450 nye arter oppdaget

I løpet av to år har forskere i Artsprosjektet funnet 450 nye arter for Norge. Av disse er 100 også nye for vitenskapen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rødalgen Hildenbrandia rivularis ble funnet i forbindelse med prosjektet "Rødalger i ferskvann".

Nye arter for Norge

  • Alger, lav, sopp og moser:
    110 nye arter
  • Insekter og småkryp på land (veps, fluer, mygg, biller, edderkopper, spretthaler, meitemark m.m.):
    250 nye arter
  • Diverse småkryp i sjøen og ferskvann (fiskeparasitter, svamp, børstemarker, snegler, sjøstjerner, skjell, krepsdyr m.m.): 90 nye arter

 

Om Artsprosjektet

Artsprosjektet er opprettet av Regjeringen for å fylle kunnskapshullene om arter i norsk natur. Prosjektet skal også bidra til at det bygges opp vitenskapelig kompetanse innen biosystematikk.
Artsdatabanken administrerer Artsprosjektet på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Artsprosjektet samarbeider nært med det svenske Artprojektet.
 

Rekruttering

I samarbeid med Kunnskapsdepartementet har Artsdatabanken via Artsprosjektet etablert en forskerskole i biosystematikk som på svært kort tid har bygd opp et meget godt tilbud av praktiske og teoretiske kurs.

Artsprosjektet har på kort tid bidratt til en vesentlig styrking av kunnskapen om artsmangfoldet i Norge.

Hvert år gjennomfører et stort antall forskere en omfattende leting etter ukjente og dårlig kjente arter.

Det er nemlig antatt at det finnes 55 000 arter her til lands, men hittil er kun 41 000 av disse registrert.

Prosjektet har også vært en kraftig stimulans for fagmiljøene som arbeider med dette: Hittil har mer enn 20 prosjekter  fått midler til å gjennomføre kartlegging av dårlig kjente arter.

Resultatene lar altså ikke vente på seg: Forskerne har i løpet av to år funnet 450 nye arter for Norge.

– Flere av prosjektene har så vidt kommet i gang og mye arbeid gjenstår for å bearbeide og identifisere alt materialet som er samlet inn. Vi antar derfor at antallet nye arter vil stige, forteller koordinator for Artsprosjektet, Ingrid Salvesen

”Gamle” arter på kartet

Vindusmyggen Sylvicola stackelbergi er en ny art for Norge. Den ble funnet i prosjektet "Undersøkelser av utvalgte insektsgrupper i Oslofjorden", med prosjektleder Geir Søli. (Foto: Karsten Sund, NHM)

Den helt spesielle kunnskapsjakten resulterer også i at arter som har vært antatt forsvunnet eller bare vært sett få ganger i Norge, gjenfinnes.

Det er også oppdaget arter som er nye for regioner, fylker og kommuner.

– Dette gir oss bedre kunnskap om reell utbredelse til artene i Norge, og om artenes krav til leveområder. Slik informasjon er blant annet viktig i utarbeidelsen av Rødlista for arter og som kunnskapsgrunnlag for forvaltningen, sier Salvesen.

Lenke:

Artsprosjektet: Pågående kartleggingsprosjekter

Powered by Labrador CMS