Dårlig søvn er et kjennetegn ved psykiske lidelser, men det kan også være en risikofaktor for å få psykiske problemer.

Folk med psykiske lidelser sover dårligere

– Søvnproblemer er en av de sterkeste risikofaktorene for senere utvikling av depresjon, angst, og andre psykiske lidelser, sier forsker.

Mellom 10 og 15 prosent av nordmenn lider av kronisk søvnløshet, ifølge Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer. Forholdet mellom søvn og psykisk helse går begge veier: Dårlig psykisk helse bidrar til dårlig søvn, og søvnproblemer bidrar til dårlig psykisk helse. Men forskerne er usikre på i hvor stor grad de ulike faktorene påvirker hverandre.

I en ny, stor studie fra Storbritannia målte forskere søvnen til nesten 90.000 deltakere. De sammenlignet søvnen til folk uten noen psykiske lidelser med søvnen til folk som tidligere hadde blitt diagnostisert med en psykisk lidelse.

– Studien bekrefter det vi kjenner fra tidligere, at det er sammenhenger mellom søvnproblemer og psykisk helse, og at disse sammenhengene går begge veier, forteller Siri Waage til forskning.no. Hun er forsker ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Objektiv måling av søvn

Deltakerne i studien tok på seg et såkalt akselerometer på håndleddet. Det gjorde det mulig å måle søvnen deres døgnet rundt i syv dager.

Forskerne kunne se at de som tidligere hadde blitt diagnostisert med en psykisk lidelse hadde dårligere søvnkvalitet. De både sovnet senere, hadde flere oppvåkninger i løpet av natten sammenlignet med den andre gruppen. De hadde også kortere perioder med sammenhengende søvn.

Resultatene viste at det ikke hadde noe å si hvilken psykisk diagnose de ulike deltakerne hadde – kvaliteten på søvnen var dårligere uansett.

Det eneste punktet der deltakerne med psykiske lidelser ikke skilte seg fra de andre deltakerne, var på hvor lenge de sov. Totalt sov de med psykiske lidelser like lenge som de uten.

Søvnproblemer er risikofaktor

Siri Waage er forsker ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Dårlig søvn er et kjennetegn ved psykiske lidelser, men det kan også være en risikofaktor for å få psykiske problemer.

– Søvnproblemer er en av de sterkeste risikofaktorene for senere utvikling av depresjon, angst, og andre psykiske lidelser. Dersom man kan forhindre og behandle søvnproblemer, så kan man i større grad hindre utvikling av blant annet angst og depresjon, sier Waage.

I en sak på forskning.no fra 2019 forteller Daniela Bragantini, forsker ved Institutt for psykisk helse ved NTNU, at ulike søvnproblemer er knyttet til ulike former for psykiske plager.

– Pasienter som har innsovningsproblemer har signifikant høyere nivåer av angst enn de som sliter med oppvåkninger i løpet av natten, eller tidlig oppvåkning om morgenen, sier hun.

En sirkel av stress

Det er lett å bli stresset om du ligger våken lenge om kveldene. Du begynner gjerne å bekymre deg for hvor lite søvn du kommer til å få. Da kan det blir enda vanskeligere å sovne.

– Det er vanskelig å si hva som kommer først av angsten eller insomnien. Ofte kan de to lidelsene opprettholde hverandre, det blir en sirkel av stress, fortsetter Bragantini.

Waage mener at forskning på dette feltet er viktig for behandling av søvnproblemer og psykiske lidelser.

– Forskning vil kunne bidra til økt kunnskap om sammenhenger, risikofaktorer og behandling, som igjen kan brukes for å skape en bedre behandlingspraksis, sier hun til forskning.no.

Referanse:

Wainberg, M. m.fl, Association of accelerometer-derived sleep measures with lifetime psychiatric diagnoses: A cross-sectional study of 89,205 participants from the UK Biobank, Plos Medicine , 12. oktober. 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS