Politiet flinkest til å avhøre barn

Politiet får dobbelt så mange riktige svar i avhør av barn som det barnepsykologer gjør med sin metode, viser ny forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I en kontrollert studie ble et utvalg psykologer og politifolk bedt om å anvende sine metoder på 71 fireåringer.

I gjennomsnitt brukte ekspertene 35 minutter på avhøret av hvert barn. Men psykologene brukte langt mer av denne tiden på utenomsnakk og avsporinger enn hva politiet gjorde. Politiet fikk nesten dobbelt så mye korrekt informasjon av barna, skriver Aftenposten.

Urovekkende

Barnepsykolog og forsker Annika Melinder mener ingen av metodene som brukes under vitneintervjuer med barn er gode nok og betegner situasjonen som urovekkende.

- Av de metodene som brukes, bør vi sette størst spørsmålstegnet ved observasjonsmetoden. Er den til mer forvirring enn til gagn, spør forskeren som selv har drevet klinisk arbeid siden 1990 og vært sakkyndig i barnevernssaker i sju år. I sitt doktorarbeid håper hun å komme frem til nye metoder innenfor feltet.

Gjenopplevelse

Melander mener det er viktig å kvalitetssikre de metoder som er i bruk, enten det dreier seg om strafferettslige saker eller sivile tvister der barn er involvert.

- I flere land legger de nå større vekt på såkalte kognitive intervjumetoder, der man bruker flere veier inn til barnets hukommelse. Man prøver å få barnet til å gjenoppleve i tankene det som skjedde og fortelle om det på forskjellige måter, sier Melander til Aftenposten,

Hun påpeker at det også her er faremomenter, selv om fremgangsmåten har vist bedre resultater enn ved de metoder som brukes i dag.

Enda flinkere

- Etter å ha levd med en viss skepsis fra andre fagmiljøer er det hyggelig å høre at man er på rett vei. Det viser også den tillit myndighetene har gitt oss ved å bruke politiet i avhør av barn, sier Inger-Lise Brøste Fossnes i Follo politidistrikt til Aftenposten.

Fossnes, som har åtte års erfaring med barneavhør, legger imidlertid ikke skjul på at også hennes faggruppe kan bli flinkere til å avhøre både voksne og barn. I dag har Politihøgskolen avsatt noen få uker til undervisning i vitneavhør av barn. Pensumet kunne gjerne bli utvidet, mener Brøste Fossnes.

- Det ville blant annet vært kjærkomment med mer opplæring i barns utvikling på ulike alderstrinn. Her kunne psykologer være en god kunnskapskilde. Vi har mye å lære av hverandre, påpeker hun.

(NTB)

Powered by Labrador CMS