Evolusjonskrig i Kansas og Lørenskog

Charles Darwins evolusjonsteorier blir stadig angrepet. Både i Kansas og i det mer hjemlige Lørenskog ser man helst at skapelsesberetningen får god plass i naturfagtimene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Av en eller annen grunn er det Kansas vi har lagt merke til det siste tiåret.

Da delstaten nylig innførte retningslinjer som tillater skolene å undervise i “alternativer til evolusjonsteorien”, var dette bare et lett forkledd forsøk på å få undervisning i Intelligent Design (ID) inn i pensum.

Dette er selvfølgelig både tragisk, pinlig og komisk - men slett ikke enestående. Liknende hendelser har funnet sted mange steder, både i USA og i andre land.

Lære om kritikk

I det 123-siders arbeidsdokumentet bak beslutningen i Kansas kan man blant annet lese at “elevene skal lære om de beste bevisene for moderne evolusjonsteori, men de skal også lære om de områdene hvor vitenskapsfolk reiser vitenskapelig kritikk mot teorien.”

Språket kan virke tilforlatelig, men må leses i en større kontekst.

Den evolusjonskritikk skolestyret i Kansas vedtok å åpne for med seks mot fire stemmer, er nemlig ikke den faglige uenighet som finnes innad i de evolusjonsbiologiske miljøer - den typen faglig uenighet som finnes innen ALLE vitenskapelige miljøer - men snarere kritikken fra de kristenfundamentalistiske miljøene bak fenomenet Intelligent Design.

Intelligent Design

Selv om ID ikke eksplisitt nevnes, er språket i dokumentet pepret med fraser og begreper fra ID, det inneholder feilaktige definisjoner av evolusjonsteoretiske begreper og direkte usannheter om biologi generelt, skriver det amerikanske tidsskriftet Science.

De som har fulgt med på alt det vi har skrevet om fenomenet kreasjonisme de siste årene, vet at vi her er inne i en lang og merkelig debatt. Intelligent Design er bare siste skudd på stammen av ulike strategier og argumenter i kampen for å nedkjempe Darwins evolusjonsteori.

IDs grep er å fremstille seg som en vitenskap - en alternativ teori om livets utvikling - og så kreve lik tid til undervisning i skolen. Det er urettferdig å undervise bare i én teori om livets utvikling - undervisningen må være balansert, sies det.

En av grunnene til at man griper til et slikt middel, kan være at amerikansk skole i prinsippet er livssynsnøytral, og ikke skal fremheve noen trosretninger fremfor andre.

Veien til pensum - og til kampen mot Darwin - går dermed gjennom å fremstå som vitenskap.

En teori?

"Farlig mann."

Spørsmålet er da om ID virkelig er en teori om livets utvikling?

For å få oss til å tro det, benytter IDs fremste ideologer seg av fancy begreper og vanskelig, vitenskapelig lydende språk.

Men det skal, som vi har påpekt tidligere, mer enn ord som “ikke reduserbar kompleksitet” og “kompleksspesifiseringskriterier” til for å gjøre religion til noe annet enn tro.

IDs grunntese er at man gjennom vitenskapelige studier av naturen skal kunne bli i stand til å finne spor etter en “designer” bak det hele. Hvem denne designeren er, hva han har gjort, hvordan, hvorfor etc., verken kan eller vil ID imidlertid si noe om.

Påstanden er dermed umulig å teste, og er - uansett om den er sann eller ikke - per definisjon utenfor vitenskapens domene.

Like fullt virker det som om Intelligent Design nå har vunnet en moralsk seier i Kansas.

Dette er imidlertid ikke så enestående som vi kunne håpe og tro.

Kansas, Kansas

Sist Kansas var fremme i nyhetsbildet var i 1999, da alle henvisninger til evolusjonsteorien ble fjernet fra skoleverkets regelverk.

Avgjørelsen ble omgjort etter et valg i 2002, da konservative kristne ble kastet fra skolestyret.

I november 2004 tok imidlertid de konservative over igjen, og denne gangen går de hardere til verks: Mens man før nøyde seg med å unnlate å nevne ordet evolusjon, omdefineres nå selve vitenskapsbegrepet, slik at det inkluderer overnaturlige forklaringer på naturlige fenomen.

Mens man før definerte vitenskap som et forsøk på å finne “naturlige forklaringer” på ulike problemer, sies det nå at vitenskap dreier seg om å finne “adekvate forklaringer” på det samme.

Men ikke bare Kansas

Flere amerikanske delstater har hatt liknende hendelser de siste årene, og statene Georgia og South Carolina har regler som sier at skolen skal legge vekt på alternative meninger om evolusjonsteori.

Et tilsvarende forslag ble i mai i år imidlertid avvist i staten New York, og også andre hendelser viser hvordan situasjonen svinger:

Et lovforslag i Florida som ville gitt elever anledning til å stevne lærere som ensidig underviste i evolusjon, gikk ikke gjennom.

En rett i Georgia beordret at skolene måtte fjerne klistrelapper de hadde festet på lærebøkene, der det sto at evolusjon “bare er en teori, ikke et faktum”.

Og læreplanene for Alaska ble for en tid siden omskrevet, for å ytterligere vektlegge evolusjonslæren.

90 prosent

Men i det store og det hele synes kreasjonistene å ha folket på sin side: Meningsmålinger viser at mer enn 40 prosent av amerikanerne mener mennesket ble skapt av Gud en eller annen gang i løpet av de sist 10 000 år.

Utvider du tidsspennet for skapelsen til “for noen millioner år siden”, snakker vi plutselig om oppunder 90 prosent av befolkningen.

En undersøkelse foretatt av The National Science Teachers Association viste i mai i år at 30 prosent av mer enn 1 000 spurte lærere opplyste at de følte seg presset til å utelate eller tone ned evolusjonsundervisningen. Presset kom primært fra elever og foreldre.

Da er det kanskje ikke så rart at elevene i byen Dover, Pennsylvania fra og med januar i år går på skoler der læreplanen sier at de “skal lære om Darwins evolusjonsteori.”

Teorien er imidlertid ikke et faktum, heter det. Det finnes nemlig hull i teorien som ikke er belagt med bevis. Videre er Intelligent Design, i følge planen, “en forklaring på livets opprinnelse som avviker fra Darwins syn”. Følgelig skal skolene oppbevare 50 eksemplarer av lærebøker i ID i alle naturfagsrom.

En offentlig zoologisk hage i Tulsa, Oklahoma vedtok nylig å montere en utstilling som viser hvordan Gud skapte jorda på seks dager. Et vitenskapsmuseum i Fort Worth, Texas vedtok i vinter å ta en IMAX-film - Volcanoes of the Deep Sea - av plakaten fordi publikum reagerte på evolusjonistiske tendenser.

I 2003 ble det viden kjent at bokhandelen på besøkssenteret i Grand Canyon solgte bøker som forklarte canyonen som et resultat av Syndfloden.

Norge, Europa og resten av verden

Som med det meste annet man finner på i USA - det sprer seg snart til en skole nær deg?

Kreasjonisme og evolusjon undervises side om side ved flere privat sponsede britiske skoler. Evolusjon ble i 2004 for en tid forvist fra serbiske skoler, mens en nederlandsk minister vakte en del oppsikt med sine utspill så sent som i juni i år.

Det sies at også den sterke tyrkiske kreasjonistbevegelsen opprinnelig hentet sin inspirasjon fra USA, selv om det kristne budskapet nok er tonet noe ned til fordel for det muslimske. Det samme gjelder antagelig i Pakistan, der evolusjon ikke lenger undervises på universitetene.

Liknende utviklingstrekk kan sees i Afrika og Sør-Amerika - og i Norge.

Regnbuen

Således kunne Dagsavisen i går fortelle at Regnbuen kristne friskole i Lørenskog utenfor Oslo lærer elevene at Gud skapte jorden og at mennesket ble til for 6 000 år siden. Noe slektskap til apene er det ikke snakk om.

Utviklingslæren vil bli omtalt, slik læreplanen krever, forteller skolens naturfaglærer, Per Kristian Lachmann, men elevene vil få høre at det er en teori, og på ingen måte bevist.

Skolen er dermed langt mer kristenfundamentalistisk enn det meste av det vi hittil har hørt om fra ID-kretser i USA.

En moderat ID-tilhenger kan nemlig tåle små doser av både naturlig utvalg og felles opphav, bare “designeren” sitter trygt i bakgrunnen og drar i trådene.

De har dermed et livssyn som tilsynelatende ikke avviker veldig fra det kristenliberale vi finner hos mange nordmenn - “det finnes ett eller annet der ute, tror jeg nok?”

Forskjellen på norske liberalkristne og amerikanske IDere er likevel meget stor. Amerikansk ID er en del av en større politisk reaksjonær bevegelse. Og dessuten fremmer svært få nordmenn krav om at naturfagundervisningen skal omhandle dette “ett eller annet”.

Powered by Labrador CMS