Framfor alt unge svensker ønsker å kalle seg feminister, ifølge dataene som forskerne har samlet inn.
Framfor alt unge svensker ønsker å kalle seg feminister, ifølge dataene som forskerne har samlet inn.

Unge kvinner er de mest ideologiske i Sverige

Halvparten av alle unge i nabolandet vårt sier de er feminister. Flere svensker enn noen gang oppgir at de er tilhengere av en ideologi.

Noen tiår tilbake ble ideologiene erklært døde.

Statsvitere gjorde flere studier som konkluderte med at dette var tilfelle. Forskerne på politikk skrev tunge bøker om nettopp ideologienes død.

En gruppe statsvitere ved Gøteborgs universitet har i mange år fulgt med på om folk i Sverige identifiserer seg med en eller annen ideologi.

Nå finner de at ideologiene er mer levende enn kanskje noen gang tidligere.

Flest er feminister

Hele 94 prosent av alle svensker sier at de helt eller delvis vil definere seg som tilhenger av en av dem fem ideologiene liberal, konservativ, sosialist, feminist eller nasjonalist.

Feminisme er den av de fem som har flest tilhengere. Hele 28 prosent av de spurte svarer at denne ideologien «stemmer helt» for dem.

Framfor alt unge svensker ønsker å kalle seg feminister, ifølge dataene som forskerne har samlet inn.

Sosialist eller konservativ

Det er 16 prosent som svarer at ideologien sosialisme «stemmer helt» for deres vedkommende.

Under 10 prosent av de spurte vil kalle seg selv sterke tilhengere av henholdsvis liberal, konservativ eller nasjonalistisk ideologi.

Konservativ er den ideologien flest svensker tar avstand fra. Hele 37 prosent svarer at denne merkelappen «overhodet ikke stemmer» på dem.

Men flere blir konservative eller sosialdemokrater

I 20 år har statsviterne i Gøteborg og meningsmålingsbyrået Demoskop spurt svensker om de vil kalle seg liberal, konservativ, sosialist, feminist eller nasjonalist.

For syv år siden føyde forskerne til sosialdemokrat og grønn ideologi.

Særlig de siste åtte årene har forskerne registrert en utvikling der stadig færre svensker svarer at de står uten en ideologisk tilknytning.

Den ideologiske retningen som har fått mest vind i seilene de siste fem årene, er konservativ – som har økt fra 17 til 24 prosent. Altså den samme ideologien som flest svarer at de over hodet ikke tilhører.

De siste to årene har forskerne sett en spesielt sterk økning i antallet svensker som vil kalle seg selv sosialdemokrater.

De nyeste tallene viser også en tilbakegang for grønn ideologi. Det later heller ikke til at det blir enda flere feminister eller sosialister.

Unge kvinner mest ideologiske

Samtidig ser de svenske forskerne at unge kvinner nå er de aller mest ideologiske.

Unge under 30 år er generelt mer ideologiske enn eldre.

Personer med lang utdannelse og personer bosatt i byer går oftere i retning av å være tilhengere av en ideologi.

Forskerne ser videre at de ideologiske merkelappene liberal og sosialist appellerer til svenske menn og kvinner i omtrent like høy grad.

Men når det kommer til feminisme, nasjonalisme og konservatisme, så er kjønnsforskjellen klar. Kvinner er oftere feminister. Menn er oftere nasjonalister eller konservative.

Over tid er det framfor alt andelen svensker som vil kalle seg selv liberal, som har krympet.

Stadig færre er tilhengere av et politisk parti

Parallelt med at svenskene blir stadig mer ideologiske, så har andelen som opplever tilhørighet til et politisk parti sunket kraftig.

For drøye femti år siden var det over 60 prosent av alle svensker som svarte at de var tilhengere av et særskilt politisk parti.

I 2018 hadde dette sunket til drøye 20 prosent.

Andelen som vil kalle seg selv «sterk tilhenger» av et politisk parti har i løpet av de samme årene sunket fra 38 til bare 11 prosent.

Socialdemokraterna er partiet som har flest sterke tilhengere. Partiene Centern og Liberalerna (tidligere Folkpartiet) har mistet flest tilhengere.

Samtidig er det partiet Liberalerna som har flest velgere som er helt tydelige på hvor de står ideologisk. Nesten alle partiets velgere kaller seg selv liberale, forteller den svenske statsviteren Anders Lindholm.

I kontrast til dette er det bare så vidt halvparten av velgerne som støtter det sosialistiske partiet Vänsterpartiet, som vil kalle seg selv sosialister.

Mange svarer at de er sosialdemokrater

En klar majoritet av dem som vil stemme på Socialdemokraterna, kaller seg selv sosialdemokrater.

Men også en ikke ubetydelig del av dem som vil stemme på Miljöpartiet, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna sier de er sosialdemokrater.

Jimmie Andersson og Sverigedemokraterna er støtteparti for den borgerlige svenske regjeringen. Magdalena Andersson og de svenske Socialdemokraterna får nå 35 prosent oppslutning i meningsmålinger, de beste målingene partiet har hatt på over ti år.
Jimmie Andersson og Sverigedemokraterna er støtteparti for den borgerlige svenske regjeringen. Magdalena Andersson og de svenske Socialdemokraterna får nå 35 prosent oppslutning i meningsmålinger, de beste målingene partiet har hatt på over ti år.

Anders Lindholm hos forskergruppen i Gøteborg skriver dette i netttidsskriftet Kvartal:

«At liberalismen har tapt terreng i Sverige bør i alle fall delvis forklares med etterdønningene av en raus innvandringspolitikk som ble ledsaget av en ikke fullt så utviklet integreringspolitikk. Pendelen kom da i økende grad til å svinge over til nasjonalistiske/konservative verdier.»

«Når det nå også blir stilt spørsmål ved disse ideologiene, og de delvis erstattes av at folk heller vil ha sosialdemokrati, så er sirkelen sluttet.»

Statsviteren mener i disse dager å kunne ane en voksende nostalgi for sosialdemokratiet i Sverige. Kanskje spesielt blant unge.

Kvinner avideologiseres når de blir gravide

Kvartal forteller om nok en studie fra Gøteborgs universitet.

I den fant forskerne at den mest ideologiske gruppen i Sverige – altså unge kvinner – mister interessen for politikk når de får sitt første barn.

Allerede under graviditeten begynner førstegangsmødre å bli mindre interessert i politikk.

Forskerne fant ikke en like sterk svekkelse i den politiske interessen hos barnefedrene.

Kilder:

Kvartal: «Den konservative vågen ebbar ut», artikkel av Anders Lindholm, juni 2023

Kvartal: «Unga kvinnor mest ideologiska», artikkel av Henrik Höjer, juni 2022

Richard Karlsson: «Ideologisk identifikation i Sverige», Rapport 2021:3 fra Valforskningsprogrammet

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS