Husk hjelmen: Jo flere ganger man slår hodet, desto høyere er risikoen for demens.  (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)
Husk hjelmen: Jo flere ganger man slår hodet, desto høyere er risikoen for demens. (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)

Hjernerystelse gir høyere risiko for demens

Unge mennesker som slår hodet, har økt risiko for å få demens når de blir eldre, viser ny forskning.

Om studien

Forskene har fulgt forekomsten av hodeskader og demens hos nesten 2,8 millioner dansker i en periode på 36 år (1977–2013).

De har fått opplysningene fra Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret.

132 000 hadde hatt en hodeskade.

Studien er et samarbeid mellom Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Københavns Universitetshospital og amerikanske forskere.

Husk hjelmen når du sykler, rir, bokser eller driver med andre aktiviteter der du risikerer å slå hodet.

Hvis du faller med hodet først eller blir slått så hardt at du får hjernerystelse eller en mer alvorlig hodeskade, er det større risiko for at du senere i livet blir dement, viser ny forskning.

– Når man slår hodet kraftig, kan hjernecellene bli skadet, og det kan være årsaken til at folk som har hatt en hodeskade, oftere får en demenssykdom når de blir eldre, sier Jakob Christensen som er overlege på nevrologisk avdeling ved Aarhus Universitetshospital i Danmark.

– Risikoen stiger hvis man slår hodet flere ganger, så det gjelder å begrense det mest mulig, fortsetter han.

Flere hodeskader = høyere demensrisiko

Christensen er en av forskerne bak den nye studien som bygger på opplysninger om nesten 2,8 millioner dansker.

Forskerne har sett på forekomsten av demens blant personer som har hatt hjernerystelse, kraniebrudd eller en hjerneskade.

Studien, som nettopp er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet Psychiatry, viser:

  • 24 prosent flere av de personene som har hatt en behandlingskrevende hodeskade, har senere fått en demensdiagnose, sammenlignet med dem som ikke har det.
  • En alvorlig hodeskade (som kraniebrudd, øker risikoen med 35 prosent.
  • En lett hodeskade (hjernerystelse) øker risikoen med 17 prosent.
  • Jo flere ganger man slår hodet, desto høyere er risikoen for demens: De som har skadet hodet flere ganger, har opptil 183 prosent høyere risiko.

Studien er blant de største

Kasper Jørgensen, som er nevropsykologisk fagkonsulent i Nationalt Videnscenter for Demens, er imponert over den nye studiens størrelse, men ikke overrasket over resultatet.

– Det er mange tidligere studier som viser stort sett det samme. Det er både befolkningsundersøkelser og studier av bestemte grupper av mennesker som ofte slår hodet, for eksempel boksere og amerikanske fotballspillere, sier Jørgensen.

Den nye studien utmerker seg ved å være en av de største.

En svensk studie som ble publisert tidligere i år, fant også en sammenheng. Men den kunne ikke utelukke andre årsaker.

Folk som drikker for mye eller er avhengige av stoff, faller oftere og slår hodet. Kanskje er det rusmidlene – ikke hodeskadene – som gjør at de får demens, spekulerte Ingunn Rise Kirkeby, overlege ved nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet i Oslo til forskning.no.

Forskerne bak den nye danske studien er nesten sikre på at det ikke er rusmidler eller andre faktorer som ligger bak.

Forskere har fjernet feilkilder

Forskerne har brukt statistiske modeller for å ta høyde for sosiale faktorer, psykisk sykdom, rusmiddelmisbruk og livsstilssykdommer.

– I denne typen studier kan man aldri utelukke andre faktorer helt. Men vi har et veldig stort datagrunnlag, så vi kunnet ta høyde for en rekke andre årsaker til demens. Siden det etter hvert er flere andre studier som peker i samme retning, er det grunn til å være bekymret, sier Jakob Christensen.

Hjernerystelser kan gi kroniske skader

Jørgensen fra Nationalt Videnscenter for Demens har en teori om hvorfor hodeskader fører til demens.

Når man slår hodet hardt, kan det oppstå kroniske skader i hjernen, forklarer han.

– Hver hjernecelle har et akson – en forgrening – som forbinder den til andre celler. Aksoner kan bli revet over når man slår hodet, sier Jørgensen.

– Mye tyder på at det også hopes opp proteiner i hjernen når man har fått en hodeskade. Opphopning av proteiner ser vi også ved demens. Når man slår hodet, skjer det altså endringer i hjernen som ligner det vi ser hos demente. 

Unngå flere skader

– Hva med alle de som allerede har slått hodet? Bør de frykte demens?

– Det finnes flere ting som forebygger kognitive problemer, sier Christensen.

Forskning viser at det kan ha en forebyggende effekt å:

  • være fysisk aktiv
  • holde blodtrykket nede
  • unngå å bli overvektig
  • slutte å røyke
  • unngå å drikke for mye alkohol

I tillegg bør man naturligvis unngå flere hodeskader.

– En enkelt skade trenger man nok ikke være så bekymret for, men studien understreker at det er viktig å unngå å få flere. Så bruk hjelm. Vurder om det er en god idé å gå på boksing, og om det er en god idé å heade en fotball, særlig hvis du har slått hodet tidligere, sier Jørgensen.

Referanse:

J.R. Fann mfl: «Long-term risk of dementia among people with traumatic brain injury in Denmark: a population-based observational cohort study», The Lancet 2018, doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30065-8 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS