De som over middagshøyden rapporterer at de jevnlig gleder seg over livet har økt sjanse til å leve lenger enn andre, viser studie. (Foto: NTB Scanpix)

De som nyter livet lever lenger

Jo lenger du har glede av livet når du blir gammel, desto lavere risiko får du for å dø for tidlig. Forskere har også funnet ut hva som gjør at noen beholder livsgleden lenge. Å ha ektefelle, jobb og god råd er lurt. 

Livsglade personer lever lenger enn grinebitere, ifølge en ny, britisk studie som er publisert i tidsskriftet BMJ.

Også tidligere studier har vist at tilfredshet med eget liv og gleden hver og en føler ved å leve, har kobling med økt livslengde. Men da har forskerne målt den enkeltes opplevelse av velvære på et bestemt tidspunkt. Hvor viktig det er å føle seg vel over tid, har ikke vært kjent.

Derfor bestemte forskere ved University College of London å teste om hvorvidt det å glede seg over livet over lenger tid, hadde mer sammenheng med dødeligheten enn enkeltstående drypp av glede.

Livsnytere og hengehoder

Studien omfattet nesten 9500 kvinner og menn over 50 år. De var med i en større undersøkelse om aldring.

Hvor mye de nøt livet ble målt tre ganger med to års mellomrom mellom 2002 og 2006. Forskerne sammenlignet så dette med når de døde helt frem til 2013.

Deltakerne fikk fire ulike spørsmål som gikk på livsglede. De som svarte at de noen ganger eller ofte følte at livet var en festlig dans på roser, ble regnet for å ha være livsnytere. De som svarte at de aldri eller sjelden følte noe å glede seg over, havnet i den andre surpomp-båsen.

En av tre var jevnt lykkelige

Hele en av tre, eller 34 prosent, oppga at de nøt livet gjennom hele perioden.

Fire av fem, eller 42 prosent, oppga at de hadde glimtvis glede av livet på ett eller to tidspunkter.

En av fire deltakere, eller 24 prosent, rapporterte at de ikke nøt livet noe særlig gjennom hele perioden som ble målt.

Kvinner og gifte mer fornøyd

Det var flere kvinner enn menn som frydet seg over livet. Andelen fornøyde var også høyere blant dem som var gift eller samboere.

Forskerne målte også forhold som kunne innvirke på deltakernes følelser, som økonomi, utdanning, helseproblemer og depresjon.

Helse, utdanning og penger

Ikke så overraskende spilte også utdanning og god økonomi positivt inn. De yngste blant deltakerne og de som hadde en jobb å gå til, var også overrepresentert i den livsglade gruppen.

Det var 1310 dødsfall i årene som fulgte. Forskerne fant en jevn sammenheng mellom livsglede og livslengde. Dødeligheten steg proporsjonalt med hvor få lyspunkt de oppga at de hadde i livet.

For eksempel falt dødeligheten med 17 prosent blant dem som oppga lykkefølelse på to tidspunkter. De som frydet seg over livet på alle de tre tidspunktene som ble målt, hadde 24 prosent redusert dødelighet. Det betyr at de hadde lavere risiko for å dø før gjennomsnittet.

Påvirker psyken fysisk helse?

Forskerne påpeker selv at sammenhengen kan skyldes at alvorlige helseproblemer fører til manglende livsglede og økt risiko for å dø.

For å finne ut av dette, undersøkte de om mange av grinebiterne døde rett etter den siste målingen fordi de var livstruende syke, men det utgjorde ingen forskjell i sammenhengen.

Forskerne understreker at dette er en observasjonsstudie. De kan derfor ikke trekke noen direkte slutninger om at livsglede i seg selv gjør at man lever lenger.

Likevel mener de at studien tilfører noe nytt. Det kan rett og slett være at det har en viss betydning for den fysiske helsen å føle seg vel og glede seg over livet, mener de.

Referanse:

Paola Zaninotto mf: Sustained enjoyment of klife and mortality at older ages: analysis of the English Longitudinal Study of Ageing. BMJ. 13.desember 2016. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.i6267

Powered by Labrador CMS