Meteorittforsker Martin Bizzarro har fått fingrene i en av de mest berømte og kostbare meteorittene fra Mars. Meteoritten skiller seg blant annet fra andre Mars-meteoritter ved å inneholde fragmenter av planetens tidligste skorpe – som Bizzarro peker på her. (Foto: lånt ut av Martin Bizzarro)

Danske forskere kjøper meteoritt fra Mars

Danske forskere har kjøpt en bit av Mars-meteoritten Black Beauty. Den lille steinen på 44 gram er svært kostbar og skal gi oss ny kunnskap om Mars.

Black Beauty

En meteoritt er en stein eller metallklump fra rommet som har landet på jordens overflate.

Northwest Africa (NWA) 7033/34 er en meteoritt som stammer fra Mars.

En amerikansk forskergruppe under ledelse av professor Carl Agee har gitt meteoritten navnet Black Beauty.

Opprinnelig veide meteoritten 319,8 gram, men den har senere blitt delt i mindre biter.              

Referanser: Martin Bizzarro/Science/Nature/Astrobiology

Veien fra Mars til København

Black Beauty har reist korteste vei fra Mars til København.

Forskning tyder på at meteoritten ble revet løs fra planetens overflate for omkring fem millioner år siden. Det er uvisst når den landet i Marokkos ørken, men etter at den ble funnet i 2011, har den vært i hendene på flere samlere og forhandlere.

– Det finnes en hel industri av folk som reiser rundt og leter etter meteoritter. Man kan tjene store penger på dette. De fleste av meteorittene blir funnet i ørkenområder i Afrika. Black Beauty ble også funnet i Marokko, der det finnes et team av ørkenfolk som leter etter meteoritter, forteller Bizzarro.

Han legger til at det ikke havner flere meteoritter i Afrika enn andre steder. Men det er lettere å finne dem i ørkensanden enn i en åker.

– I ørkenen ting raskt dekket av sand. Så hvis du finner en stein i ørkenen, har den ikke ligget der så lenge. Så det er lettere å få øye på meteoritter som faller ned i ørkenen. Noen finner også meteoritter på isen i Antarktis, forteller han.

Men det er også mulig å finne meteoritter andre steder. Tidligere i år ble en dusør på litt over to millioner kroner delt ut til 15 privatpersoner som hadde funnet fragmenter av en meteoritt som ramlet ned ved Ejby på Sjælland i februar 2016.

Ejby-meteoritten var imidlertid ikke en spesiell og kostbar meteoritt fra Mars, men derimot en helt vanlig kondritt fra asteroidebeltet.

De danske forskerne har fått tak i alt 44 gram av Black Beauty. Av dette har 22 gram blitt skåret opp i tynne skiver som skal brukes i ulike forskningsprosjekter. De siste 22 grammene er fortsatt i en samlet klump.

Ingen mennesker har reist for å hente suvenirer fra den røde planeten.

Likevel er det mulig å holde steiner fra Mars i hånden. Det er nemlig funnet mer enn 130 Mars-meteoritter på jorden. De har rett og slett blitt revet løs fra Mars, svevd gjennom verdensrommet og ramlet ned her hos oss.

Nå har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum i København fått tak i en bit av en av de mest berømte og verdifulle meteorittene som er funnet: Mars-meteoritten NWA 7033/34 – bedre kjent som Black Beauty.

– Det er utrolig spennende. Black Beauty er veldig sjelden og spesiell, for den inneholder biter av den opprinnelige skorpen fra Mars. Den kan gi kunnskap om hvordan Mars har blitt dannet og utviklet seg, sier Martin Bizzarro, som er leder av Center for Star and Planet Formation ved Statens Naturhistoriske Museum i Danmark.

10 000 dollar per gram

Den gråsvarte steinen er dyrere enn mange edelstener fra vår egen planet.

Salgsprisen er ifølge Martin Bizzarro om lag 10 000 dollar per gram, og verdien av det 44 gram store fragmentet som nå hører hjemme i København, er på mer enn tre millioner kroner.

Bizzarro vil likevel ikke oppgi den nøyaktige prisen.

– Det er fortrolig. Men vi fått ned prisen ved å bytte noen av meteorittene fra vår egen samling, sier Bizzarro.   

Derfor er Black Beauty unik

Black Beauty ble opprinnelig funnet i 2011 i Saharaørkenen i den sørlige delen av Marokko. Et par år senere kunne en amerikansk forskningsgruppe bekrefte at den

Black Beauty har blant annet vært under lupen hos Nasa-forskere, som konkluderte med at den inneholdt ti ganger mer vann enn andre kjente Mars-meteoritter. (Foto: NASA)

319,8 gram tunge steinen var en helt unik meteoritt fra Mars.

«Den er forskjellig fra alle andre kjente Mars-meteoritter. Det er den mest geokjemisk berikede steinen fra Mars som er funnet», konkluderte forskerne i en studie som ble publisert i tidsskriftet Science i 2013.

Senere samme år kunne en annen forskergruppe avsløre at Black Beauty er om lag 4,5 milliarder år gammel og dermed er den nest eldste Mars-meteoritten som er funnet.          

Spor fra overflaten

Det er altså en helt spesiell stein som nå har havnet i København, bekrefter Rasmus Andreasen, som forsker på Mars-meteoritter ved Aarhus Universitet.

– Det er en spennende meteoritt de har fått fatt i. Det som gjør den unik, er at det er den eneste sedimentære bergarten vi har fra Mars. Det vil si at det er dannet ved prosesser på planetens overflate. Andre bergarter blir dannet av størknet lava fra planetens indre, sier Rasmus Andreasen, som er forsker ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

Denne meteoritten har altså vært en del av skorpen.     

Kan gi ny kunnskap 

Bizzarro og kollegene hans er ikke de første forskerne som har finstudert Black Beauty – en rekke studier er allerede publisert om den berømte meteoritten.

I 2014 brukte amerikanske forskere meteoritten til å kartlegge hvordan klimaet på Mars har endret seg gjennom tiden.

Likevel mener meteorittforsker Rasmus Andreasen at det er mer kunnskap å hente.

– Det er en veldig kompleks bergart med mange ulike komponenter, så det er fortsatt mange nye ting vi kan lære fra den, mener Rasmus Andreasen, som ikke skal være med på å studere Black Beauty selv.         

De danske forskerne har fått fatt på i alt 44 gram av Black Beauty. Av dette har 22 gram blitt skåret opp i tynne skiver som skal brukes i ulike forskningsprosjekter. De siste 22 grammene er fortsatt i en samlet «klump». (Foto: (Foto lånt ut av Martin Bizzarro))

Forteller om Mars-skorpe

Forskerne fra Statens Naturhistoriske Museum håper blant annet på ny kunnskap om planetens tidligste historie og utvikling.

– 44 gram er den største mengden av Black Beauty som er anskaffet til forskning. Tidligere har forskerne bare hatt adgang til et lite fragment av meteoritten. Nå kan vi stille helt nye spørsmål, forteller Martin Bizzarro.

Black Beauty kan gi oss ny kunnskap om hvordan Mars ble dannet og fikk sin første skorpe. Først var planeten smeltet, men så begynte den å kjøles ned og bli stabil, slik at skorpen ble dannet. Når vi vet mer om når og hvordan det skjedde, vet vi også mer om potensialet for liv på Mars, forklarer Bizzarro.       

Bruk for nye metoder

Men først må forskerne utvikle og finpusse en rekke nye metoder, forklarer han. Metodene skal også testes på andre materialer før den kostbare meteoritten blir utsatt for analysene.

– Meteoritten er så dyr at vi må være veldig forsiktige med analysene våre. Vi må være helt sikre på at teknikken fungerer, for vi har kanskje bare én sjanse. Derfor utvikler og tester vi nye teknikker, forklarer Bizzarro.

Når forskerne er ferdige med sine analyser, vil meteoritten antagelig bli stilt ut ved Naturhistorisk Museum i København.

– Vi regner med at litt av meteoritten vil bli stilt ut når det nye museet åpner i 2019, sier Bizzarro.        

Referanser:

Carl B. Agee mfl: Unique Meteorite from Early Amazonian Mars: Water-Rich Basaltic Breccia Northwest Africa 7034». Science, 2013, doi: 10.1126/science. 1228858. Sammendrag.

M. Humayun mfl: «Origin and age of the earliest Martian crust from meteorite NWA 7533». Nature, 2013, doi: 10.1038/nature12764. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS