Forskerne har sett på 185.000 mennesker som var i behandling for selvmordsforsøk og selvskading i Sverige mellom år 1971 og 2010. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)

De som forsøkte å begå selvmord i ung alder døde tidligere, men ikke fordi de valgte det selv

De levde mye kortere enn gjennomsnittet på grunn av andre sykdommer.

Mennesker som hadde vært i behandling for selvmordsforsøk eller selvskading, hadde en kortere forventet levetid enn resten av befolkningen, ifølge en ny, svensk studie. 

– Selvmord er selvfølgelig svært vanlig blant denne utsatte pasientgruppen, men et dypdykk i tallene viser at den økte dødeligheten skyldes ikke-psykiatriske lidelser, sier Jussi Jokinen, psykiater og professor ved Umeå universitet, i en pressemelding.

Han er en av forskerne som har sett på registerdata om 185 000 mennesker som var i denne typen behandling i Sverige mellom år 1971 og 2010.

Dør av andre sykdommer

Resultatene deres viser at 20 år gamle menn som var i behandling etter å ha forsøkt å ta sitt eget liv minst én gang, kunne forvente å bli 61 år gammel. Det er et mye kortere liv enn en gjennomsnittlig svenske fra samme årskull. De har en forventet levealder på 79 år. 

Selvmord utgjorde en større andel av dødsårsaken for dem som er i studien enn resten av befolkningen. Rundt én prosent av alle svensker tar sitt eget liv, mens opp mot 20 prosent av de som hadde vært i behandling endte opp med å gjøre det samme.

Selvmord var likevel ikke den vanligste dødsårsaken for de som hadde vært i behandling. Det var heller det forskerne kaller naturlige årsaker, som hjerteinfarkt, slag, kreft og andre sykdommer.

– Resultatene våre viser en mangel på lik behandling, hvor det virker som om psykiatriske pasienter ikke får hjelpen de trenger, sier Rickard Ljung, lege og universitetslektor ved Karolinska Institutet og en av de andre forskerne som har jobbet med studien.

Forskjeller mellom menn og kvinner

Kvinner som hadde et selvmordsforsøk bak seg, levde også kortere enn gjennomsnittet. Men forskjellen var ikke like stor. Kvinner som hadde vært i behandling etter et selvmordsforsøk før de ble 20 år gamle, hadde en forventet levetid som var 11 år kortere enn resten av befolkningen. 

Når det første selvmordsforsøket kom senere i livet påvirket det likevel den forventede levetiden. Men her ble forskjellen mindre, både mellom gjennomsnittet og mellom kjønnene.

Både menn og kvinner som var i behandling for sitt første selvmordsforsøk etter en alder av 70, levde bare fire år mindre enn resten av befolkningen. 

Vanskelig å behandle som én gruppe

I studien peker de på at mennesker som forsøker å ta sitt eget liv ofte har sammensatte problemer. Det gjør det vanskelig å behandle dem som én helhetlig gruppe. Tidligere forskning har vist det samme.

Tillegg har forskning.no tidligere skrevet om at mange som begår selvmord i Norge, ikke har oppsøkt hjelp fra helsevesenet i forkant.

Det gjør det vanskelig å gi dem hjelpen de trenger, siden dagens forebyggingsarbeid i stor grad er knyttet til psykisk helsevern. 

Selvmordsraten i Norge går ned

Det er blitt færre selvmord i Norge de siste 27 årene, både blant menn og kvinner. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. 

– I 1990 var det nesten tre ganger så mange selvmord hos menn som hos kvinner, mens forholdet nå er nær to til én, sier overlege Christian Lycke Ellingsen ved Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet til NTB.

Mesteparten av reduksjonen skyldes at færre menn tar sitt eget liv. Også blant kvinner er selvmordsraten gått noe ned. 

Her kan du få hjelp

Hvis du eller noen du kjenner har selvmordstanker og trenger råd, finnes det flere som vil hjelpe deg:

  • Mental Helse: Døgnåpen krisetelefon, 116 123
  • Kirkens SOS: Døgnåpen kristetelefon, 224 00 040
  • Kors på Halsen (Røde Kors): 800 33 321 (Mandag til fredag, kl. 14-20) - Samtaletelefon for barn og unge under 18 år.
  • LEVE: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Referanse: Jussi Jokinen mfl. «Life expectancy after the first suicide attempt»Acta Psychiatrica Scandinavica, desember 2017. doi: 10.1111/acps.12842

Powered by Labrador CMS