I 2017 hadde eldre menn en gjennomsnittlig inntekt på 526 000 kroner. Det var 1,5 ganger mer enn kvinner. (Illustrasjonsfoto: Robert Kneschke / Shutterstock / NTB scanpix)
I 2017 hadde eldre menn en gjennomsnittlig inntekt på 526 000 kroner. Det var 1,5 ganger mer enn kvinner. (Illustrasjonsfoto: Robert Kneschke / Shutterstock / NTB scanpix)

Eldre har fått nesten doblet inntekt

Særlig kvinner og de med lavest inntekt har opplevd god inntektsvekst de siste 20 årene. Men rikere eldre har fått sterkest økning i kroner.

I 2017 hadde gjennomsnittspersonen over 62 år en samlet inntekt som var mer enn 1,8 ganger høyere enn han og hun hadde i 1999, viser nye tall fra SSB.

Selv med en svak utvikling i alderspensjonen siden 2011, har eldre altså hatt god utvikling i samlet inntekt.

Begge kjønn jobber mer

Eldre jobber jobber nå en god del mer enn før.

Dermed er det særlig økt yrkesinntekt som har bidratt til at eldre har fått mer penger å rutte med. Andre inntektskilder for eldre er alderspensjon, AFP, uføretrygd og kapitalinntekter.

Både eldre kvinner og eldre menn jobber mer enn før og tjener dermed mer.

Samtidig er det fortsatt slik at godt voksne kvinner får en klart større del av inntekten sin fra trygdeordninger – som uføretrygd – enn det menn gjør. Menn har på sin side klart høyere kapitalinntekter enn kvinner.

Kombinerer pensjon og arbeid

Pensjonsreformen i 2011 gjorde at et flertall blant eldre, fra de er 62 år kan kombinere inntekt fra arbeid med alderspensjon fra folketrygden.

Dette har ført til at mange eldre – spesielt menn – velger å ta ut tidlig pensjon. Overraskende mange eldre gjør nå akkurat dette, selv om det på sikt fører til redusert alderspensjon.

Slik har antallet alderspensjonister økt med hele 38 prosent fra 2011 til 2017.

Slik har også eldres samlede inntekter økt mye, viser SSB sine nye tall.

Slik har gjennomsnittsinntekten for menn og kvinner over 62 år utviklet seg siden 1999. Beløpene er i 2017-kroner. Mye av inntektsøkningen skyldes høyere yrkesinntekter (gul). Menn har dessuten klart høyere kapitalinntekter enn kvinner (grønn). Kvinner har høyere inntekter fra uføretrygd (blå). Forskjellen i alderspensjon (svart) skyldes mye at menn har tjent mer som yrkesaktive enn kvinner, og dermed har opparbeidet seg rett til høyere pensjon. Kvinner har på sin side ofte jobbet mer deltidsarbeid enn menn. (Tall og grafikk: SSB)
Slik har gjennomsnittsinntekten for menn og kvinner over 62 år utviklet seg siden 1999. Beløpene er i 2017-kroner. Mye av inntektsøkningen skyldes høyere yrkesinntekter (gul). Menn har dessuten klart høyere kapitalinntekter enn kvinner (grønn). Kvinner har høyere inntekter fra uføretrygd (blå). Forskjellen i alderspensjon (svart) skyldes mye at menn har tjent mer som yrkesaktive enn kvinner, og dermed har opparbeidet seg rett til høyere pensjon. Kvinner har på sin side ofte jobbet mer deltidsarbeid enn menn. (Tall og grafikk: SSB)

Tjener 1,5 ganger mer

Selv om eldre kvinner har hatt en sterkere prosentvis vekst i inntekten enn menn, så tjener de fortsatt betydelig mindre enn menn.

Menn som var 62 år eller eldre hadde i 2017 en gjennomsnittsinntekt på 526 000 kroner.

Det var mer enn 1,5 ganger høyere enn inntekten til eldre kvinner. Mye deltidsarbeid i tidligere år bidrar til den store inntektsforskjellen vi nå ser mellom eldre kvinner og eldre menn.

På den annen side bidrar skattesystemet vårt til å jevne ut forskjeller mellom dem som tjener mer og dem som tjener mindre. Etter skatt satt menn som var 62 år eller eldre i 2017, igjen med i gjennomsnitt 397 000 kroner. Kvinner satt igjen med 276 000 kroner. Det betyr at menns inntekt etter skatt var 1,44 ganger høyere enn kvinnenes inntekt.

Kilde:

SSB-artikkel: «Høy inntektsvekst for eldre», 27. juni 2019

Powered by Labrador CMS