som er sikkert og effektivt når det brukes riktig. Totalsalget har økt gradvis siden 1990, spesielt salget av store pakninger etter resept fra lege. Samtidig har antall henvendelser til Giftinformasjonen om forgiftninger økt.

Økt forskrivning til bruk ved kroniske smerter som refunderes på blå resept, har trolig bidratt til økningen i det totale salget av paracetamol.

I tillegg er det vesentlig billigere å kjøpe store reseptbelagte pakninger enn reseptfrie pakninger på 20 tabletter.

I 2003 ble det tillatt å selge reseptfritt paracetamol i butikk. 

Paracetamol gir lite bivirkninger ved bruk i anbefalte doser. Hovedproblemet er økt risiko for leverskade ved bruk av høye doser.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Hodepinetabletter som Paracet og Pinex er et effektivt middel for å lindre hodepinen etter en fuktig tur på byen eller for å minske smertene etter en operasjon.

Men ny forskning antyder at slike preparater ikke bare får vår egen smerte til å forsvinne, men også kan redusere evnen vår til å føle empati med andre.

En amerikansk studie fra Ohio State University tyder nemlig at paracetamol, som er et av stoffene som brukes til å lindre hodepine, reduserer empatien for andres sosiale og fysiske lidelser.

– Empati er viktig. Hvis du har en diskusjon med ektefellen, og nettopp har tatt acetaminophen (det amerikanske ordet for paracetamol, red.), indikerer denne studien at du kanskje vil ha mindre forståelse for hva du gjorde for å såre følelsene til ektefellen din, sier Baldwin Way som er en av forfatterne av studien, ifølge CNN.

Placebogruppen var mer medfølende

Forskerne gjorde to forsøk med henholdsvis 80 og 114 personer.

Den første gruppen fikk 1000 milligram flytende paracetamol, mens den andre gruppen fikk placebo. En time etter inntaket ble gruppene bedt om å studere åtte historier om personer som enten led av fysisk eller sosial smerte.

For eksempel handlet en av historiene om en person med et knivsår som gikk helt inn til beinet. En annen historie handlet om en person som var i sorg over sin fars død. Deltakerne ble bedt om rangere hovedpersonenes smerte.

I forsøkene fant forskerne at placebogruppen sympatiserte mer med hovedpersonenes smerte enn gruppen som fikk paracetamol gjorde. Dette gjaldt begge former for smerte.

Gitte Handberg er formann for Dansk Smerteforum og overlege ved Odense Universitetshospital. Hun mener at funnene bør følges opp med flere studier for å gi oss mer kunnskap om hvordan smertestillende preparater påvirker menneskets psyke. Hun synes likevel at det nye resultatet er veldig interessant.

– Det påvirker rett og slett folk. Når jeg sitter her og forsøker å hjelpe folk med å komme ut av den smertestillende behandlingen, er det jo ofte fordi de føler seg omtåket og på siden av seg selv. De føler seg annerledes.

– Derfor er det genialt med en studie som spesifikt går inn og måler empatien, sier hun.

Bruken øker

I Norge er paracetamol et av de mest brukte legemidlene per innbygger. Det reseptfrie salget tilsvarer i gjennomsnitt nesten to pakninger per person i Norge per år eller i underkant av 40 tabletter.

Salget av store pakker som er foreskrevet av lege, øker og er årsaken til økningen av totalsalget av paracetamol her i landet.

Danskene tar også store mengder smertestillende medisiner, ifølge Gitte Handberg.

Hun mener det er et enormt samfunnsproblem. Handberg viser til tidligere studier fra den danske Sundhedsstyrelsen som viser at alle aldersgrupper, fra pensjonister til skolebarn, regelmessig tar for store mengder hodepinetabletter.

Ifølge Handberg er bruken særlig et problem for folk med kroniske smerter som tilbys paracetamol av legen, selv om det ikke finnes klar dokumentasjon på at det virker mot smerter på lang sikt.

Paracetamol er veldig bra hvis en person har akutte smerter som skal lindres i en uke eller to, ifølge henne.

– Det er en grunnpille i akutt smertebehandling, hvis du nettopp har blitt operert, eller du har fått et beinbrudd, men du bør deretter trappe ned igjen, sier hun.

Hjerneskanninger: Smerte påvirker folks empati

Den nye studien kommer i tillegg til andre forskningsresultater som tyder på at evnen til å føle empati for andres psykologiske og fysiologiske lidelser, overlapper med vår egen evne til å føle smerte.

For eksempel har studier med hjerneskanninger også vist en overlapping av aktiverte områder i hjernen i forhold til egen og andres smerte.

Gitte Handberg har aldri sett en studie som undersøker hvordan paracetamol påvirker folks empati, men hun er ikke overrasket over resultatene.

– For eksempel er morfinmedikamenter også beryktet for å ha en veldig sterk påvirkning på psyken, sier hun.

Må flere studier til for å konkludere

Jette Højsted er overlege ved Tværfagligt Smertecenter ved Rigshospitalet i København.

Hun er enig med Handberg i at den amerikanske studien er veldig interessant.

Højsted understreker samtidig at det er behov for flere studier før forskere kan trekke noen endelige konklusjoner om paracetamols virkning på menneskers empatiske evner.

– Det er en interessant studie som vi bør se nærmere på innen smerteforskningen.

– På den annen side er dette én enkelt studie, så vi bør nok være forsiktige med å slå opp at det nå ikke lenger er noen som føler empati med andre etter de har spist paracetamol, sier hun.

Højsteds inntrykk ut fra det pasientene forteller, er at smertestillende preparater som morfin og paracetamol, «legger en dyne over folk».

På den annen side mener hun at det er vanskelig å uttale seg om hvorvidt vi dansker tar for mye eller for lite smertestillende medisiner.

– Man må se på om den enkelte pasienten kan unnvære det. Det er en veldig vanskelig diskusjon, for hva er for mye og hva er for lite og hvor mye medisiner bør en person ta?

– I mine øyne blir det en litt kunstig debatt. Vi bør først og fremst være sikker på at pasientene får glede av medisinen de får, og at medisinen er verdt pengene, sier hun.

Referanse:

D. Mischkowski mfl: From Painkiller to Empathy Killer: Acetaminophen (Paracetamol) Reduces Empathy for Pain. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5. mai 2016. Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Marianne Nordahl for forskning.no.

Powered by Labrador CMS