Mobber seg til bedre helse

Det å bli mobbet øker risikoen for å få sykdommer i kroppen som voksen, ifølge en ny studie. Men mobberne selv får bedre helse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Seks prosent av elevene i barneskolen sier de blir mobbet minst to ganger i måneden. (Foto: Colourbox)

Forskere har lenge ant at mobbing i barndommen kan påvirke den psykiske helsa senere i livet. Flere studier antyder at mobbeoffer oftere opplever psykiske problemer som angst og depresjon som voksne.

Men noen tegn peker også mot en sammenheng mellom mobbing og fysiske helseproblemer, som smerter, søvnproblemer og større tendens til sykdom.

Og nå viser resultatene fra en stor amerikansk undersøkelse hvordan dette kan henge sammen:

Mobbing ser ut til å påvirke nivåene av lavgradig betennelse i kroppen. Slik kronisk betennelse er forbundet med økt risiko for mange sykdommer, som metabolsk syndrom og hjertesykdom.

20 år lang studie

Resultatene springer ut fra den såkalte Great Smokey Mountains Study, som har fulgt 1 420 personer i mer enn 20 år, skriver William E. Copeland og kollegaene hans i ukas utgave av PNAS.

Deltagerne har svart på spørsmål, blant annet om mobbing, og også avgitt blodprøver.

Dermed kunne forskerne kartlegge variasjonen i nivåene av betennelsesstoffet CRP hos deltagerne over lang tid, og sammenligne disse verdiene med en rekke andre faktorer i livene til de som var med.

Forskerne undersøkte flere ulike grupper: Mobbeofre, de som både mobbet og ble mobbet, de rene mobberne og ei kontrollgruppe av personer som aldri hadde vært involvert i mobbing på noen av sidene.

Resultatene avslørte en forventet, men dog deprimerende sammenheng.

Bra for de slemme

Mobbeofrene hadde mye høyere nivåer av CRP i voksen alder, sammenlignet med alle de andre gruppene. Og verdiene økte i takt med hvor ofte mobbinga skjedde.

Tallene antyder at mobbing kan forandre nivåene av betennelse i kroppen like mye som andre tidlige traumatiske opplevelser, som barnemishandling.

Men prøvene tegnet også et større bilde av langtidseffektene av mobbing. Det å plage andre kunne nemlig også ha en positiv effekt – for de slemme.

For mens det å bli mobbet hang sammen med mer betennelse i kroppen, var det en motsatt sammenheng mellom betennelse og det å mobbe selv.

Få negative konsekvenser for mobberne

Deltagerne som både mobbet og ble mobbet hadde omtrent like nivåer av betennelsesstoffet CRP som kontrollgruppa. Men mobberne kom ut som vinnere: De hadde de aller laveste nivåene av betennelse i kroppen av alle gruppene.

Tidligere forskning har vist at mobbere opplever få negative konsekvenser psykisk og sosialt. Og nå ser det altså ut til at plageåndene i tillegg oppnår en økt beskyttelse mot sykdom, når de øker sin egen sosiale status på bekostning av andres.

Forskerne mener de nye resultatene gir innspill til nye tiltak. I tillegg til å jobbe med å redusere mobbing, bør man også gjøre noe for å redusere betennelsesnivåene hos mobbeofrene.

På den måten kan man kanskje avverge noen av de langsiktige negative helseeffektene av mobbinga.

Referanse:

W. E. Copeland, D. Wolke, S. T. Lereya, L. Shanahan, C. Worthman & E. J. Costello, Childhood bullying involvement predicts low-grade systemic inflammation into adulthood, PNAS Early Edition, 12. Mai 2014.

Powered by Labrador CMS