Kina-handel tross Nobelprisen

Da Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i fjor, truet Kina med handelsboikott. Nye tall for utenrikshandelen tyder ikke på noen Nobel-effekt, melder Statistisk sentralbyrå.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Handelen med Kina

Import:
Norsk import fra Kina er dominert av maskiner og transportmidler samt forskjellige ferdigvarer.

Når det gjelder maskiner tar vi inn mest datamaskiner og mobiltelefoner.

For ferdigvarene er det klær og tilbehør som dominerer.

Eksport:
Eksporten er mer variert, med store omskiftinger fra måned til måned.

Hittil i år dominerer kjemiske produkter, maskiner og transportmidler, samt bearbeidede produkter.

Prisutvikling:
Norge har fordeler når det gjelder pris og varesammensetning i Kina-handelen.

Typiske norske eksportprodukter er råvarer som har hatt betydelig prisøkning, mens vi importerer bearbeidede varer med synkende pris.

Kilde: SSB

Kina som økonomisk aktør

Mens mange av verdens store økonomier sliter for tiden, har Kina høy vekst og solid økonomisk fremgang.

Kinas bruttonasjonalprodukt for 2010 lå ifølge CIA World Factbook på nærmere 61000 milliarder kroner, det nest største for en enkeltøkonomi etter USA.

Justert for kjøpekraft og befolkning havner landet på en 125. plass ifølge samme kilde, mens Norge her ligger på 7. plass.

Kina ble i 2010 verdens største vareeksportør da de eksporterte for over 9500 milliarder kroner.

Samme år importerte landet for rundt 8400 milliarder kroner.

Til sammenligning var de tilsvarende norske tallene 800 milliarder kroner for eksport og 500 milliarder kroner for import.

Kinas største handelspartnere er Japan, Korea og USA.

Kilde: SSB

Halvårstallene for 2011 viser at eksporten til Kina gikk opp med over 43 prosent sammenlignet med første halvår i 2010.

Vi solgte varer til Kina for nærmere ni milliarder kroner i denne perioden.

Importen fra Kina økte med rundt 16 prosent i samme periode, til nærmere 20 milliarder kroner.

Truet

Norsk import fra og eksport til Kina har økt jevnt det siste tiåret, men importen øker mye mer enn eksporten.

I fjor importerte vi for nesten tre ganger så mye som vi eksporterte for, og importverdien nærmet seg 40 milliarder kroner.

Men da Liu Xiaobo fikk tildelt Nobels fredspris i oktober 2010, førte dette til et anstrengt politisk klima.

- Det ble truet med handelsboikott, forhandlinger om en frihandelsavtale er lagt på is, og Kina har stoppet norsk laks ved grensen, skriver SSB.

Tallene som foreligger viser at det likevel ikke er noe som tyder på en generell nedgang i samhandelen med Kina.

Nedgang i lakseeksport

Oppdrettsnæringen har likevel fått merke kineseres misnøye.

- Etter utdelingen av Nobelprisen ser man en klar nedgang i norsk lakseeksport til fastlands-Kina, skriver SSB.

Norges andel av det kinesiske fiskemarkedet økte i årene før utdelingen av Nobels fredspris, ifølge FNs organisasjon for landbruk og fiskeri.

Etter utdelingen gikk volumet fra over 1 million kilo fersk, hel laks i desember 2010, til rundt 315 000 kilo i januar 2011, og rundt 75 000 kilo i februar.

- Noe av tapet i eksportomfang har blitt erstattet av fisk fra norske selskapers anlegg i andre land, blant annet Skottland, så det inntektsmessige tapet er nok ikke like stort som det fremgår av disse tallene.

- Det er likevel et faktum at oppdrettsnæringen har blitt truffet hardt, og den sliter fortsatt med ringvirkningene. Mange vil nok hevde at dette er en konsekvens av Nobelprisen, skriver SSB.

Må gå mer tid

På overordnet nivå ser SSB likevel ikke noen umiddelbare effekter av nobelprisutdelingen, ettersom både import og eksport har økt i årets første syv måneder.

Shanghai. (Foto: iStockphoto)

- Ser man bort fra fisk, er det få norske eksportvarer som til nå har vist en klar nedgang etter fjorårets nobelpristildeling.

- Påvirkningen av allerede inngåtte, langsiktige kontrakter er ukjent, og vi kan ikke trekke noen konklusjoner om den reelle effekten før betydelig mer tid har gått, skriver statistikkbyrået.

- Ikke spesielt sårbare

Når man ser på norsk totalhandel, har samhandelen med Kina stadig blitt viktigere.

Importen fra Kina gikk fra å utgjøre tre prosent av totalhandelen i 2000, til 8,5 prosent i 2010.

- Eksporten i denne perioden har kun gått fra 0,4 prosent til 1,7 prosent i 2010.

- Slik sett kan man si at Norge ikke er spesielt sårbare for handelsboikott på eksportsiden, i alle fall ikke på aggregert nivå, skriver SSB.

Powered by Labrador CMS