Farlige blindpassasjerer

Import av flis til produksjon av pellets kan ha skadedyr med seg i lasten. De er vanskelige å oppdage og kan føre til stor skade.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Alvorlige skogskadegjørere kan følge med flisimporten til Biowoods trepelletsfabrikk på Averøya. Prøvetaking kan ikke stoppe at de sprer seg til norsk skog.

– Undersøkelser av importprøver viser at nordamerikansk flis inneholder ulovlig trevirke og mulige spor av insekter som kan gjøre enorm skade på norsk skog, forteller seniorforsker ved Skog og landskap, Bjørn Økland.

– Datasimuleringer viser imidlertid at sjansen for å oppdage skadegjørere ved prøvetaking er tilnærmet lik null, sier han.

Bronze birch borer, Agrilus anxius. (Foto: Steven Katovich, USDA Forest Service, Bugwood.org)

Enorme skogskader

Små importerte organismer kan gjøre stor skade. I 2002 oppdaget amerikanske skogforskere smaragdaskeboreren, en ny art introdusert med importvirke. I dag har den lille asiatiske billen spredt seg til 15 stater i USA og to kanadiske provinser og drept enorme arealer med askeskog.

De samlede skogskadene i perioden 2009–2019 er anslått til over 60 milliarder kroner. Etter flere mislykkete kampanjer snakker ikke skogforskerne lenger om å utrydde introduserte arter.

– Det er nær umulig å oppdage insektene før de sprer seg videre. Uforsiktig import kan altså føre til nye skadegjørere som blir i landet for all tid, fortsetter Økland.

Flere farer

Bronze birch borer er en annen skadegjørerende bille i samme slekt som smaragdaskeboreren. Den hører naturlig hjemme i Nord-Amerika og er vidt utbredt der det vokser bjørk.

Eksperimenter viste at billen forårsaket 100 prosent dødelighet i bjørkearter som også vokser i Nord-Europa.

– Dersom bronze birch borer blir introdusert til Norge med flisimport vil det i verste fall kunne resultere i en økologisk og økonomisk katastrofe. Høy dødelighet av bjørk ville ramme et stort mangfold av arter knyttet til dette treslaget, sier Økland.

Rett utenfor det som er Europas største pelletsfabrikk på Averøya i Møre og Romsdal starter nemlig det boreale bjørkebeltet som strekker seg hele veien til Vladivostok i øst.

Lik i lasten

Omfattende tredreping kunne også forvandle CO2-bindende bjørkeskog til en netto utslipper av klimagasser.

Den første båtlasten til pelletsanlegget fraktet over 100 millioner liter flis. Mattilsynet, som har ansvaret for importkontroll, sendte 60 liter flis fra denne lasten for undersøkelse hos Skog og landskap.

– Her fant vi spor som kunne skyldes bronze birch borer, men ingen levende individer, sier Økland.

Ulovlige blindpassasjerer

Furuvednematoden er en annen skadegjører til bekymring. Denne nordamerikanske rundormen har gitt omfattende skogdød der den har blitt introdusert – blant annet i Japan, Kina, Korea og Portugal.

Etter at arten ble funnet i bartreflis importert til Finland på 1980-tallet, er det nå forbudt å importere bartreflis fra Nord-Amerika til Norge. Den første skipslasten til Averøya ble oppgitt å inneholde løvtreflis av bare bjørk og lønn.

Ifølge Kåre Venn ved Skog og landskap, viste vedanatomiske prøver at det også var flis av bartrær og ask i lasten. Ask er treslaget for smaragdaskeboreren.

Vanskelig å unngå

Det er trolig vanskelig å unngå at det følger med ulovlige treslag under maskinell hogst i blandingsskog, og effektiv kontroll vil også her kreve urealistisk store prøvevolum.

– Våre resultater viser at importkontroll ved prøvetaking ikke gir noen god beskyttelse mot skadegjørere i importert treflis.

– Alternative tiltak er å importere treflis fra områder som har et annet klima enn det vi har i Norge, lukket transport og lagring, og å unngå områder med farlige skadegjørere, avslutter seniorforsker Økland.

Powered by Labrador CMS