Den svenske studien fant at rundt 40 prosent av de eldre har overdreven frykt for høyder, tordenvær eller vann. (Foto: Microstock)

Svært mange eldre har fobier

Én av ti eldre kan ha så alvorlige fobier at det kan kalles en sykdomstilstand, ifølge svensk doktoravhandling.

Fakta om fobier

 

Fobier er sterk og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, dyr eller mennesker. Frykten er irrasjonell, men oppleves som utenfor kontroll av den som er rammet.

Irrasjonell frykt for alle hunder kan for eksempel skyldes at du en gang er blitt angrepet av en hund. Noen fobier kan også være innlært, for eksempel gjennom at barn har observert foreldres eller søskens frykt.

Fobier er en vanlig form for angstlidelser. En amerikansk studie ved National Institute of Mental Health (NIMH) fant at mellom 8,7 og 18,1 prosent av amerikanere lider av en eller flere fobier. Fobier er noe vanligere blant kvinner enn blant menn.

Kognitiv adferdsterapi anses i dag å være en effektiv behandlingsmetode for fobier. Kliniske studier har vist at 90 prosent kan bli kvitt fobiene.

 

Kilde: Wikipedia

Mer enn halvparten av de mellom 70 og 80 år hadde én eller flere fobier. Én av ti eldre hadde så alvorlige fobier at det er snakk om en sykdomstilstand, ifølge en doktoravhandlig fra Gøteborgs Universitet. Forskningen er gjort på denne svenske byens eldre borgere.

Noen vanlige fobier er edderkoppskrekk, høydeskrekk, flyskrekk, heisskrekk eller tannlegeskrekk.

Den svenske studien fant at rundt 40 prosent av de eldre hadde overdreven frykt for høyder, tordenvær eller vann. Om lag 25 prosent var plaget av situasjonsbetingede fobier som heisskrekk eller klaustrofobi.

Minst vanlig var fobier som tannlegeskrekk og sprøyteskrekk. Færre enn ti prosent av de eldre slet med dette, ifølge avhandlingen til Robert Sigström som forsker ved Sahlgrenska akademin.

I dag finnes det effektiv behandling for fobier som dette, i form av kognitiv adferdsterapi. Men bare få som er rammet av fobier søker noen gang hjelp for det. Få eldre får altså hjelp for fobiene sine.

Flere fobier samtidig

Forskningen på de aldrende gøteborgerne fant at samme eldre person ofte kunne ha flere fobier samtidig. Det gjaldt spesielt personer med alvorlige fobier.

Flere enn halvparten av personene som i denne studien ble fulgt fra de var 70 år til de ble 80 år gamle, hadde også en depresjon. Nesten én av ti fikk av diagnosen «alvorlig deprimert» av forskerne.

Sette inn tiltak

Studien viste at eldres fobier ofte ble mindre alvorlige i løpet av tiåret da de gikk fra å være 70 til å nærme seg 80 år. Depresjonene så derimot ut til å bli mer alvorlige i den samme perioden.

– Fire av ti med depresjon ved 75 og 79 års alder, hadde mild depresjon da de var 70. Det innebærer at tiltak overfor personer med mild depresjon, potensielt kan forebygge mange mer alvorlige depresjoner blant eldre, sier Robert Sigström i en pressemelding fra Sahlgrenska akademin.

Referanse:

Robert Sigstrøm: «Psychiatric symptoms and disorders in old age: prevalence, course and diagnostic thresholds», doktorgrad ved Gøteborgs universitet, september 2015. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS