Menn tror kvinner veier for mye

Menn er tykkere enn de tror selv. Derimot oppfatter de kvinner som tykkere enn de virkelig er. De skjeve kroppsbildene går også igjen i synet på barna våre.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke bare voksne kvinner som blir feilbedømt. Foreldre tror døtrene er overvektige uten at de er det. Til gjengjeld ser de ikke sønnenes overvekt. (Foto: Colourbox)

Fakta om BMI:

BMI står for Body Mass Index.

En persons BMI forteller om sammenhengen mellom høyde og vekt og er den offisielle måten å beregne over- eller undervekt.

Tallet regnes ut ved hjelp av formelen: vekt (kg)/(høyde x høyde (m))

Under 18,5: Undervektig

18,5-24,9: Normal vekt

25-29,9: Lett overvektig

30-34,9: Overvektig

Over 35: Alvorlig overvektig

BMI-skalaen er blitt kritisert fordi den ikke tar høyde for hvor mye av vekten som er muskler og hvor mye som er fett. Derfor kan man ikke bruke BMI-skalaen på personer som er svært muskuløse.

Fakta om studien:

Sosiolog Vibeke Tornhøj Christensen har gjennomført en statistisk analyse av data fra 1019 personer.

En av usikkerhetene ved studien er at personene selv har angitt høyde og vekt for seg selv og partneren sin.

Tidligere undersøkelser har vist at folk har en tendens til å rapportere at de veier litt mindre enn de faktisk gjør.

Det kan bety at mennene faktisk undervurderer egen vekt enda mer enn det fremgår av undersøkelsen, mens kvinnene kanskje ikke overvurderer vekten like mye.

Den mulige underrapporteringen gjelder både for menn og kvinner, og påvirker derfor neppe kjønnsforskjellene som kan leses ut av undersøkelsen.

Avisene er fulle av slankeoppskrifter og treningstips, tv-skjermen vrimler av folk som gjerne vil slanke seg og enhver damebladsleser med respekt for seg selv kan resitere BMI-formelen i søvne.

Vi lever i et vektfiksert samfunn, men likevel har vi en skjev oppfatning av hvem som veier for lite og for mye. Mens menn undervurderer egen overvekt, blir kvinner oppfattet som tykkere enn de egentlig er – både av seg selv og samboerne sine.

Det viser en ny undersøkelse fra den danske forskningsinstituttet AKF, publisert i nettversjonen av det britiske tidsskriftet Health.

Ulike selvbilder

I studien har mer enn 1000 personer blitt spurt om høyde og vekt. Deretter har de svart på hvilken vektkategori de ville plassere seg selv i: undervektig, normal vekt, lett overvektig, overvektig eller alvorlig overvektig.

Det viste seg at det var noen klare skjevheter i hvordan menn og kvinner vurderte seg selv. Menn undervurderte generelt sin egen vekt. Det vil si: En del av de mennene som etter BMI-skalaens offisielle retningslinjer var overvektige, mente selv de hadde normal vekt.

Dessuten var det en tendens til at betydelig overvektige menn og kvinner undervurderte egen overvekt.

De kvinnene som etter retningslinjene var undervektige eller hadde normal vekt, hadde derimot en tendens til å overvurdere egen vekt.

– Kvinner er nok litt hardere med seg selv, mens menn ser litt større på det når det gjelder dem selv, sier sosiolog Vibeke Tornhøj Christensen, som står bak undersøkelsen.

Menn er strenge med kvinner

Selv om BMI-skalaen er den samme for kvinner og menn, så måler de fleste kjønnene på ulike skalaer – en tendens som tidligere er påvist i lignende studier fra utlandet.

Vibeke Tornhøj Christensen spurte også mennene og kvinnene hvordan de oppfattet vekten til sin engen ektefelle eller samboer. Her viste det seg at mens kvinnene undervurderer mennenes vektnivå, så hadde mennene en klar tendens til å overvurdere kvinnenes vekt.

I gjennomsnitt vurderte mennene partneren som overvektige allerede ved en BMI på 22,5, selv om retningslinjene mener grensen er 25.

– Det er tydelig at både kvinner og menn har et kritisk syn på kvinners vekt, sier Christensen.

Funnene overrasker forskeren litt.

– Det går jo imot oppfatningen om at menn liker kvinner med litt former, sier Christensen.

Også kritiske til barnas vekt

Christensen understreker at hun ikke har undersøkt forsøkspersonenes idealer. Likevel er hun ikke i tvil om de er påvirket av det svært slanke kvinneidealet man opplever i medier, reklame og på filmer.

Idealene gjelder ikke bare voksne, de smitter også av på oppfatningen av barn. Det viser en parallell studie hvor Christensen har undersøkt foreldres oppfatning av barnas vekt.

– Her kan man se at det samme mønsteret går igjen. Foreldrene har en tendens til å overvurdere jentene vekt, mens guttenes vekt undervurderes. Man er hardere med døtre enn sønner, sier hun.

Urealistisk syn på vekt påvirker helsen

At det er forskjellige fysiske idealer for menn og kvinner, er ikke så underlig, forklarer Christensen.

– Menn skal være sterke og muskuløse beskyttere, og derfor kan de gjerne være litt store – og det er ikke alltid man er så nøye på om det er fett eller muskler. Samtidig er det en oppfatning av at det kvinnelige og feminine er tynt og slankt, sier hun.

Men det kan skape problemer å ha et feilaktig syn på sin egen eller partnerens vekt. Det kan være et helseproblem å undervurdere vekten – og det gjør flere og flere, viser en amerikansk studie fra 2008. Da er det mindre sjanse for at man slanker seg.

Imidlertid kan det skjeve kroppsbildet også skape et unødvendig press på kvinner. – Det kan bety at noen kvinner går rundt og bekymrer seg for vekten, helt unødvendig, sier Christensen.

Det gjelder ikke minst for helt unge jenter, som kan bli presset til å slanke seg helt unødig.

Christensen mener foreldre og helsemyndigheter bør være oppmerksomme på hva som er helse og hva som er signaler fra mediene.

– Men det er ikke enkelt, for det er klart at det er mange som har problemer med overvekt, sier hun.

– På den ene side må vi passe på å ikke overproblematisere vekt og helse, men noen har faktisk problemer.

Referanser:

Vibeke Tornhøj Christensen, Gendered perceptions of own and partner weight-level, Health, november 2011 (sammendrag)

Vibeke Tornhøj Christensen, Does parental capital influence the prevalence of child overweight and parental perceptions of child weight-level?, Social Science and Medicine, desember 2010 (sammendrag)

Wendy L. Johnson Taylor et.al., The change in weight perception of weight status among the overweight, The international journal of behavioral nutrition and physical activity, februar 2008

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no
 

Powered by Labrador CMS