Ville slå en sprekk i statens vegg

De sju Follo-kommunene hadde ambisjoner om å få til bindende avtaler mellom kommuner, fylkeskommune og staten. Det skulle vise seg vanskelig å oppnå.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et nytt dobbelt jernbanespor på strekningen mellom Oslo og Ski var blant samferdselstiltakene som Follo-regionen ville ha gjennomført.

Følelsen av å ikke bli prioritert i viktige saker om kollektivtransport og arealbruk resulterte i prosjektet “Utviklingsavtale Follo”, der kommunene arbeidet for å inngå juridisk bindende avtaler med statlige etater.

Målet med prosjektet var å få i stand forpliktende samarbeid ved å gå utenom tradisjonelle byråkratiske prosesser. I tillegg ønsket Follo-kommunene å samordne utbyggingsmønster, arealbruk og infrastruktur og innta en regional utviklerrolle.

Systemoverskridende

"Norut Samfunn har evaluert prosjektet "

Til tross for systematisk og målrettet arbeid, måtte målsettingen om å binde staten med avtaler skrinlegges. Seniorforsker May-Britt Ellingsen ved Norut Samfunn har fulgt prosjektet, og har følgende forklaring på hvorfor avtalemålsettingen ikke lyktes:

- Hovedårsaken ligger i at selve ambisjonen om å binde politiske prosesser med juridiske avtaler ikke lar seg gjennomføre. Dagens forvaltningssystem tillater ikke dette, sier Ellingsen.

Prosjektet var dessuten toårig, noe som er for kort tid til å komme i havn med så tunge og langsiktige avtaler som det her var snakk om. Kommunene manglet også innpass på tilstrekkelig høyt nivå, både politisk og administrativt.

Nyskapende prosess

Til tross for at hovedmålsettingen ikke ble oppnådd, har prosjektet brakt med seg flere positive erfaringer for Follo-kommunene. De kom i dialog med statlige etater, noe som gav dem mulighet til å påvirke prioriteringsprosesser.

Det ble også satt i gang reelle samarbeidsprosesser mellom kommunene om utforming av felles politikk for samfunnsutvikling, og Follo inntok en mer proaktiv rolle overfor omgivelsene.

Med dette prosjektet gjorde Follo-regionen et dristig forsøk på å binde politiske fordelingsprosesser gjennom avtaler. Følgeevalueringen er finansiert av KS.

Rapport

Slå en sprekk i Statens vegg? - Sluttevaluering

Powered by Labrador CMS