Mange menn føler at de havner i tidsklemma. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Jobb og hjem krasjer også for mannen

Menn klager like mye over tidsklemma som kvinner, viser studier fra flere land. Men det skyldes mest at kvinnene jobber mindre, mener norsk forsker.

Det å kombinere jobb og familie kan være krevende. Men hvem opplever i størst grad at jobben går ut over familien, og at familien går ut over jobben?

En vanlig antakelse er at kvinner får størst belastning fordi de bruker mer tid på omsorg og husarbeid.

Men en stor metaanalyse av studier fra en rekke land gir et litt annet bilde.

I det store og hele ser det ut til at det er små kjønnsforskjeller. Det er omtrent like slitsomt å kombinere jobb og hjem for mennene som det er for kvinnene.

Forskerne har slått sammen resultatene fra mange studier og gjort statistiske analyser. Av de mer enn 350 studiene fra de siste 30 årene var halvparten gjort i USA og resten hovedsakelig i Europa og Asia. De omfatter til sammen mer enn 250 000 mennesker.

De amerikanske forskerne bak analysen synes at vi bør gi mer oppmerksomhet til mennene. Noen studier viser at menn kan føle at det er vanskelig å snakke om tidsklemma.

– Jeg tror det skader menn, som sliter i stillhet og opplever den samme mengden konflikt mellom arbeid og familie, men ingen anerkjenner det, sier forsker Kristen Shockley ved University of Georgia i en pressemelding fra American Psychological Association.

Men går vi bak de overordnete tallene i undersøkelsen, er det ikke fullt så likt mellom menn og kvinner.

Kvinner trapper ned

Når kvinner og menn jobber like mye, synes kvinnene at det er vanskeligere å kombinere jobb og hjem enn det mennene gjør, viser studien.

Derfor kan det at menn og kvinner samlet opplever omtrent like mye problemer delvis skyldes at kvinner som oftest har kortere arbeidsdager enn menn.

– Forskjellen i jobb-hjem-konflikt framstår som ubetydelig fordi kvinnene demper sitt ellers høyere konfliktnivå ved å jobbe mindre, skriver Knud Knudsen i en e-post til forskning.no.

Han er professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Stavanger (UiS) og har funnet noe lignende i sin egen forskning på norske ledere, omtalt av UiS.

– Kvinner tilpasser seg. Grunnen til at de opplever mindre konflikt, er at de investerer mindre tid i lederjobben.

Skeptisk til konklusjonen

De amerikanske forskerne gjemmer bort forskjellene mellom kvinner og menn, mener forsker Knud Knudsen. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)

Sosiologen har lest den store internasjonale studien og synes den er et imponerende og interessant stykke arbeid.

Men han reagerer på konklusjonen til forskerne.

– Den treffer på siden av hva deres egne resultater forteller. Artikkelen kan lett leses som at kjønn ikke betyr noe for jobb-hjem-konflikt, men en slik konklusjon er etter min vurdering feil, gitt de resultatene som presenteres.

Antall arbeidstimer er ikke hele forklaringen. Kvinner er litt flinkere til å skille jobb og fritid enn menn. Og den som klarer å sette grenser og ikke ta med seg jobben hjem, opplever mindre konflikter mellom arbeid og familie.

Studien sier ikke noe om kvinner faktisk ønsker å jobbe mer.

Den omfatter mange land der det kan være ulike forventninger til kvinner og menn. Tidene kan også ha endret seg. Halvparten av studiene er gjort før 2010.

Knudsen er en smule skeptisk til slike metaanalyser nettopp fordi de prøver å gape over så mye på en gang, men mener likevel at det er viktig å prøve å systematisk oppsummere forskningen på feltet.

Forskerne har målt både hvor mye jobben går ut over familien og i hvor stor grad familieforpliktelser forstyrrer jobben. Menn bruker mer tid på jobb og kvinner mer tid på familie, og de har derfor mest av hver sin type jobb-familie-konflikt.

– Begge disse målene burde etter min vurdering inkorporeres i samme modell. Det er nok en svakhet ved framstillingen at det ikke er gjort, skriver Knudsen.

Kvinner gjør fortsatt mest husarbeid

Det er større forskjeller mellom menn og kvinner som har barn. Mødre opplever oftere enn fedre at familien står i veien når de skal fokusere på jobb.

Og når forskerne sammenligner menn og kvinner i samme yrke, har kvinnene oftere problemer med at jobben går ut over familien.

Det kan være greit å huske på at slike undersøkelser spør om hva folk selv synes om belastningene – og at det kan variere hvor stor vekt de legger på dem.

Selv i likestilte Norge gjør kvinner fortsatt mest husarbeid, ifølge Statistisk sentralbyrå, selv om det har jevnet seg ut en del de siste årene. I 2010 jobbet særlig småbarnsfedre mindre enn før og brukte mer tid på husarbeid og barn.

– At menn opplever tidsklemmen sterkere, virker troverdig i og med at menn i mye større grad enn før deltar aktivt på hjemmebane, sa SSB-forsker Ragni Hege Kitterød til Aftenposten i forbindelse med en spørreundersøkelse om balansen mellom jobb og hjem som Høgskolen i Oslo og Akershus og hovedorganisasjonen YS gjorde blant 3000 arbeidstakere i 2012.

Den viste at menn oftere enn kvinner føler at jobben går ut over familielivet. Også her kan en forklaring være at menn jobber mer. Langt flere norske kvinner enn menn jobber deltid, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Referanse:

Kristen M. Shockley mfl: Disentangling the Relationship Between Gender and Work–Family Conflict: An Integration of Theoretical Perspectives Using Meta-Analytic Methods. Journal of Applied Psychology, online 27. juli 2017. Doi: 10.1037/apl0000246.

Powered by Labrador CMS