Vi kan lese en rekke følelser i hverandres øyne og ansiktsmimikk. Det har vært smart for forfedrene våre, mener forsker. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Er øyet virkelig «sjelens speil»?

Hvor mye av følelseslivet vårt er synlig gjennom øynene? Er det snarere ansiktsmimikken som avslører våre innerste følelser? Vi har spurt ekspertene.

Fakta

Ansiktsmuskulaturen, små aldringsrynker og folder har stor betydning for ansiktets uttrykk og mimikk. Men mange «strammer opp» området rundt øynene med botox.

Det lammer overgangen mellom nervetråd og muskel. Det kan gi et flatt ansiktsuttrykk.

Kilde: Eeva Kaljaja Petersen

«Han så forelsket på henne, men hun så bare iskaldt tilbake.»

Et blikk kan visstnok si mer enn tusen ord, men hva er det som er så spesielt med øynene? Det lurer en av våre lesere på.

«Jeg har tenkt på noen av de uttrykkene vi bruker om et blikk fra en andre person. For eksempel ‘han så kaldt’, ‘hun så forelsket ut’ eller ‘han sendte et varmt blikk’. Vi har mange uttrykk for noe vi ser i øynene hos hverandre. Men hvilke følelser kan vi egentlig se i øynene, som man jo kaller sjelens speil? Og ses følelsene i øynene alene, eller er det i samspill med ansiktets mimikk?» skriver Solveig i en e-post.

– Vi viser følelsene våre gjennom subtile variasjoner i de små musklene i ansiktet – særlig rundt øynene. Det skjer som regel automatisk og ubevisst, sier nevropsykolog Thomas Zoëga Ramsøy, som har en doktorgrad i nevrobiologi. Han er forsker ved Singularity University i USA, direktør og eier av Neurons Inc. Consultancy og har tidligere forsket på hvordan ansiktsuttrykk avkodes.

Kvinner blir attraktive

Pupillenes størrelse betyr mye for hvordan andre oppfatter oss. Jo mer følelsesmessig oppstemt vi er – for eksempel seksuelt – desto større er pupillen. Og det registrerer vi lynraskt, forteller Ramsøy.

– Vi får også større pupiller når vi er redde, sier han.

– Vi registrerer også hvor mye øynene flakker rundt. Øynene gir altså uttrykk for følelser. Det er imidlertid særlig i samspill med ansiktsmusklene vi uttrykker følelser.

Jesper Hjortdal er klinisk professor og opererer jevnlig øyne. Han tror ikke øynene viser hva som foregår i sjelen.

– Jeg har operert i tusenvis av pasienter, og når vi dekker resten av ansiktet, er det ikke noe uttrykk i selve øyet, sier Hjortdal, som er klinisk professor ved øyeavdelingen ved Aarhus Universitet.

Viser seks følelser

Innen psykologien finnes det en populær teori om at det er seks grunnleggende følelser som kan gjenkjennes i ansiktsuttrykk på tvers av kulturer: glede, tristhet, sinne, avsky, overraskelse og frykt. Teorien ble opprinnelig fremsatt av den amerikanske forskeren Paul Ekman.

– Det er grunnleggende følelser, som uttrykkes ganske likt på tvers av kulturer. Andre følelser – som sjalusi, eierskap og idolisering – setter seg ikke like klart i ansiktstrekkene, sier Thomas Zoëga Ramsøy.

Eeva Kalja Petersen, som er ekspert på ansiktskirurgi og ansiktsmuskulatur, forklarer hva som skjer i ansiktet omkring øynene ved noen av de seks følelsene.

– Når vi ser sinte ut, aktiverer vi skråmuskler og eventuelt også øyets ringmuskler. Når vi er oppmerksomme, løfter vi øyenbrynene og får et mer åpent uttrykk. Når vi er glade, løfter vi resten av ansiktet med et smil, som sammen med ringmusklene gir smilerynker ved siden av øynene, sier hun.

Vanskelig å se følelser

Mange forskere har i de siste 15 årene satt spørsmålstegn ved hvor flinke vi er til å gjenkjenne følelser.

– Folk er ikke så flinke som vi tror. Undersøkelser viser at folk har problemer med å skille mellom et fryktsomt uttrykk og et smil. Det lyder kanskje litt absurd, men det stemmer faktisk. Noen forskere argumenterer for at det skyldes at smilet evolusjonært sett er tett forbundet med frykt. Smilet har kanskje oppstått i evolusjonshistorien som et uttrykk for underdanighet. Vi underkaster oss den andre med smilet fordi vi er redde, sier Thomas Zoëga Ramsøy.

Falske smil er vanskelig

Likevel er det nesten umulig å smile på en overbevisende måte hvis det ikke ligger ekte følelser bak, sier Ramsøy.

– Selv skuespillere har problemer med dette. Folk har veldig lett for å se om noen smiler falskt eller ikke. Men det gjelder også andre følelser. Det viser at ansiktsmimikken for det meste er ubevisst, sier Ramsøy.

Faktisk har 26 000 av Videnskab.dks lesere vært med i en smileundersøkelse – ledet av Thomas Zoëga Ramsøy. Et av resultatene var at menn er flinkere enn kvinner til å gjennomskue et falskt smil.

Du kan ta smiletesten selv her og se hvor flink du er.

Evolusjonen står bak ansiktsmimikken

Årsaken til at ansiktet kan avsløre sinnstilstanden vår, ligger langt tilbake i evolusjonshistorien, mener Klaus Bærentsen, som er førsteamanuensis ved psykologisk institutt ved Aarhus Universitet i Danmark.

– Ansiktsuttrykket oppsto før språket. Det har vært en måte å koordinere atferden i gruppen. Det er verdifullt å kunne gjette om et rovdyr vil angripe eller ikke, og slik er det også innad i gruppen. Det er enklere å samarbeide hvis du lynraskt kan se intensjoner og følelser, sier Bærentsen.

Vi etterligner andres ansiktsuttrykk for å forstå dem bedre, sier Thomas Zoëga Ramsøy.

– I barn er det tydelig. Vi kan se hvordan de etterligner den de ser på. Men det skjer også hos voksne – men på et mer mikroskopisk nivå. Når vi etterligner andres ansiktsuttrykk, sender det signalet til hjernen vår om hvordan andre har det. Det skjer helt ubevisst. Personer med mye botox inn i ansiktet får lammet en del av ansiktsmimikken, og det gjør dem mindre medfølende, sier Ramsøy.

Konteksten er avgjørende

Vi er ikke alltid like flinke til å lese av hverandre. Konteksten betyr mye.

–  Hvis vi setter en person foran noe trist, tolker folk ansiktsuttrykket negativt og omvendt. Evnen vår til å se inn i folks følelsesliv er altså lettpåvirkelig, sier Ramsøy.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS