Mobilen stjeler øyeblikkene

Mobiltelefonen tar fra deg de morsomme øyeblikkene i livet. Som når en klovn sykler forbi. Siden du blir uoppmerksom, kan selv handsfree være farlig i trafikken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

La du merke til den syklende klovnen? Studenter som snakket i mobiltelefonen mens de krysset universitetsplassen måtte svare nei. Fra forsøket ved Western Washington University i USA.

Går det an å snakke i mobiltelefon og likevel være like oppmerksom på hva som skjer rundt deg? Noen mener det. Forskere i USA har nå gjort sitt beste for å plukke fra hverandre denne vrangforestillingen.

I en studie ble et utvalg fotgjengere observert. Noen av dem snakket i mobiltelefon mens de gikk, andre hørte på musikk og noen gikk to og to i følge. De som snakket i mobiltelefon virret mer og var mye mindre oppmerksomme på omgivelsene enn de andre.

Mer virring

Utgangspunktet for studien var hvordan folk oppførte seg mens de til fots krysset den sentrale universitetsplassen ved Western Washington University i USA – universitetet der undersøkelsen ble utført. Plassen brukes til mange formål, og det er mye å følge med på nå man skal krysse den gående.

Forskerne delte opp studien i to faser. I første fase ble 196 personer, de fleste av dem studenter, observert. 47 av dem snakket i mobiltelefon mens de krysset plassen, 54 hørte på mp3-spiller eller tilsvarende og 52 gikk i par og snakket sammen. Resten gikk alene.

Undersøkelsen viste at mobiltelefonbrukerne virret betydelig mer enn de andre. De skåret høyest på retningsforandring, sikk-sakk-gåing og nesten-kollisjoner med andre gående.

Mindre oppmerksomme

Samtidig skåret de som snakket i mobiltelefon lavest på hvor ofte de kjente igjen og hilste på andre gående mens de krysset plassen.

All virringen kan ha bidratt til at mobiltelefonbrukerne brukte mer tid på å ta seg fram. Observasjonene viste i alle fall at mobiltelefonbrukere trengte mer tid på å krysse plassen enn de fleste andre gruppene, bortsett fra de som gikk i par.

Mangelen på oppmerksomhet kan ikke knyttes til lyd alene, da mobilbrukerne var langt mindre oppmerksomme på omgivelsene enn de som hørte på musikk.

Så ikke syklende klovn

Heller ikke for del to av studien gikk forskerne langt for å hente empirien. Også denne ble utført på Red Square, som universitetsplassen ved Western Washington University heter.

Forskerne plasserte en syklende klovn på universitetsplassen. Klovnen var livlig kledd i fiolett og gult, hadde rød nese og brukte en enhjulsykkel. Han skulle dermed være lett å legge merke til. Klovnen syklet dessuten på potensielt kryssende kurs av de gående.

I løpet av en periode på en time ble et antall personer som hadde krysset plassen stoppet og spurt om de hadde sett noe spesielt.

Bare 25 prosent av mobilbrukerne hadde lagt merke til klovnen. I gruppa som ikke brukte mobiltelefon var det langt flere som hadde sett klovnen på første forsøk.

Mest oppmerksomme var de som gikk i par – her var det 71 prosent som fortalte at de hadde sett ham. Det forklarer forskerne med at to ser bedre enn én.

Av mobilbrukerne som ikke hadde sett klovnen, valgte mange å snu og gå tilbake for å se da de ble stoppet og intervjuet.

- Mobil-blindhet

Forskerne mener at studien viser at mobilbrukere får en slags blindhet knyttet til uoppmerksomhet.

De medgir at det er noen feilkilder, for eksempel kan det være spesifikke særtrekk ved personer som velger å bruke mobiltelefon mens de er ute og går. Dette er imidlertid en type feilkilde som er vanskelig å unngå når man forsker på reelle situasjoner fra dagliglivet.

"Mobiltelefonen gjør deg uoppmerksom. (Illustrasjonsfoto)"

Forskerne er særlig opptatt av bruk av mobiltelefon i trafikken. Særlig advarer de mot at personer som bruker mobiltelefon ikke selv er klar over at de har nedsatt grad av oppmerksomhet omkring det som skjer i omgivelsene.

Farlig i trafikken

Andre studier viser at mobiltelefonbrukere har en overdreven tro på hvor godt de greier å følge med.

- På samme måte var personer i vår studie som rapporterte å ikke ha sett klovnen overrasket over at de ikke hadde gjort det, skriver forfatterne, som presenterer resultatet i en artikkel i tidsskriftet Applied Cognitive Psychology.

Psykologiprofessor Ira Hyman, en av forskerne bak studien, viser til at den avslører at folk har problemer med å gjøre noe så enkelt som å gå og snakke samtidig. Han ber folk tenke gjennom hva det betyr for bruk av mobiltelefon i trafikken.

Bruk av handsfree mobiltelefon kan være en falsk trygghet. Hyman sier at andre studier har vist at det er lite forskjell på risikoen ved håndholdt mobiltelefon og handsfree mobiltelefon i trafikken.

- Problemet sitter i hodet, ikke i hendene, understreker han i en epost til forskning.no.

- Handsfree også farlig

Forskningsleder og psykolog Fridulv Sagberg ved Transportøkonomisk institutt sier at den nye studien føyer seg inn i rekken av forskning om hvordan bruk av mobiltelefoner stjeler oppmerksomhet. I Norge ble håndholdt mobiltelefon forbudt i trafikken i 2000, men forbudet gjaldt ikke bruk av handsfree mobiltelefon.

Sagberg sier at det den gangen manglet faglig grunnlag for å skille mellom håndholdt mobiltelefon og handsfree. Heller ikke forskningen som har kommet siden 2000 har bevist at det er særlig mye tryggere å bruke handsfree.

- Noen resultater peker i retning av at det er noe mindre risiko ved handsfree, men det er små forskjeller, sier Sagberg til forskning.no.

En fersk undersøkelse av et utvalg trafikkulykker i Norge tyder på bilførere som snakker i mobiltelefon i større grad er skyld i ulykker enn andre trafikanter. Undersøkelsen, som gjennomført ved Transportøkonomisk institutt, er foreløpig ikke publisert.

Referanse:

Ira E. Hyman jr., Matthew Boss, Breanne M. Wise, Kira E. McKenzie og Jenna M. Caggaiano: “Did You See the Unicycling Clown? Inattentional Blindness while Walking and Talking on a Cell Phone,” Applied Cognitive Psychology, publisert på internett 19. oktober 2009. DOI: 10.1002/acp.1638
 

Powered by Labrador CMS