Hvordan påvirkes drømmene våre av koronapandemien? Bildet ovenfor er et maleri av en drøm under pandemien, malt av en av deltakerne i den nye studien.

Kan korona-drømmer avsløre psykiske lidelser?

Ja, ifølge brasilianske forskere som har analysert drømmer før og under koronapandemien.

Det er helt normalt å ha uvanlige drømmer i krisetid.

Ifølge drømmeforsker Roar Fosse har koronapandemien påvirket drømmene våre og laget rare, skumle, absurde og interessante historier. Les mer om dette i denne saken på forskning.no.

Nå har brasilianske forskere sett på drømmer både før og under pandemien.

De mener pandemidrømmene avslører angst og andre psykiske lidelser som har utviklet seg siden mars da store deler av verden stengte ned. Drømmene endrer seg også i takt med at folk har endret rutiner og hverdagsliv på grunn av smitteverntiltak.

Drømmer - et uttrykk for lidelse

Koronapandemien har fått store konsekvenser for folks liv og helse, skriver forskerne i studien. I tillegg til den faktiske sykdommen covid-19, har folk blitt rammet av psykiske lidelser på grunn av isolasjon og frykt for smitte.

I Norge har vi fått opptil en tredobling av angst- og depresjonssymptomer etter nedstengningen i mars.

Hvordan viser dette seg i drømmene våre?

Både hjerneforskere og psykologer er enige om at drømmer kan være nyttige. De kan for eksempel gjøre det lettere for oss å håndtere negative følelser og lære av erfaringer.

Men kan drømmene avsløre angst og andre psykiske lidelser?

Ja, mener forskere fra Brasil.

Før og etter pandemien

Forskerne studerte 239 drømmerapporter fra 67 personer.

Drømmerapporter er beskrivelser folk selv gir om drømmene side.

De ble rapportert både før og etter pandemien og personene i studiene tok opp beskrivelsene via en app på telefonen.

De første drømmerapportene ble registrert i september og november 2019.

Da pandemien også traff Brasil, ble personene bedt om å fortsette å rapportere drømmene sine i mars og april, da samfunnet stengte ned.

Angst og sinne

Forskerne har brukt språkanalyse når de har studert drømmerapportene. De fant flere ulikheter mellom drømmene før og etter pandemien:

Drømmerapportene under pandemien inneholdt flere ord. Enten hadde folk behov for å fortelle mer om drømmene under pandemien eller så krevde omfanget av drømmene lengre beskrivelser.

Forskerne fant også ut at andelen av følelsesord, som for eksempel ord som beskriver sinne, angst og tristhet, var høyere i pandemirapportene enn i rapportene som ble registrert før pandemien.

Og kanskje det viktigste:

I drømmerapportene fra pandemien var det flere ord som «smitte» og «renslighet». Dette er ord som er assosiert med psykiske lidelser, og spesielt lidelser som er relatert til ensomhet og sosial isolasjon.

Språket analyserer drømmer

Hvor vanlig er det egentlig å bruke språkanalyser i drømmeforskningen?

Den norske forskeren Roar Fosse forteller at det finnes mange ulike fremgangsmåter for å tolke og forstå drømmers betydning, og at språkanalyser er en av dem.

– Det finnes også flere varianter av språkanalyser, sier han til forskning.no.

Fosse mener det kan være nyttig å bruke språkanalyser på drømmer under situasjoner som en pandemi fordi det kan være ting som ikke er direkte gjenkjennbart.

– Det jo typisk at drømmer som springer ut av våkne erfaringer, fremtrer annerledes og forvrengt enn slik det var i våkent liv, sier han.

Da kan det være ord og uttrykk i språket vårt som avdekker ting ved drømmene våre. Men Fosse kjenner ikke til den konkrete analysemetoden til de brasilianske forskerne og kan derfor ikke si noe spesifikt om den.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Plos One og er fagfellevurdert.

Roar Fosse er psykolog ved helseforetaket Vestre Viken.

Bekrefter drømmehypotese

Fosse mener den nye studien ser ut til å bekrefte det som kalles kontinuitetshypotesen. Den går først og fremst ut på at erfaringer og opplevelser vi har mens vi er våkne, avspeiles i drømmer.

– Følelseslivet vårt preger drømmene våre, sier Fosse.

– Negative følelser i drømme, som sinne og tristhet, kan henge sammen med sosial funksjon i våkent liv, sier han.

Han er ikke sikker på om drømmene kan avsløre psykiske lidelser, men snarere at drømmer på forskjellige måter avspeiler hvordan vi har det.

Katastrofer skaper ulike drømmer

Det at folk drømmer om renslighet under en pandemi, er ikke så rart.

For eksempel viser drømmerapporter fra New York etter 11. september at folk ikke drømte om fly, brann, eksplosjoner eller røyk, men heller drømte om flodbølger, overfall og det å bli robbet.

Tidligere studier viser for eksempel at flere av oss drømmer om flodbølger når vi opplever personlig og følelsesmessig stress.

Referanse:

Natália Bezerra Mota m.fl: Dreaming during the Covid-19 pandemic: Computational assessment of dream reports reveals mental suffering related to fear of contagion. PLOS ONE. Desember 2020.

Powered by Labrador CMS