Mors depresjon og barns helse

Hvis mor er deprimert, øker risikoen for at barnet vil oppleve uro og psykiske problemer. Men hvis mødrene behandles effektivt og blir bedre, får også barna en psykisk helsemessig gevinst.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det antyder studien Remissions in Maternal Depression and Child Psychopathology, en STAR*D-Child Report, publisert i Journal of the American Medical Association.

Forskernes hensikt har vært å fastslå hvorvidt kvinner som behandles for alvorlig depresjon med medikamenter kan assosieres med reduserte symptomer og psykiske plager hos barna sine.

- Våre funn peker mot at intensiv behandling for å oppnå bedring hos mødrene, er assosiert med positive virkninger også for barna. Lykkes man derimot ikke med å behandle moren, kan sykdomsbyrden forverres hos barnet.

Det skriver forskerne med førsteforfatter, ph.d Myrna M Weissman fra Columbia University Medical Center and the New York State Psychiatric Institute.

- Deprimerte bør søke behandling

Studien er den første i stor skala der forskerne ser nærmere på effekter på barn når mødrene deres behandles for depresjoner - i intervaller på tre måneder.

I tilfellene der morens depresjon bedret seg i løpet av denne perioden, var også sannsynligheten for at barnet fremsto deprimert, eller opplevde sterk uro, betraktelig redusert.

- Kort oppsummert er beskjeden følgende: Deprimerte mødre bør søke behandling. Det vil ikke bare hjelpe moren selv, men også barnet, mener professor i psykiatri A. John Rush ved UT Southwestern Medical Center i Dallas, en av medforfatterne i studien.

"Mors depresjon kan bli en tung byrde også for barnet."

For hvis morens depresjon vedvarer, og hun heller ikke søker behandling som kan avhjelpe situasjonen, vil barnets psykiske problemer kunne forverre seg.

En helsemessig håndsrekning

Barnet kan derimot få en helsemessig håndsrekning ved at moren søker hjelp hos helsevesenet for å komme ut av sine psykiske vanskeligheter.

Etter behandlingsperioden med medikamenter, fant forskerne en nedgang på 11 prosent (fra 35 prosent til 24 prosent) i problemer hos barna til mødre hvis depressive tilstand avtok.

Og 33 prosent av barna som hadde en psykiatrisk diagnose ved studiens start, opplevde å bli bedre når moren ble det.

Barn som ikke hadde psykiske vansker, og hadde mødre som ble bedre av tremåneders-behandlingen, holdt seg fri for symptomer.

- Særlig for barnas skyld

- Ingen må ta lett på depresjoner. Særlig for barnas skyld bør vi være veldig iherdige hva angår å behandle pasienter, og da særlig mødre, sier Madhukar Trivedi, som også er medforfatter og professor i psykiatri ved UT Southwestern.

- Jo bedre behandling vi kan gi deprimerte mødre, jo større fordel vil barna ha av det, sier professor Trivedi.

Til sammen deltok 151 mødre med ett barn ved åtte helsesentre og elleve psykiatriske dagklinikker i USA i studien. Forskernes arbeid har nå pågått i til sammen tre år. Barna er i alderen 7 til 17 år.

Referanse:

Myrna M. Weissman, et al. Remissions in Maternal Depression and Child Psychopathology. STAR*D-Child Report. The Journal of the American Medical Association. (JAMA. 2006;295:1389-1398.)

Powered by Labrador CMS