Å være ubekymret kan gjøre deg yngre. Å være bekymret, ulykkelig eller sove dårlig gjør at du eldes raskere, ifølge ny studie.

Å være ensom og ulykkelig like farlig som å røyke

Psykologisk og biologisk aldring har en sammenheng. Sårbar psykisk helse har en sterkere effekt på aldring enn en rekke fysisk helsetilstander og røyking, ifølge ny studie.

Hvis du er nedfor og ensom, kan det føre til at du eldes raskere.

Det tyder i hvert fall en ny studie utført at amerikanske og kinesiske forskere på.

De har målt hva effekten av å være ensom, sove urolig eller føle seg ulykkelig har på hvor fort man eldes.

Og de fant at påvirkningen av disse psykiske faktorene var betydelig.

Aldringsklokke

Studien er publisert i tidsskriftet Aging-US.

Resultatene viser at all terapi som går ut på å senke aldringstempoet, må fokusere like mye på mental som på fysisk helse, mener forskerne bak studien.

Studien omfatter en digital aldringsklokke, som er utviklet basert på data fra 11.914 kinesiske voksne.

Klokken ble justert og bekreftet med biometriske data fra disse personene.

Forskerne oppdaget raskere aldring hos røykere og hos personer som hadde hatt hjerneslag eller hadde lever- eller lungesykdommer.

Psykiske faktorer som kan gjøre deg eldre:

Psykisk sårbarhet verre enn røyking

Men det mest interessante var at de også fant raskere aldring hos personer som hadde en sårbar psykisk helse.

Faktisk øker den biologiske alderen mer hos personer som er ulykkelige, ensomme og føler håpløshet, enn hos røykere.

Å være enslig og bo avsides var andre faktorer som var koblet til økt aldringshastighet.

Det å bo usentralt hadde sammenheng med dårligere helsetilbud.

Ugift, røykende mann med skral psykisk helse: 4 år eldre

En mann med dårlig psykisk helse som røyker, bor på landsbygda og aldri har vært gift, vil være 4 år eldre biologisk enn sin egentlige alder.

Det viser den digitale aldringsklokken som regner ut biologisk alder basert på en rekke faktorer.

Av disse faktorene nevnt over utgjør dårlig psykisk helse mer enn røyking.

Deretter kommer det å være mann, bo usentralt og aldri ha vært gift.

Dårlig psykisk helse setter mer fart på aldring enn røyking, kjønn, bosted og sivil status, ifølge studien. Grafen viser hvor mye eldre slike faktorer gjør deg.

Mentalt dårlig helse neglisjeres i helsevesenet

Forskerne mener studien viser at psykologiske faktorer ved aldring, burde få mer oppmerksomhet i forskning og hos helsemyndigheter.

– Mental og psykososial tilstand er en av de tydeligste pekepinner om fremtidig helse og livskvalitet, sier Manuel Faria ved Stanford University i en pressemelding.

Likevel har dette i stor grad blitt oversett av moderne helsevesenet, mener forskerne.

Vi eldes i ulikt tempo

Vi eldes alle i forskjellig tempo. Slike forskjeller kan knyttes til genene våre, men også livsstilen vår og miljøet vi lever i.

Personer som holder seg godt trent mentalt og/eller fysisk, kan ha en yngre biologisk alder enn fødselsdatoen skulle tilsi, såkalt kronologisk alder.

Også hjernen kan ha ulik biologisk alder hos to personer født samme år.

Molekylære skader i cellene kan hope seg opp og bidra til å utvikle aldersrelatert skrøpelighet og alvorlig sykdom.

Det er godt kjent at røyking bidrar til rynker og lungesykdommer. Dårlig kosthold og forurensning er andre negative faktorer.

Tiltak og behandling

Hos noen mennesker går disse prosessene raskere og mer intenst enn hos andre. Dette kalles akselererende aldring.

Økt aldringstempo kan heldigvis bli oppdaget før det får konsekvenser, hevder forskerne.

Ved å bruke digitale modeller for aldring, digitale klokker, kan man utlede behandling og tiltak for å senke aldringstempoet.

Det gjelder både på individuell basis og på befolkningsnivå.

Hjerneforsker Asta Kristine Håberg ved NTNU har undersøkt 2.000 hjerner. Hun har sett 70-åringer med hjerner som ser ut som en 25-årings.

Kalkulator finner din psykologiske alder

Tidligere i år lanserte Deep Longevity en kalkulator som kan måle din psykologiske alder. Den er basert på en tidligere studie i Aging-US.

Den gir en gratis vurdering av din nåværende psykiske og fremtidige helse, som er utviklet ved hjelp av AI, eller kunstig intelligens.

Her er lenke til kalkulatoren.

Age Labs er et Oslobasert startup-firma som har utviklet en metode for å finne biologisk alder basert på epigenetikk. De analyserer data fra åpne databaser og biobanker.

Age Labs mål er å bruke informasjonen som biomarkør til å oppdage aldersrelaterte sykdommer tidlig, og jobber primært opp mot leger og legemiddelindustrien.

Vær kritisk

Men Cathrine Lund Hadley i Age Labs maner til å være kritisk til selvtester:

– Måling av biologisk alder ved å bruke epigenetikk er utrolig spennende, men feltet er ungt og det er fortsatt mye vi ikke vet, sier hun til Bioteknologirådet.

– Vi vet at biologisk alder korrelerer med flere aldersrelaterte sykdommer, men hva dette betyr i praksis er uvisst. Det gjenstår å se om epigenetisk informasjon faktisk kan forutsi sykdom og hvor lenge man kommer til å leve, sier Hadley.

Referanse:

F. Galkin mf: Psychological factors substantially contribute to biological aging: evidence from the aging rate in Chinese older adults. Aging-US, 27. september 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS