Uruguay har formelt sett hatt fri hasj – innen visse rammer – siden 2013, blant annet for å få kontroll med forbruket og forebygge kriminalitet. De gode intensjonene har likevel gått opp i røyk. (Foto: Pablo Porciuncula/AFP/NTB Scanpix)

Uruguay har legalisert hasj og fått store problemer

I Uruguay er det lovlig å besitte, dyrke og røyke cannabis, som også snart blir til salgs i landets apoteker. Men å gjennomføre en legalisering er vanskelig, viser forskning.

Hasj på apoteker

Regjeringen i Uruguay erklærte at opptil 160 000 innbyggere ville ha muligheter for å kjøpe cannabis via apotekerne i begynnelsen av 2015. Det er fortsatt ikke mulig.

Over halvparten av de som sier at de vil registrere seg som brukere, ville foretrekke å kjøpe cannabis på apoteket.   

(Kilde: Rapport fra Latin American Marijuana Research Initiative (PDF))

Vellykket legalisering tar tid

USAs største uavhengige organisasjon for skatteforskning, Tax Foundation, konkluderer i en rapport om cannabissalget i den amerikanske staten Colorado at legalisering krever tålmodighet. Det tar tid å få systemet på beina – noe erfaringene fra Uruguay også viser.

Les mer i neste artikkel fra videnskab.dk.

Hvis politikerne vurderer å legalisere hasj, bør de se til Uruguay. Det er det eneste landet i verden der regjeringen har legalisert cannabis.

Den lille søramerikanske nasjonen minner litt om Skandinavia, med bare 3,5 millioner innbyggere, primært etterkommere av europeere. De har stor tiltro til politikerne og institusjonene i samfunnet.

Legalisering skapte kaos

I desember 2013 bestemte politikerne i Uruguay seg for å la innbyggerne besitte, dyrke og selge cannabis.

Loven førte til et skred av administrativt arbeid. Uruguay opprettet nye organer som skulle regulere markedet, og det tok tid å få på plass ledere, normer, prosedyrer og administrasjon.

– Bare fordi man oppretter en institusjon ved lov, betyr ikke det at den fungerer fra den ene dagen til den andre, påpeker Emily Bello Pardo, som er doktorgradsstudent i sammenlignende politikk ved American University i Washington D.C. Hun har fulgt prosessen i Uruguay.

Selvdyrking, klubber og apoteker

Samtidig skulle myndighetene ta seg av registreringen av cannabisbrukere. Det er tre lovlige måter å skaffe seg cannabis:

  • Man kan dyrke det selv. Det er tillatt å dyrke opptil seks planter, som gir om lag 480 gram cannabis i året. De nyeste tallene viser at 5332 har registrert seg. Tallet stiger hver måned – om lag 100 registrerte seg i oktober i år.
  • Man kan melde seg inn i en cannabisklubb og dermed få adgang til 480 gram cannabis i året. Oktobertallene viser at 22 klubber har registrert seg. To nye har kommet til siden september.
  • Man kan gå på apoteket.

Det siste punktet er det mest kontroversielle, forteller Pardo.

– Privatpersoner skal kunne kjøpe marihuana på apoteker som er godkjent av myndighetene. Cannabis som skal selges i apoteket, skal dyrkes under myndighetenes oppsyn av to private firmaer. Men det har gått tregt, og det er fortsatt ikke implementert, så vi mangler kunnskap om hvordan det virker, forteller hun.

Mer cannabis

Det er fortsatt for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner om legaliseringa i Uruguay, men starten har ikke vært noen utpreget suksess.

Formålet var å redusere mengden vold og å fjerne ulovlig handel – samtidig som registrering av brukere skulle bidra til kontroll med forbruket.

Tre år senere står det klart at dette ikke har skjedd. Dels på grunn av de administrative problemene, men også fordi:

Har fortsatt ikke nådd målene 

Etter noen få år har det bare vært mulig å få kontroll over en del av cannabisforbruket i landet.

Svartebørsen lever i beste velgående, med kriminaliteten som hører til. Målene er altså ikke nådd.

Forskere fra USA og Uruguay har fulgt endringer i befolkningens holdninger. I en studie påpeker de at det er et problem at beslutningen har kommet ovenfra og ned.

Regjeringen har ganske enkelt glemt å spørre befolkningen om råd. Ifølge en meningsmåling støtter bare hver tredje innbygger den nye lovgivningen.

– På tvers av land har noen av de viktigste faktorene for å forutsi positiv innstilling til marihuanalovgivningen å gjøre med politisk toleranse, ideologi og syn på regjeringen, konkluderer forskere i en sammenligning av Uruguay, El Salvador og USA.

Referanser

Rosario Queirolo m. fl: Cannabis clubs in Uruguay: The challenges of regulation. Drug Policy 2016 Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo. 2016.05.015 Sammendrag.

María Fernanda Boidi m. fl: Cannabis consumption patterns among frequent consumers in Uruguay. Drug Policy 2016 Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo. 2016.05.008 Sammendrag.

José Miguel Cruz m. fl: Determinants of Public Support for Marijuana Legalization in Uruguay, the United States, and El Salvador. Journal of Drug Issues 2016 Doi: 10.1177/0022042616649005 Sammendrag.

María Fernanda Boidi m. fl: Marijuana Legalization in Uruguay and Beyond Latin American and Caribbean Center (PDF) Sammendrag.

Innlegg skrevet av Mora, F. og Cruz, J.M. «Experimenting with marijuana policy in Uruguay» i Latin America Goes Global 2015

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS