Lover bedre katastrofeberedskap

Politikere og eksperter fra hele verden lover at det skal etableres et system for tidlig varsling av naturkatastrofer slik at flest mulig mennesker skal kunne reddes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er hovedkonklusjonen fra en fem dagers konferanse om katastrofeberedskap, som ble avsluttet i Kobe i Japan lørdag. Den enorme flodbølgen som rammet Sør-Asia 2. juledag dannet et dystert bakteppe for konferansen.

- Alle som bor i områder som er utsatt for store naturkatastrofer fortjener et system for tidlig varsling, sa Jan Egeland, som er visegeneralsekretær for nødhjelp og katastrofeberedskap, da Kobe-konferansen ble avsluttet.

- Flodbølgen, eller tsunamien, 2. juledag var en vekker for oss alle, understreker Egeland. Katastrofen har kostet minst 225 000 menneskeliv og enorme materielle ødeleggelser i mange land i Sør- og Sørøst-Asia.

Varslingssystem

Delegatene i Kobe er også enige om at tallet på omkomne etter naturkatastrofer må reduseres og helst halveres. Men det er sparsomt med detaljer om hvordan dette skal kunne gjennomføres.

Representanter for FN-systemet har lovet at et varslingssystem i Indiahavet skal stå klart i løpet av 12 til 18 måneder. Salvano Briceno, som leder FN-kontoret for katastrofebegrensning, sier at 8 millioner dollar (rundt 50 millioner kroner) for etablering av systemet allerede er sikret.

Japan står for halvparten av denne summen, og japanerne vet hva naturkatastrofer koster av menneskeliv og materielle verdier. For ti år siden mistet 6 433 japanere livet i et kraftig jordskjelv - i nettopp Kobe.

Utarbeider spesialkart

Hovedhensikten med konferansen var å overbevise rike giverland om nødvendigheten av å få investeringene på plass for dermed å kunne redusere død og ødeleggelse når katastrofen kommer.

Blant tiltakene som har vært drøftet er utarbeidelse av spesielle kart der faren for katastrofer er tegnet inn og vurdert. Det er også meningen å satse på satellitteknologi for å få en så presis og omfattende varslingstjeneste som mulig. Reduserte tapstall?

Egeland håper at tallet på omkomne etter naturkatastrofer skal kunne halveres over det neste tiår. Vel 600 000 personer døde det siste tiår som følge av naturkatastrofer, og det er en reduksjon med 30 prosent fra tiåret før.

- Oppnåelige mål

- Jeg tror dette er oppnåelige mål. Vi driver nå og teller tusener av nye døde etter tsunamien hver eneste dag. Mange av disse kunne berget livet hvis de var blitt varslet på et tidlig tidspunkt, understreker han.

Tjenestemenn strevet hele natt til lørdag med å snekre sammen et sluttdokument fra Kobe-konferansen. Det var ingen lett oppgave å få forpliktende lovnader fra regjeringshold.

- Det er fortsatt et åpent spørsmål om resultatene fra denne konferansen viser de mange ofrene etter flodbølgen den respekt som de fortjener, konkluderte Eva von Ölrich fra Det internasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne.

Hun stilte seg tvilende til om konferansen har klart å gi overlevende etter flodbølgen et aldri så lite håp om at de vil stå bedre rustet til å møte nye påkjennelser den dagen en ny katastrofe er et faktum.

(NTB)

Powered by Labrador CMS