Selvmord er tragisk både for den som tar sitt eget liv og for mange nærstående.

Færre selvmord i Europa. Men ikke i Norge.

Ny studie finner nedgang på 20 prosent.

I 15 europeiske land har antallet selvmord gått betydelig ned fra 2011 til 2019.

Nedgangen bekrefter en trend med synkende selvmordstall i Europa helt siden tusenårsskiftet.

Tyrkia er det eneste europeiske landet med klar økning i selvmord.

Psykiske lidelser ligger bak

Tallene som ble presentert på Den europeiske psykiatrikonferansen i Paris denne uka, viser at selvmordstallene har vært omtrent uendret i halvparten av alle europeiske land. Norge er ett av disse.

– En overveldende andel av alle selvmordstilfeller kan knyttes til psykiske lidelser, sa forskeren Anna Gimenez da resultatene fra studien ble presentert.

– De siste årene er det blitt satt i verk flere handlingsplaner og konkrete tiltak i et antall europeiske land. Vi tror at disse tiltakene kan ha påvirket utviklingen.

Forskeren ved Universitetet i Barcelona pekte på kontrasten til USA, der selvmordsraten i befolkningen økte med 36 prosent fra år 2000 til 2018.

Hvilke konkrete tiltak fungerer?

I 2011 var det i gjennomsnitt 20 selvmord per 100.000 innbygger i 38 land i Europa.

I 2019 var dette sunket til 16 selvmord per 100.000 innbygger.

Framover må forskere forsøke å finne ut hvilke konkrete tiltak i ulike land som har hatt størst effekt for å hindre selvmord, oppfordret Gimenez.

Litauen hadde tidligere Europas klart høyeste antall selvmord i forhold til størrelsen på befolkningen. Dette er nå landet hvor selvmordsraten har sunket aller mest. Hva har Litauen gjort riktig?

Ingen endring i Norden

I Norge og de andre fire nordiske landene var det ingen vesentlig endring i selvmordsraten fra 2011 til 2019.

Om lag 650 mennesker tar sitt eget liv i Norge hvert år.

Medianalderen for personer som gjør selvmord i Norge er 47 år.

To av tre er menn. Det spesielle med Norge og Norden er samtidig at flere kvinner tar sitt eget liv her enn i andre europeiske land.

Omtrent 6.500 etterlatte og nærstående berøres av selvmord hvert år. Blant disse ser forskere en høyere forekomst av posttraumatiske stressreaksjoner, depresjon og angst enn i befolkningen ellers. Det er også høyere nivå av skamfølelse.

Norge på gjennomsnittet i Europa

Forekomsten av selvmord i Norge er nesten som gjennomsnittet i Europa, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Forekomsten i Norge og Europa er ned mot en tredel av tallene for Russland og enkelte asiatiske land.

Også flere land i det sørlige Afrika har høye selvmordstall.

Ikke flere selvmord under pandemien

Under pandemien var det mye bekymring for om nedstengningen av samfunnet og omfattende sosial isolering av folk, ville få negative konsekvenser for manges psykiske helse.

Frykten var ikke minst at dette ville øke risikoen for selvmord i befolkningen.

FHI har nå tall: De kan ikke se noen vesentlige endringer i selvmordstallene i Norge under pandemiårene 2020 og 2021.

En egen studie der forskere har sett på dette, konkluderer også med at en periode med særlig streng nedstengning av det norske samfunnet ikke førte til at flere tok sitt eget liv.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilder og referanser:

«Major European study confirms drop in suicides in last decade: may be linked to active measures to prevent suicide», pressemelding fra European Psychiatric Association, mars 2023

FHI: «Selvmord i Norge», 2022

K. Stene-Larsen: «Suicide trends in Norway during the first year of the COVID-19 pandemic: A register-based cohort study», Cambridge University Press, 2022

WHO om globale selvmordstall.

Powered by Labrador CMS