Små hodeskader kan gi langtidsvirkninger

Selv mindre hodeskader kan gi barn langtidsvirkninger som personlighetsforandringer, adferdsproblemer og lærevansker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Warwick undersøkte mer enn 500 barn i aldersgruppen fra fem til 15 år over en seksårsperiode. Foreldrene ble bedt om å registrere eventuelle forandringer hos barnet, og om de ble tilbudt oppfølgingsundersøkelser.

Selv etter mindre hodeskader var det i følge foreldrene så mange som én av fem som viste personlighetsforandringer. Dette ble ofte beskrevet som “å ha et vanskelig barn”. 43 prosent av barna som hadde fått små hodeskader viste adferds- eller læringsproblemer som ble beskrevet som “moderat funksjonshemming”.

Foreldrene hadde plutselig “et vanskelig barn”

Så man på alle gruppene under ett, mente 30 prosent av foreldrene at deres barn hadde forandret personlighet på én eller annen måte på grunn av skaden.

Hos barna med mer alvorlige hodeskader var det omtrent to tredeler som viste moderat funksjonshemming, og omtrent halvparten viste en større forandring i personlighet etter skaden.

- Det er ingen rutinemessig oppfølging av barn med mindre hodeskader etter at de har forlatt sykehuset, sier Dr Carol Hawley fra universitetet i Warwick.

- Likevel er det en betydelig andel av dem som får langvarige problemer som kan påvirke deres adferd eller deres evne til læring. Dette kan gi dem en ufordelaktig stilling på skolen.

Alle barna i undersøkelsen hadde vært på sykehus, men bare 30 prosent hadde fått en oppfølgingsavtale. 161 av 252 med moderat funksjonshemming fikk ingen oppfølging.

Lærerne ble sjelden informert

Bare 40 prosent av lærerne til barna var oppmerksomme på skaden.

- Trolig kan mange barn som har opplevd hodeskader lide av små - men vesentlige - vanskeligheter på grunn av denne hodeskaden, sier Dr Hawley.

Direktør Jan-Henrik Pederstad ved legevakta i Oslo sier at man ikke har spesielle rutiner for barn med små hodeskader. Man henviser til spesialist i akutte tilfeller hvor man ser det som nødvendig. Ellers henviser man generelt til egen fastlege.

- De fleste pasienter med hodeskader anbefales å ta det med ro i akuttfasen, selv om det kan være vanskelig med små barn, sier Pederstad.

Referanser:

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry: Outcomes following childhood head injury: a population study (krever registrering for full tekst)

The University of Warwick: New Research Reveals Head Injury in Children Has Lasting Impact

Lenke:

AlphaGalileo: New Research Reveals Head Injury in Children Has Lasting Impact

Depresjoner vanlig etter hodeskader

Powered by Labrador CMS