Søvnvansker er utbredt blant psykisk syke. - I det siste har vi tenkt at man kan få psykiske lidelser av insomni. Da må søvnproblemene behandles først, sier søvnforsker Kallestad ved NTNU og St. Olavs Hospital. Nå skal han forske på om nettbasert søvnterapi kan hjelpe 2000 pasienter.
Søvnvansker er utbredt blant psykisk syke. - I det siste har vi tenkt at man kan få psykiske lidelser av insomni. Da må søvnproblemene behandles først, sier søvnforsker Kallestad ved NTNU og St. Olavs Hospital. Nå skal han forske på om nettbasert søvnterapi kan hjelpe 2000 pasienter.

Kan nett-terapi mot søvnløshet hjelpe mot psykisk sykdom?

Minst en av ti nordmenn sliter med kronisk søvnløshet. Søvnproblemer er mer utbredt ved psykisk sykdom. Nå skal forskerne ved NTNU finne ut om en nettbasert søvnterapi kan hjelpe mot psykiske lidelser.

Hele én av tre nordmenn oppgir at de sliter med å få nok søvn til tider. Men forskerne skiller mellom de som prioriterer bort å sove fordi de nyter voksentid når barna sover, og de som har insomni - alvorlige søvnvansker.

- Den første gruppen må bare lære seg å legge seg tidligere, sa Håvard Kallestad, søvnforsker og psykologspesialist ved St. Olavs Hospital og NTNU på et søvnseminar i regi av Forskningsdagene nylig.

Sporadiske problemer med å sove kan skyldes forbigående bekymringer, og er ikke farlig. Men om vedvarer, fører det til nye bekymringer som gjør det enda vanskeligere å sove. Det blir en ond sirkel.

Og søvnløse netter er ikke bare ubehagelig. For lite søvn svekker vår evne til å regulere følelser. Vi blir mer irritable, følelsesmessig ustabile og mistenksomme. Søvnmangel svekker også hukommelsen og evnen til å lære.

Ny terapiform hjalp fire av ti

Og stadig flere av den voksne befolkningen her til lands sliter med kroniske søvnvansker.

Mellom 10 og 15 prosent av den voksne befolkningen i Norge har symptomer på kronisk søvnløshet, har forskere i Bergen vist.

Insomni kan enten være at du ikke klarer å sovne om kvelden, eller du våkner mange ganger om natten eller alt for tidlig om morgenen.

Kallestad leder en søvnforskningsgruppe ved NTNU og St. Olavs Hospital. I samarbeid med andre forskere ved NTNU, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen har han forsket på en nettbasert, automatisert terapi som kan kurere søvnproblemer.

Den nettbaserte terapien er utviklet ved University of Virginia, USA.

Metoden har de testet ut på tusen friske deltakere som ble delt i to grupper. Blant dem som fikk «ekte vare» fikk 58 prosent betydelig bedre søvn, mens 38 prosent, fikk normal søvn.

- Dette er nesten like gode resultater som for behandling ansikt til ansikt, sier Kallestad til forskning.no etter web-foredraget.

I kontrollgruppen, som bare fikk generell informasjon om søvn, fikk 8 prosent bedring av søvnen.

Studien er publisert i tidsskriftet Lancet Digital Health, og forskning.no omtalte studien i august i år.

Mer utbredt ved psykiske lidelser

Søvnproblemer er enda mer utbredt blant dem som har psykiske lidelser.

- Hos disse er det nesten hovedregelen at de sliter med søvn, sier Kallestad.

Dette gjelder ikke bare ved depresjon hvor problemet er mest kjent, og hvor terapeuter ofte har fokus på søvnproblemet.

Men søvnproblemer var utbredt også ved alle andre psykiske lidelser. Som angst, bipolaritet, psykoser, schizofreni, affektive lidelser, ruslidelser, posttraumatiske stresslidelser og ADHD.

Det viste Kallestad i sin doktorgrad, hvor han brukte data fra 2000 pasienter ved DPS, distriktspsykiatriske sykehus.

Mange av disse har aldri blitt spurt om de har søvnproblemer av terapeuten sin.

Det er bekymringsfullt, mener Kallestad.

- Nå skal vi forske videre på om den nettbaserte terapien kan gi psykisk syke behandling for søvnproblemer, sier Kallestad

Kan man bli psykisk syk av søvnvansker?

Søvnforsker Håvard Kallestad ved NTNU og St. Olavs Hospital skal teste ut nettbasert søvnterapi kan gi psykisk syke bedring av sykdommen.
Søvnforsker Håvard Kallestad ved NTNU og St. Olavs Hospital skal teste ut nettbasert søvnterapi kan gi psykisk syke bedring av sykdommen.

Forskere har hittil gått ut fra at søvnproblemet skyldtes de psykiske plagene. Og at søvnen bedres om pasienten får behandling for depresjonen, for eksempel.

- Men i det siste har vi tenkt at rekkefølgen kan være omvendt, at man kan få psykiske lidelser av insomni. Da må søvnproblemene behandles først, sier Kallestad.

I det nye prosjektet skal de vurdere om psykisk syke kan bli mer mottakelig og få bedre effekt av behandling av sin psykiske lidelse om de først får behandling for søvnproblemene.

- Vi vet for eksempel at pasienter med bipolare lidelser har kortere affektive perioder (fortvilelse, opphisselse eller oppstemthet) om de får bukt med søvnproblemene sine, sier Kallestad.

Det er dette forskerne ved NTNU nå skal gå i gang med å undersøke nærmere.

Målet er å få 800 pasienter til å delta. Forskerne rekrutterer dem fra 20 distrikts-psykiatriske sykehus i hele landet. De skal følges opp i ett år.

Slik virker metoden

Den nettbaserte terapimetoden er laget med utgangspunkt i kognitiv atferdsbehandling med en terapeut ansikt-til ansikt.

- Kognitiv atferdsterapi ansikt-til-ansikt med en terapeut er virksomt. Men problemet er at det nesten ikke finnes terapeuter som er spesialisert i dette, sier Kallestad.

Den nettbaserte terapimetoden er derfor utviklet for å nå langt flere pasienter.

- Den nettbaserte terapimetoden er utviklet helt i tråd med hva vi vet fungerer med en utdannet søvnterapeut, sier Kallestad til forskning.no.

De som har kroniske søvnproblemer, er veldig like. Et typisk trekk er at de tilbringer for mye tid i sengen.

- Tidligere studier viser at mindre tid i senga med større fokus på søvn, er effektivt, forklarer Kallestad.

Søvnrestriksjon og kontroll med stimuli er veldig virksomme behandlingsmetoder.

Fra før er det godt kjent at skjermbruk om kvelden spolerer søvnen.

Krever egeninnsats å endre atferd

Denne terapien har som mål å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer, ifølge Norsk forening for kognitiv terapi.

- Det er vanskelig å endre atferd, å bryte mønstre. Det krever egeninnsats å etablere nye vaner. Men trøsten er at det er verst i starten, og at det går lettere etterhvert, sier han.

Terapien på nett er helt automatisert og er delt inn i seks steg. I det første steget får deltakerne kartlagt sine problemer.

I steg to og tre fokuserer programmet på hvordan endringer i atferd kan hjelpe på søvnen. Steg fire handler om tanker og følelse og hvordan de kan påvirke søvnen.

Skritt fem handler om livsstil og ting i miljøet. Steg seks handler om å unngå tilbakefall i etterkant av terapien.

En av ti bruker sovepiller

Søvnløshet regnes som et av de største helseproblemene vi har i Norge.

Hele 500 000 av oss henter ut innsovningspiller hvert år, Ifølge Reseptregisteret. Det vil si at hver tiende innbygger i landet sliter såpass med å sovne, at de må få en resept av legen. Den vanligste er Imovane.

- Når pasienter oppsøker lege for søvnproblemer, er en resept på sovepiller den vanligste behandlingen.

  • Les mer i denne saken: Slik vil forskerne hjelpe søvnløse

    - Hva er galt med sovepiller, og hvorfor mener dere at atferdsterapi er bedre?

    - Sovepiller kan gjøre stor nytte på kort sikt. Men det er ikke å anbefale for langvarige søvnvansker, selv om studier viser at flere kan ha nytte av slik behandling over tid, sier Kallestad.

    Men kognitiv atferdsterapi er mer effektivt og hjelper mange flere å bli kvitt søvnvanskene, spesielt på lang sikt.

    - Sovemedisiner er vanedannende og mister ofte virkningen etter kort tid, forklarte Øystein Vedaa ved NTNU til forskning.no i en tidligere artikkel om temaet.
Powered by Labrador CMS