Menn like deprimerte som kvinner

Den rådende oppfatningen er at flere kvinner enn menn er deprimerte, men en ny studie tyder på at det er diagnosekriteriene det er noe i veien med.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Menn kan uttrykke depresjon med aggresjon, irritabilitet og selvdestruktiv oppførsel. (Foto: Istockphoto)

Flere kvinner enn menn blir deprimerte, heter det på Folkehelseinstituttets infosider, som viser til en studie som tyder på dette.

Men en ny undersøkelse tyder på at diagnosekriteriene for depresjon kanskje passer best med tegn som er vanligst blant kvinner.

Tre amerikanske forskere brukte selvrapporterte symptomer fra menn og kvinner i en nasjonal undersøkelse fra USA.

Da de la alternative symptomer til de klassiske tegnene på depresjon, forsvant kjønnsforskjellene, ifølge den nye studien som er publisert i JAMA Psychiatry.

Aggresjon, rus og avhengighet

Man vet at menn og kvinner kan ha ulike uttrykk for depresjon. Det kommer også fram i folkehelseinstituttet sin oppsummering av symptomer på lidelsen.

Senket stemningsleie, nedtrykthet, tap av opplevelse av mening i tilværelsen, og energimangel er generelle symptomer. Kvinner er kjent for å kunne oppleve tristhet og nedstemthet, mens menn snarere kan reagere med å bli irritable og kritiske mot andre.

Den nye studien la til enda flere diagnosekriterier, som regnes for å være ekvivalenter til klassiske depresjonstegn, altså andre måter å uttrykke de samme problemene på.

Det ga et oppsving i antall menn som kunne kalles deprimerte, som var på linje med kvinneandelen.

Hvorfor forskjeller?

I stedet for å reagere på følelsesmessig smerte med tristhet og innesluttethet, reagerer menn oftere med sinne, selvdestruktivitet, mental flukt, stoffbruk, spilleproblemer, søvnproblemer, kvinnejakt og arbeidsnarkomani, skriver forskerne i artikkelen sin.

Mye av forskningen som finnes på feltet stiller spørsmålet om hvorfor kvinner ser ut til å være mer deprimerte enn menn.

Den alternative forklaringen – at menn opplever eller uttrykker depresjon på en annen måte enn kvinner, ble lansert for omtrent ti år siden, ifølge forskerne. Det er denne de bygger videre på nå.

Ideen reiser spørsmål om hvorfor symptomene på depresjon kan arte seg forskjellige hos menn og kvinner. Kanskje er det slik at menn opplever det som sosialt uakseptabelt å gråte og uttrykke tristhet, og at det er derfor de heller ikke forteller om følelsene.

Ikke definitivt kjønnsskille

Det kan også hende at de maskerer følelsene med andre reaksjoner, som de nevnt ovenfor.

Det å dele inn i mannlig å kvinnelig depresjon har imidlertid møtt kritikk, fordi det gir inntrykk av at skillet går skarpt mellom menn og kvinners opplevelse og uttrykk for depresjon.

I virkeligheten er det en glidende overgang, og det varierer på tvers av kjønn, hvordan depresjon gir seg utslag.

Samtidig virker det som en del menn, på grunn av en begrenset måte å uttrykke vonde følelser og mentalt stress på, uttrykker depresjon på andre, negative måter.

Dette kan leger ha nytte av å være bevisst når de skal blinke ut deprimerte pasienter, skriver forskerne i artikkelen.

Referanse:

L. Martin, H. Neighbors, D. Griffith. The Experience of Symptoms of Depression in Men vs Women. JAMA Psychiatry. 28.august 2013.

Powered by Labrador CMS