Sosiale medier er et perfekt sted å manipulere bildet av seg selv. Her kan du bevisst velge hvordan du vil framstå og hva du vil holde for deg selv. (Foto: Ozgur Coskun, Shutterstock, NTB scanpix)

Sårbare narsissister er tryggest på sosiale medier

Sårbare selvdyrkere vil gjerne vise fram sin egen fortreffelighet, men gjør det helst gjennom oppdateringer på sosiale medier. Det er tryggere enn å møte folk ansikt-til-ansikt.

De siste årene er det forsket mye på fenomenet narsissisme. Flere studier har konkludert med at narsissister kan deles i to hovedkategorier: de grandiose og de sårbare.

Narsissister beundrer seg selv

I dagligtale brukes narsissisme ofte synonymt med sterk selvopptatthet. Men i psykiatrien og psykologien må personen være mer enn gjennomsnittlig selvopptatt. Hun eller han må også tydelig nyte seg selv og sine egenskaper.

Narsissisme handler altså om mer enn vanlig egoisme. Det krever også selvbeundring og selvnytelse et godt stykke over det vi alle bør kunne tillate oss.

Et annet trekk ved sykelig narsissisme er at disse personene kan oppleve at de blir krenket av andre.

Hvis disse karaktertrekkene er så sterke at det reduserer en persons funksjonsevne eller sterkt rammer noen i omgivelsene, snakker psykiatere og psykologer om narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Arrogant og sårbar

Italienske forskere gjorde ulike personlighetstester på 535 studenter for å finne narsissistene blant dem. De mener at vi klarere bør skille mellom de to hovedgruppene.

Den grandiose narsissisten er på søken etter beundring, har høy selvtillit, er ekshibisjonistisk og stort sett nokså arrogant. Den sårbare narsissisten er derimot mer innadvendt og tilbaketrukket, en mer sårbar sjel. Men også denne personen har sterk tro på seg selv og er ute etter beundring fra andre.

En svakhet med studien er at den er basert på selvrapportering.

De sårbare føler seg tryggere på nett

I tillegg ble alle studentene også testet for det forskerne kaller «problematisk internettbruk».

Sosiale medier kan gi selvopptatthet gode vekstforhold. Slik kan vi nok alle bli litt narsissister på Facebook, Snapchat eller Instagram. Men da snakker vi ikke om narsissisme i medisinsk forstand.

Tidligere studier har vist at de som har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse, også har større sannsynlighet for å utvikle avhengighet av sosiale medier. I en studie fra 2015 fant forskerne sammenheng mellom å poste flere bilder og en høyere grad av narsissisme og psykopatiske trekk.

De italienske forskerne fant en forskjell mellom grandiose og sårbare narsissister.

Begge gruppene søker andres beundring. Og de har begge et sterkt behov for å fremstå som perfekte. Da er sosiale medier et utmerket sted å være.

Men de som ble identifisert som sårbare narsissister, føler seg tryggere når de presenterer seg selv på nettet enn når de møter folk ansikt-til-ansikt.

Dette i motsetning til de grandiose narsissistene, som heller søker beundring når de har direkte menneskekontakt.

Styrt framstilling av seg selv

Sosiale medier er et perfekt sted å manipulere bildet av seg selv. Her kan du bevisst velge hvordan du vil framstå og hva du vil holde for deg selv.

Disse arenaene kan derfor gi de mest sårbare narsissistene muligheten til å få den beundringen de ønsker, uten å direkte måtte møte andre mennesker og slik risikere å bli såret.

De grandiose narsissistene oppfatter ikke at de har problemer med å presentere et fantastisk bilde av seg selv. For dem spiller derfor sosiale medier en mindre viktig rolle enn for de sårbare narsissistene, mener de italienske forskerne bak denne studien

Referanse:

Casale Silvia, Fioravanti Giulia, and Rugai Laura: Grandiose and Vulnerable Narcissists: Who Is at Higher Risk for Social Networking Addiction? Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. June 2016, ahead of print. doi:10.1089/cyber.2016.0189.

Powered by Labrador CMS