Abort kan være en betydningsfull hendelse. Men lite tyder på at den øker risikoen for depresjon, mener forskere. (Illustrasjonsfoto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix)

Abort ga ikke mer depresjon

Kvinner som tar abort sliter oftere psykisk. Men det er ingen grunn til å tro at det skyldes det avbrutte svangerskapet, ifølge en dansk undersøkelse.

Kan det å ta en abort føre til psykiske problemer som depresjon?

Mange undersøkelser har igjennom årene forsøkt å svare på dette spørsmålet. Noen har konkludert med at kvinner som tar abort har større risiko for depresjon enn de som ikke tar abort. Problemet er bare at det er svært vanskelig å avgjøre hvilken rolle aborten i seg selv spilte.

For gruppa av kvinner som avbryter et svangerskap er ikke nødvendigvis noe gjennomsnitt av befolkningen.

Selv om mange er gjennomsnittlige, er det også sannsynlig at aborten henger sammen med andre problemer i kvinnenes liv. For eksempel psykisk sykdom, rusproblemer, en voldelig partner, voldtekt eller fattigdom.

Så hvem sammenligner du med, når du skal finne ut om abort fører til depresjon?

Mer medisiner også før og etter

Danske og amerikanske forskere har funnet en fin løsning: De sammenligner kvinnene som tok abort også med seg selv, før og etter det avbrutte svangerskapet.

Julia Steinberg fra University of Maryland og kollegaene hennes brukte et dansk helseregister til å finne data fra nesten 400 000 kvinner mellom 18 og 32 år. Rundt 31 000 av dem hadde tatt abort i første trimester av svangerskapet. Rundt 85 000 hadde fått sitt første barn.

Nesten 60 000 kvinner i registeret hadde fått skrevet ut antidepressiva for første gang. Dette kunne dermed brukes som et mål på når psykiske problemer som depresjon eller angst startet.

Resultatene viste at de som hadde tatt abort, oftere fikk skrevet ut antidepressiva. Men det viste seg også at disse kvinnene hadde like stor risiko for å få sine første antidepressiva i året før eller året etter aborten. Det avbrutte svangerskapet så dermed ikke ut til å spille noen rolle.

Kvinnene som fødte et barn hadde lavere risiko for å få antidepressiva, men risikoen steg i de første fem årene etter fødselen.

Vanlig med feilinformasjon

Tidligere vitenskapelige artikler som hevder at abort øker risikoen for psykisk sykdom, er fulle av metodefeil, skriver Nada Stotland og Angela Shrestha i JAMA Psychiatry, i en kommentar til de nye resultatene.

De to skriver at abortmotstandere, for eksempel i USA, bruker dette som argument for å overtale kvinner til ikke å avbryte svangerskapet.

De mener at folk som jobber i psykiatrien har en plikt til å kjenne og formidle hva vitenskapen faktisk sier om saken.

– Til tross for tiår med studier som viser at abort ikke fører til psykisk sykdom, er feilinformasjon fortsatt vanlig, skriver Stotland og Shrestha.

De påpeker likevel at en abort kan være et betydningsfullt øyeblikk i en kvinnes liv, og kan utspille seg i vanskelige omstendigheter.

Stotland og Shrestha konkluderer:

Det beste er om kvinnene har muligheten til å gjøre et selvstendig valg ut fra egne verdier og vurderinger, i en situasjon hvor de kan forvente støtte uansett hva de kommer fram til.

Referanse:

J. R. Steinberg, T. M. Laursen, N. E. Adler, C. Gasse, E. Agerbo, T. Munk-Olsen, Examining the Association of Antidepressant Prescriptions With First Abortion and First Childbirth, JAMA Psychiatry, mai 2018. Sammendrag.

N. L. Stotland, A. D. Shrestha, More Evidence That Abortion Is Not Associated With Increased Risk of Mental Illness, JAMA Psychiatry, mai 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS