Danmark er det rene Mordor, svenskene er håpløst naive, og tyskerne inviterer IS-krigere inn i Europa. Demoniseringen av nabolandene florerer i Europa, mener dansk forsker. (Foto: Wikimedia Commons)

Dansker og svensker krangler om flyktninger

Danmark minner om det onde Mordor fra Ringenes Herre når det kommer til flyktninger og grensekontroll. I hvert fall hvis man spør svenskene. Den negative retorikken er ødeleggende for samarbeidet over grensene, mener dansk grenseforsker. 

Grensekontroll i Europa anno 2016

Sverige: Har innført kontroll ved alle grenser med fokus på grensen til Danmark fra 4. januar 2016. Grensekontrollen skal etter planen vare i seks måneder.

Danmark: Har innført grensekontroll mot Tyskland fra mandag 4. januar og ti dager frem.

Finland: Finske myndigheter krever at alle asylsøkere skal ha gyldig visum for å komme om bord på fergen fra Travemünde i Tyskland til Helsinki i Finland.

Østerrike: Har innført kontroll ved alle grenser med særlig fokus på grensen til Slovenia fra 16. november 2015 til 15. februar 2016.

Tyskland: Har innført kontroll ved alle grenser med spesielt fokus på grensen til Østerrike fra 16. november 2015 til 13. februar 2016.

Norge: Innførte fra 26. november til 26. desember 2015 grensekontroll på grunn av en uventet stor tilstrømning av flyktninger og migranter.

Frankrike: Innførte etter terrorangrepene i Paris 13. november 2015 unntakstilstand og under dette grensekontroll til 26. februar 2016.

Malta: Av frykt for terror og innsmugling av illegale innvandrere innførte Malta i forbindelse med en flyktningkonferanse i Valletta grensekontroll fra 9. november 2015 til 31. desember 2015.

Danskene innførte grensekontroll mot tyskegrensa tidlig i år. Grenseposter stilles også opp andre steder i Europa, og noen frykter hvor mange flyktninger landene deres har plass til. Det er en farlig situasjon, mener førsteamanuensis Gerd Battrup fra institutt for grenseregionsforskning ved Syddansk Universitet.

– I den store svenske avisen Aftonbladet skrev en journalist nylig at det var på tide å slutte å referere til Danmark som Mordors forgård. Det er slik de oppfatter Danmark, og danskene demoniserer også sine naboer, sier forskeren.

– Det har oppstått en forståelse i svensk debatt om at Danmark er forferdelig, og svenskene er gode. Det motsatte gjelder i Danmark, hvor det i noen offentlige debatter ikke handler om borgerkrig i Syria eller Taliban i Afghanistan, men om at Merkel og Löfven inviterer krigere inn i Europa. Tyskerne har aldri vært negative til Danmark tidligere, men det gjør de nå på grunn av den danske innvandringspolitikken. 

«Oss» mot «dem»

Det har konsekvenser når problemene skal debatteres. Det blir «oss» mot «dem», sier Gerd Battrup.

– Når man setter opp en motsetning om oss og dem, blir det farlig. De ødelegger samarbeidet over grensene, og det har økonomiske og moralske konsekvenser.

Battrup kaller denne typen debatt en slags «moralsk panikk» – når noe i samfunnet fremstilles som farlig eller blir demonisert, uten at det egentlig er en konkret trussel mot landet.

Hun peker på lignende eksempler fra historien – som da en dansk distriktslege i 1930 foreslo at Danmark stengte grensen til Tyskland fordi danskene fikk for mye syfilis.

– Det er veldig enkelt å forklare problemene med at det var andres skyld at vi horer og drikker for mye. Dermed får man ikke gjort noe med det egentlige problemet. Det blir vanskelig å samarbeide på tvers av grensene når den andre siden demoniseres.

Irrasjonell frykt

Martin Klatt, som også arbeider ved institutt for grenseregionsforskning, er enig i at den irrasjonelle frykten får ta for mye plass. Han mener irrasjonaliteten i dag styrer politikerne.

– Det er finnes en ubestemt frykt for at vi ikke kan håndtere flyktningene som kommer. De politiske beslutningene omkring grensekontrollen blir ikke truffet på et rasjonelt grunnlag, og det får meg til å frykte at den midlertidige kontrollen kan bli permanent – selv om det vil ha store konsekvenser for oss.

Han nevner blant annet risikoen for at Danmark blir kastet ut av Schengen-samarbeidet, noe som vil ha store konsekvenser for samarbeidet med de andre nordiske landene.

– Hvis det skulle skje, vil det kreve grensekontroll til Norge og Sverige. Det ville være virkelig ille, sier han.

– Et annet scenario er at hele Schengen-samarbeidet bryter sammen, og det er jo en av grunnpilarene i det europeiske samarbeidet.

Felles løsninger

Klatt understreker at det europeiske samarbeidet bygger på fellesskap – og derfor må politikerne tenke på felles løsninger i stedet for å kaste skitt etter hverandre, mener han:

– Hvis man kan se at noen land har for mye å streve med – Italia og Hellas er for eksempel overbelastet av flyktningstrømmen – må vi jo finne en felles løsning.

Battrup er enig i at politikerne må å se ut over sine interne maktkamper.

– I dag kan ikke regjeringene snakke skikkelig sammen. De skjeller hverandre ut i stedet for å samarbeide. Og det er stor forskjell på dansk og svensk innvandringspolitikk, men det er selvfølgelig ikke slik at svenskene er naive idioter. Og det er selvfølgelig ikke slik at danskene er fascister. Det dårlige samarbeidet gjør at man ikke får samarbeidet skikkelig om å få løst problemene. Til syvende og sist rammer det oss alle.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS